Haşıl soruları
 • Haşıl soruları

  S.1 Haşıl nedir?

   

  C.1. Özellikle tek kat çözgü ipliklerinin ve puntasız bükümsüz filament ipliklerinin dokuma esnasında etkileneceği mekanik sürtünmelere karşı dayanıklılığının arttırılmasıdır. Çözgü ipliklerinin sürtünme ve gerilim kuvvetlerine dokuma işlemi sırasında mukavemet kazandırmak amacı ile yapılan haşıl işlemi, iplik yüzeyinin haşıl adı verilen madde ile kaplanarak sürtünmeyi en aza indirmeyi sağlayarak olabilecek ipliğin fiziksel ve yapısal olarak etkilenmemesine dayanan dokuma hazırlık işlemidir.

   

  S.2. Haşıllama işlemi hangi hazırlık işleminden sonra hangi makinede yapılır?

   

  C.2. Haşıllama işlemi çözgü hazırlama işleminden sonra, haşıl makinelerinde yapılır.

   

  S.3.Haşıllaması yapılacak çözgü hangi çözgü makinesinde hazırlanır?

   

  C.3. Seri çözgü makinelerinde hazırlanmış leventler haşıl makinelerinde aynı anda haşıl ve birleştirme işlemi yapılır.

   

  S.4.Haşıllama işleminin amacları nelerdir?

   

  C.4. 1-Çözgü ipliğine mukavemet kazandırmak.

  2-Çözgü ipliğine elastikiyet kazandırmak.

  3-Çözgü ipliğine kayganlık kazandırmak.

  4-Statik elektriklenmeyi önlemek.

  5-Çözgü ipliğinin yüzeyindeki lifleri iplik gövdesine yapıştırmak.

  6-Çözgü ipliğinde düzgün ve esnek bir film tabakası oluşturmak.

  7-Çözgü ipliği cinsine göre gereken nemi ipliğe kazandırmak.

  8-okuma sırasında ipliklerin birbirlerine sürtünerek pamuklaşmasını önlemek. 

  9-İmal edilecek kumaşın cinsine göre çözgü makinesinde çözgüsü yapılan çözgü leventlerinin birleştirilerek tek bir levent hâline getirmek.

  10-Çözgü ipliklerini dokuma levendine optimum ve eşit gerginlikte sarmak.

  11-Dokuma makinesinin randımanını ve kumaş kalitesini artırmak için çözgü ipliğinin özelliklerini iyileştirmek.

  12-Haşıllamanın esas amacı dokuma işleminin yapılması sırasında çözgü kopuşlarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir.

   

  S.5. Haşıl flottesini hazırlamak için gerekli olan maddeler genel olarak kaç sınıf altında gruplandırılabilir ve bunlar nelerdir ?

   

  C.5. 1-Yapıştırıcı maddeler,

  2-Yumuşatıcı

  3-Yağlayıcı maddeler, özel nedenlerle haşıla ilave edilen (yardımcı maddeler)

   

  S.6. Haşıllama işlemi için kullanılacak ilk temel madde nedir?

   

  C.6. Haşıllama işlemi için kullanılacak ilk temel madde normal sudur.

   

  S.7.Haşıl flottesinde yapıştırıcı maddelerin amacı veya görevi nedir, açıklayınız?

   

  C.7 Haşılda kullanıldığı miktar ve işlevleri bakımından büyük öneme sahiptir. Bu maddeler elyaf uçlarının birbirine tutunmasını sağlayarak iplik mukavemetinin artmasını sağlar.

   

  S.8 Haşıl flottesinde yapıştırıcı maddelerden olan TABİİ NİŞASTALAR nelerdir?

   

  C.8. Buğday, patates, mısır, pirinç nişastası gibi gruplara ayrılırlar.

   

  S.9. Haşıl flottesinde yapıştırıcı maddelerden olan MODİFİYE / SUDA ÇÖZÜNÜR ) NİŞASTALAR nelerdir?

   

  C.9.Bunlar suda kolay çözünen ve soğutulduğunda bozulmayan nişastalardır.

   

  S.10- Haşıl flottesinde yapıştırıcı maddelerden olan ZAMKLARIN görevi nedir ?

