• Tekstil Terimleri S

  Sanfrijüj

  Boyanan veya yıkanan parça ürünlerin üzerinden fazla suyun döndürülerek atılması işlemidir.

  Spektrofometre

  Bir rengin farklı dalga boylarındaki açıklık/koyuluk, derinlik ve parlaklık/matlık değerlerini nicel olarak gösteren cihazdır.

  Set

  İğnelerin üzerine yerleştirildiği tabladır.

  Sicimleme

  Elyafın “S” şeklinde kıvrılarak birbirine dolaşması ve karışık durum oluşmasıdır.

  Sentetik elyaf

  Elyafı temel maddesini oluşturan polimerlerin, bazı kimyasal maddelerden, sentez yoluyla elde edilerek lif hâline dönüştürülmesine sentetik lifler denir.

  Spin-finish

  Anti-statik özellik kazandırıcı, bakteri öldürücü ve kohezyon önleyici maddelerin özel bir karışımından oluşan yağdır.

  Ştapel lif

  Uzunlukları tür ve soylarına göre değişen ve ortalama olarak 1 cm‟den 40 cm‟ye kadar olan liflerlerdir.

  Saçları örtmek için bone

  Makinenin çalışan kısımlarına çalışanın saçlarının dolanmaması için kullanılır.

  Sanfor

  Kumaşa çekmezlik özelliğinin kazandırılmasıdır.

  Sıkma silindirleri

  Kumaş yıkama ve boyama makinelerinin çıkışındaki mekanik ya da hidrolik basınçla birbiri üzerine sıkıştırılmış merdanelerdir.

  Sirkülâsyon

  Makinelerde hava veya sıvı akışının dolaşımıdır.

  Sipariş föyü

  Üretimini gerçekleştirilecek ürünün firma adı, desen analizi, malzeme listesi gibi talimatların tümünün yer aldığı belgelerdir.

  Soğutma

  Ütüleme işlemi bittikten sonra yapılan işlemdir.

  Son ütü

  Dikilmiş ürüne yapılan, giysinin formunu koruyan ütü işlemidir.

  Set

  Bir partinin cağlığa yüklenen bobin grubudur.

  Slublı iplik

  İpliğin çapının değiştiği herhangi bir bölgesine slub adı verilir. Bu düzgünsüzlük ipliğe efekt kazandırmak için de yapılabilir.

  Snarling

  Herhangi bir dış müdahale olmadan iki ucundan tutulduğunda ipliğin dönmeye gösterdiği eğilim.

  Suya dayanıklılık

  Islanmaya maruz kaldığında başlangıçta suyu bünyesine almayan fakat uzun süreli su ile temasta ıslanabilecek olan kumaşlardır. Bu yapı sıkı konstrüksüyon ve/ veya kaplama ile sağlanır. Genelde naylon ve mikrofiber ipliklerden yapılan kumaşlar su geçirmeye dayanıklıdır.

  Süper parlak

  İçindeki titanyum dioksit oranı düşük hammadden yapılmış ipliklerdir.

  Sham

  Süs yastığıdır.

  Süprem

  Yuvarlak örme makinelerinde genellikle pamuklu olarak üretilen tek katlı düz örgü ile yapılan tek yüzlü kumaş Şardonlu kumaş : Dokuma yada örme kumaşların ipliklerinin içerisinden, liflerin çekilerek kumaş yüzeyine çıkarılması ve böylece tüylendirilmesi işlemi yapılmış, tüylü kumaş cinsidir.

  Sacak

  Perdelerin, döşemelik kumaşların,yatak veya masa örtülerinin kenarlarına dikilen süslü iplik salkımlardır.

  Stop

  Kumaş perdelerin ray kenarlarından çıkmaması için kenarlara sıkıştırılan plastik parçalar.

  Sutaşı

  Süslemede kullanılan işlemeli şeritler.

  Seviyeli bukle halı

  Bu halıda genellikle iki ya da üç farklı ilmik boyu bulunur. Bu farklı ilmik boyları hem desen efektleri yaratır, hem de halının uzun ömürlü olmasını sağlar.

  Sisal

  Esasen doğal liflerden üretilen bu halılar, halı endüstrisinin son yıllarda doğal sisal ve jüt;e yakın bir görünüm elde etmesiyle, çok daha yumuşak ve rahat kullanım imkanı sunan sentetik alternatiflerle üretilmeye başlamıştır. Yün ve sentetik alternatifleri neredeyse dertsiz bir yapıya sahip olup, oldukça fazla çeşitlilikte doku, desen ve baskı seçeneği sunar.

  Salçatura

  Karşılıklı dikiştir

  Sanforizasyon

  Kumaşlara çekmezlik özelliği kazandıran işlemdir.

  Sason

  Penstir.

  Stilist

  Giysileri, günün modasına uygun kup, renk ve desenleri bir araya getirerek model yaratan kişidir.

  Slüet

  Giyimi sergilemek için kullanılan manken

  Simetri

  Bir cismin veya şeklin iki tarafının bir eksene göre birbirinin aynı olmasıdır.

  Süprem

  Düz dokunmuş örme kumaştır.

  Süzmezür

  İnce dikiş, el işçiliğidir.

  Standart

  Belli ölçülerde, kullanıma uygun olan, tek biçimdir.

  Spektrogram

  Periyodik düzgünsüzlük hatalarının dalga boyuna göre sınıflandırılmış grafiğdir.

  Şablon

  Test numunesi hazırlarken kumaşın istenilen ölçülerde kolay kesilmesi için muhtelif malzemelerden hazırlanmış kalıp

  Serim masası

  Kumaşların kesildiği masalardır.

  Sawgin (Testereli çırçır) makinesi

  Daire şeklinde ve dönen testereler sistemi ile lifleri çiğitlerinden ayıran testereli çırçır makinesidir. 

  Ştapel lif

  Uzunlukları tür ve soylarına göre değişen ve ortalama olarak 1 cm‟den 40 cm‟ye kadar olan liflerlerdir.

  Şerit ( band )

  Liflerin paralel hale getirilerek belirli bir uzunluk ve kalınlıkta oluşturulmuş silindir kesitli formudur.

  Şablon

  Dikiş payları verilmiş, tüm yazı ve işaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıptır.

  Şardon

  Kumaş yüzeyinin, havlı bir tutum elde edilmesini sağlayacak şekilde tüylendirilmesidir.

  Şerit

  İpliğin üretiminde tarak ve cer (çekme) makinelerinden elde edilen ara mamuldür

   

  Yazan %PM, %25 %515 %2016 %14:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 3468 defa

Tekstil Terimleri S

?<