   

  C.10.Yapıştırıcı gücü fazla olan bu maddeler kısa elyaf kullanıldığında haşıl karışımına ilave edilir. Haşıl gidermede nişasta molekülerini kapladığından zorluk çıkarırlar. Bu yüzden az kullanılmaları uygundur. Temel haşıl maddeleri, makro molekülü film oluşturabilen ve liflere belirli yapıda, tutunma yeteneğine sahip olan doğal veya yapay maddeler olarak tanılanabilir.

   

  S.11. Haşıl flottesinde YUMUŞATICI VE YAĞLAYICI maddelerin amacı veya görevi nedir, açıklayınız?

   

  C.11.Çözgü ipliklerine kayganlı vererek tezgâhtaki sürtünmeleri azaltır.

   

  S.12. Haşıl flottesinde yumuşatıcı maddelerden olan DONYAĞININ görevi nedir?

   

  C.12.Hayvansal yağardan elde edilir. Hem yağlayıcı hem de yumuşatıcı etki gösterir.

   

  S.13. Haşıl flottesinde yumuşatıcı maddelerden olan SABUNUN görevi nedir?

   

  C.13.Yumuşatıcı olarak kullanılır. İpliklerin sürtünmesini azaltır.

   

  S.14. Haşıl flottesinde yumuşatıcı maddelerden olan ZEYTİNYAĞININ görevi nedir?

   

  C.14.Yağlayıcı ve yumuşatıcı özelliği vardır.

   

  S.15. Haşıl flottesinde yumuşatıcı maddelerden olan PARAFİN MUMUNUN görevi nedir?

   

  C.15.İpliğe kayganlık kazandırır.

   

  S.16.Özel nedenlerle haşıla ilave edilen maddelerden olan KÖPÜK GİDERİCİLER hangi amaçtan dolayı kullanılır ve nelerdir?

   

  C.16.Haşıl karışımında oluşabilecek köpüklenmeyi önlemek amacıyla kullanılırlar. Asetik asit, kalsiyum, çinko klorür ve benzeri kimyasal maddelerdir.

   

  S.17. Özel nedenlerle haşıla ilave edilen maddelerden olan BOZULMAYI ÖNLEYİCİ MADDELER hangi amaçtan dolayı kullanılır?

   

  C.17. Bu maddeler haşılı ve haşıllanmış çözgülerin küllenmesini ve bozulmasını önler.

   

  S.18. Özel nedenlerle haşıla ilave edilen maddelerden olan SU ABSORBLAYICILAR hangi amaçtan dolayı kullanılır ve nelerdir?

   

  C.18.Bu maddeler suyu emip haşılı tamamen kurumasını önler. Çinko klorür, kalsiyum klorür gibi tuzlardır.

   

  S.19. Özel nedenlerle haşıla ilave edilen maddelerden olan HAŞIL MADDELERİNİN ERİMESİNİ VE KARIŞMASINI ÇABUKLAŞTIRAN MADDELER hangi amaçtan dolayı kullanılır ve nelerdir?

   

  C.19.Bunlar sirke asidi, sülfürik asit, sodyum hidroksit, sodyum karbonat gibi maddelerdir. Yardımcı haşıl maddeleri arasında en fazla kullanılan vakslardır. Vakslar kurutuculardan çıkan haşıllı ipliğin statik elektriklenmesinin önlemesi için uygulanan maddelerdir. Vakslama işlemi sonucu ayrıca ipliklerin kayganlı özelliklerinin artması sağlanır. Vakslama sonucunda ipliklerde lamel arkasında boncuklanma, tarak arkasında pamuklanma ve temiz ağızlık açılmaması gibi istenmeyen durumlar engellenir.Haşıl dokuma işlemi bittikten sonra kolayca sökülebilir özellikte olmalıdır, aksi takdirde bir sonraki terbiye işlemlerinde problem oluşturabilir.

   

  S.20.Haşıl karışımında bulunması gereken özellikler nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

  C.20.a-Yapışkanlık

  b-Elastikiyet

  c-Kayganlık

  d-Nem alma

  e-Bozulma ve ekşimeye karşı dayanıklılık

   

  S.21. Haşıl karışımında bulunması gereken özelliklerden olan YAPIŞKANLIĞI açıklayınız?

   

  C.21.Haşıl karışımından beklenen en önemli etken yapışkan olmasıdır. Genellikle bu etkiyi nişasta sağlar. Çok kuvvetli haşıl yapılması gerektiğinde haşılı içerisine bir miktar tutkal ilave edilir.

   

  S.22. Haşıl karışımında bulunması gereken özelliklerden olan ELASTİKİYETİ açıklayınız?

   

  C.22.Haşıl karışımı içerisinden geçirilen çözgü iplikleri kurutulur. Haşıllanmış çözgü ipliklerinin dokuma leventlerine sarılması esnasında çözgü ipliği üzerindeki kuru haşıl tabakasının dökülmemesi için haşıl karışımına esneklik kazandıracak, kırılganlığı önleyecek maddeler eklenir.

   

  S.23. Haşıl karışımında bulunması gereken özelliklerden olan KAYGANLIĞI açıklayınız?

   

  C.23.Haşılı ipliklerle çalışma esnasında sürtünme kuvvetlerine karşı kayganlık kazandırmak için haşıl karışımına bir miktar sabun, parafin vb. maddeler eklenir.Sabun ayrıca kumaş dokunduktan sonra da üzerindeki haşılı sökmek için yıkama işlemlerini kolaylaştırır.

   

  S.24. Haşıl karışımında bulunması gereken özelliklerden olan NEM ALMAYI açıklayınız?

   

  C.24.Tekstil ham maddeleri ile çalışma randımanının artması için belirli bir rutubetin olması zorunludur. Rutubet ipliğin esnekliğini ve mukavemetini artırır. Haşıllanmış ipliklerin üzerindeki film tabakası ortamdaki nemin ipliğe nüfuz etmesini engeller.

  Bunun için haşıl karışımı içine bazı kimyasallar eklenerek çözgü ipliklerinin çalışılan ortamdaki nemden faydalanması sağlanır. Gliserin, kavrulmuş tuz, magnezyum klorür gibi maddeler bu amaç için kullanılır.Genelde nem alma için kullanılan madde gliserindir. Çünkü gliserin ipliklere aynı zamanda yumuşaklık ve esneklik kazandırır.

   

  S.25. Haşıl karışımında bulunması gereken özelliklerden olan BOZULMAYA VE EKŞİMEYE KARŞI DAYANIKLILIĞI açıklayınız?

   

  C.25.Haşıl karışımından dolayı çabuk bozulabilmektedir. Haşılı uzun süre bozulmadan korumak amacıyla haşıl içerisine genellikle çinko klorür, formalin ve fenol gibi maddeler karıştırılmaktadır.

   

  S.26. Haşıl reçetesini hazırlarken önemli olan noktalar nelerdir?

   

  C.26. 1-İplik ham maddesi (pamuk, polyester, rayon, yün veya karışımları)

  2-İplik tüylülüğü

  3-İplik yapısı (ring, open end vb.)

  4-Kullanılan su tipi (taze veya geri kazanılmış)

  5-Dokuma makinesi tipi ve hızı

  6-İlave maddelerin % oranı

  7-Çözgü ipliğinin yoğunluğu

  8-Haşıl sökme işlemleri

  9-Haşılın geri kazanımı ve enzim kullanımı

  10-Haşıl makinesinin tasarımı ve tekne sayısı

  11-Çevre ile ilgili sınırlamalar

  12-Çözgü ve atkı ipliğinin numarası

  13-Çözgü ipliğinin durumu (ham, boyanmış, yaş, kuru vb.)

  14-Çözgü ve atkı sıklığı

  15-Dokuma makinesinin cinsi ve hızı gibi parametreler göz önüne alınarak hazırlanır.

   

  S.27. Haşıl pişirme kazanının özellikleri nelerdir ?

   

  C.27. Haşıl kaynatma kazanları üretimi aksatmayacak uygun bir hacimde ve açık tip ise yüksek devirli olmalıdır.

  Haşıl kaynatma kazanlarına haşıl maddelerinin ilavesi daima ağırlık miktarlarına göre az olandan çok olana doğru olmalıdır.

  Çünkü yumuşatıcıların dışında miktarı az olan haşıl maddeleri haşıl filmini kuvvetlendirici maddelerdir ve suyu çok emerler.

  Miktarı yüksek olan haşıl ana maddesi önce dökülür ise su hemen koyulaşacağından emme zor olur.

  Böyle bir durumda ise haşıl kazanı içerisindeki karıştırıcı pervanelerin devri düşer. Pervane devrinin düşmesiyle haşıl flottesinde topaklanmalar oluşur.

  Haşıl karışımını hazırlamak için kaynatma kazanı ile birlikte haşıl dinlendirme kazanı kullanılır.

  Pişirme kazanı sürekli yüksek devirle karıştırıldığından haşıl karışımı içerisinde hava kabarcıkları oluşur.

  Bu hava kabarcıklarının haşıl karışımı dinlendirilerek yüzeye çıkması sağlanır.

  Eğer hava kabarcıkları giderilmezse ipliğe haşılla birlikte hava da emdirileceğinden dokumada pamuklanma oluşur.

   

  S.28. Haşıl pişirme kazanının bakımı, temizlenmesinde ve dikkat edilecek hususlar nelerdir?

   

  C.28.Haşıl pişirme kazanı temiz olmalıdır.

  Termometre ve manometre düzgün çalışmalıdır.

  Haşıl banyosuna konacak maddelerin oranı hassas olmalı ve kontrol altında tartım işlemi yapılmalıdır.

  Haşıl miktarı ve kazan kapasitesine göre, kazana su ilavesi yapılmalıdır.

  İlk önce nişasta olmak üzere, haşıl maddeleri sırayla azar azar ilave edilmelidir.

  En az 15 dakika banyo karıştırılır.

  Kazan sıcaklığı 60 dereceye yükseltilir, gerekli olduğunda sıcaklık 120 dereceye kadar artırılabilir.

  Nişastanın tamamen açılması için bu sıcaklıkta 20–30 dakika karıştırılır.

  Haşıl pompa ve borular yardımıyla haşıl teknesine taşınır.

  Haşıl teknesinde banyoda kullanılan maddelerin yüzdesi, viskozite, sıcaklık ölçülür.

   

  S.29. Haşıl makinesinde kullanılan kontrol aletleri nelerdir ve bunların görevi nedir?

   

  C.29.Silindir sıcaklığını ölçen termometreler

  Silindir baskılarını ölçen monometreler

  Makine hızını ölçen takometreler

  Çıkış rutubetini ölçen takstometreler

  Buhar basıncını ölçen manometreler

  Haşıl teknesi sıcaklığını ölçen termometreler

  Haşıl vizkozitesini ölçen vizkozimetreler

  Haşıllı ipliğin uzama oranını ölçen aparat

  Nemliliği ölçmek için higrometre

  Çözgü uzunluğunu ölçmek için metre sayaçları

   

  S.30. Haşıl kaynatma kazanında haşıl kaynatmayı anlatınız?

   

  C.30.Yeni haşıl banyosu hazırlanmadan önce pişirme kazanı temizlenir. Temizleme işlemi pişirme kazanına su alınıp karıştırıcı çalıştırılarak yapılır. Temizleme suyu tahliye boruları yardımıyla boşaltıldıktan sonra haşıl banyosunu hazırlamak üzere kazana reçetede belirtilen miktarda su alınır. Yapay haşıl maddeleri tek başına kullanılacaksa haşıllama flottesinin hazırlanması kolaydır. Genellikle haşıllama maddesini hesaplanmış miktarda suyla birlikte karıştırarak 60–80ºC’ye kadar ısıtmak yeterlidir.

  Genellikle büyük ölçekli işletmelerde aşırı yoğunluktan veya ikiden fazla haşıl makinesi bulunan işletmelerde sürekli hazırlanmış haşıl maddesi ihtiyacı vardır. Böyle işletmelerde makinenin sayısı kadar veya daha fazla haşıl kaynatma ve dinlendirme kazanı bulunmalıdır. Ayrıca her bir grup haşıl kaynatma ve dinlendirme kazanı haricinde bir de haşılın yedekte bulundurulduğu besleme kazanı mevcuttur. Haşıl bu kazanlarda istenilen derecede sıcaklıkta ve kıvamının değişmemesi için mikserler ile karıştırılarak yedeklenmiş bir pozisyonda özelliklerini muhafaza etmektedir.

  Nişasta içeren haşıl flottelerinin hazırlanmasında ise önce nişasta tozu karıştırarak soğuk suya dökülür, kullanılıyorsa sentetik haşıl maddesi de ilave edilir. Kazanın içerisine doğrudan buhar gönderilerek kaynatma yapılır.

   

  S.31. Haşıl konsantrasyonu ne demektir?

   

  C.31. 100 kg haşıl karışımında kullanılan kuru katı madde miktarının kg cinsinden değeridir. Refraktometre ile ölçülür.

   

  S.32. Haşıl viskozitesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.32. Haşılın akışkanlık direncidir.

  Viskozimetre ile ölçülür.

  Viskozite fazla ise akışkanlığı azalır.

  Viskozite haşıl flottesinin konsantrasyonuna bağlıdır.

  Düşük bir konsantrasyon düşük bir viskozite verir.

  Dolayısıyla haşıl alma da düşük olur.

  Bu nedenle haşıllama işleminde kullanılacak haşıl flottesinin konsantrasyonu çok iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.

  Bu şartlar dikkate alındığı takdirde haşılın viskozitesi tüm haşıllama işlemi boyunca sabit tutulabilir.

  Manometre ile haşıl kazanının iç basıncı ölçülür ve sabit kalmasının sağlanması için kontrol altında tutulur.

  Haşıl kaynatma, dinlendirme ve yedeklenme işlemlerinin yapıldığı işletmelerde kullanılan modern bilgisayar sistemleri ile istenen sıcaklık basınç ve benzeri değerler çok kolay bir şekilde değiştirilebilmekte ve kontrol altında tutulabilmektedir.

  Haşıl kaynatma ve dinlendirme sıcaklıkla aynı değildir.

  Haşıl kaynatma için daha yüksek bir sıcaklığa ihtiyaç vardır.

  Bu değere basınç yardımıyla ulaşılmaktadır.

  Dinlendirme için ise yine kazanın sıcaklık değeri belirli bir değerde tutulmalı ayrıca viskozitesi içinde sürekli katılaşmaları önlemek amaçlı haşıl maddesi karıştırılmalıdır.

  İşletmelerde kullanılan bilgisayar otomasyon sistemleri ile haşıl kaynatma, haşıl dinlendirme, haşıl besleme (Büyük işletmelerde yedek olarak kullanılır.), haşıl maddelerinin stok kontrolü tüketim bilgileri ve benzeri tüm işlemler haşıl dairesinde yapılan çalışmalar oto kontrol altında yapılmaktadır. Özellikle kullanılan haşıl maddelerinin takibinin yapılması işletme için gereken ham madde ihtiyacının da anında tespit edilmesi zaman kaybını önlemektedir. Ayrıca haşıl hazırlama kısmında kaynatma, dinlendirme ve besleme kısımlarında kullanılan sıcaklık, basınç ve diğer bilgilerin kontrolünün yapılaması kolaylığı sunmaktadır.

   

  S.33. Haşıl banyosu hazırlanıp dinlendirme kazanına gönderildikten sonra yapılan kontroller nelerdir?

   

  C.33. Haşıl konsantrasyonu ve Haşıl viskozitesi.

   

  S.34. Haşıl makinesinin ana elemanları nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

  C.34.a-Haşıl sehpası

  b-Haşıl teknesi

  c-Sıkma silindirleri

  d-Kurutma bölgesi

  e-Çapraz çubuklar

  f-Haşıl tarağı

  g-Levende alma

   

  S.35. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan HAŞIL SEHPASINI anlatınız?

   

  C.35.Haşıl sehpasına çözgü salma bölgesi de denir.

  Haşıllanacak çözgü iplikleri sabit bir ende ve sayıda çözgü makinesinde ham leventlere sarılır.

  Hazırlanmış olan bu leventler tek tek haşıllanarak daha sonra birleştirilebilir ya da hepsi birden haşıllanarak tek bir levent hâlinde sarılabilir.

  Leventlerden sağılan ipliklerin eşit gerilim altında, birbirine paralel olarak ve karışmadan haşıl teknesine sevk edilmesi gerekir.

  Değişen levent çapına göre gerilimin ayarlanması regülâtörler ile sağlanır.

   

  S.36. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan HAŞIL TEKNESİNİ anlatınız?

   

  C.36.Haşıl karışımının içinde bulunduğu ve çözgü ipliklerinin haşıllandığı kısımdır.

  Bir ön tekne ile içice geçmiş ikinci bir tekneden oluşur (Eski makinelerde tek tekne bulunur.).

  Haşıl teknesinde çözgü ipliklerini daldıran, yönlendiren ve fazla haşılı sıkan silindirler bulunur.

  İpliğin özelliğine göre tek veya çift daldırma yapılabilir.

  Bazı makinelerde ise çözgü iplikleri haşıl teknesine daldırılmayıp silindirlerin bir kısmı haşıla daldırılıp bir kısmı çözgülerle temas ederek haşıl işlemi yapılabilir.

  Bu bölüm yağ işlem bölümüdür.

  Bu nedenle haşıl teknesi paslanmaz çelikten üretilir.

  Çözgü salma bölgesinden gelen çözgü iplikleri teknede bulunan haşıl banyosuna sevk silindirleri vasıtasıyla iletilir.

  Çözgü iplikleri daldırma silindirlerinin altından geçerek sıkma silindirlerine sevk edilir. Yüksek çözgü sıklıklarında veya çok sayıda çözgü olması hâlinde iyi bir haşıl alma sağlamak için çözgü ipliklerini ayırmak gerekir.

  Bu durumda iplikler haşıl teknesinde iki ayrı daldırma silindirinden ayrı ayrı geçirilir.

  Diğer bir seçenek ise iki adet haşıl teknesi kullanmaktır.

  Tek tekneli haşıl makineleri kalın ve fazla tel sayısına sahip çözgüler için uygun değildir.

  Daldırma silindirlerinde bir önemli nokta da batırma derinliğidir.

  İpliklerin haşıl banyosu içinden geçiş zamanı batırma derinliğine ve makine hızına bağlıdır.

  Örneğin 50 m/dk hızda 70 cm derinlikte çözgünün haşıl banyosuyla teması 0.84 sn.dir. Flottede kalma zamanı arttıkça ıslanma artar.

  Haşıl banyosunun ;

  %R (konsantrasyon)

  PH

  T(sıcaklık)

  Viskozite değerleri

  Hassas olarak kontrol edilmelidir. Tekne cidardan ve banyo içinden olmak üzere ısıtma tertibatı tarafından iki şekilde ısıtılır.

  Ayrıca tekne üzerinde haşıl seviyesini sürekli kontrol eden haşılın daima aynı seviyede kalmasını sağlayan algılayıcı pnömatik sensör bulunur. Teknedeki haşıl banyosu daim sırasında mümkünse filtre edilmeli ve devridaimden gelen banyo direkt olarak çözgü ile temas ettirilmemelidir.

   

  S.37.Haşıl teknesinin elemanları nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

  C.37.a-Tekne

  b-Sevk silindirleri

  c-Daldırma silindiri

  d-Pnömatik sensör

  e-Isıtma tertibatı

  f-Sıkma silindirlerinden

   

  S.38. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan SIKMA SİLİNDİRLERİNİ anlatınız?

   

  C.38.Çözgü iplikleri daldırma silindirinden sonra sıkma silindirleri arasından geçerken üzerindeki fazla haşıl miktarı uzaklaştırılır.

  Sıkma silindirleri grubu alt ve üst olmak üzere iki silindirden oluşmaktadır. Alttaki silindir haşıl içinde bulunur ve bu nedenle haşıl silindiri olarak da adlandırılır. Üst silindir genellikle elastik bir madde ile kaplanmıştır.

  Haşıl silindiri ise sert bir yüzeye sahiptir korozyona dayanıklı maddeden yapılmıştır. Üst silindir alt silindire göre daha küçük çaptadır.

   

  Silindir sertliğinin haşıl alma üzerindeki etkisi büyüktür.

   

  Yumuşak yüzeyli silindirler zayıf bir basınç uygulayıp daha fazla haşıl almayı sağlar.

  Sert yüzeyli silindirler ise daha fazla haşıl maddesini iplikten uzaklaştırır.

  Böylece düşük haşıl alma oranı elde edilir.

  Üniform bir haşıl alma oranını sağlamak için silindirlerin hızlarının makine hızı ile aynı olması ve sıcaklığın sabit tutulması gerekir.

  Sıkma basıncı makine hızına göre otomatik olarak ayarlanmalıdır. Sıkma basıncı 0– 800 kg arasındadır. Makine hızlı ise uygulanan basınç az, makine yavaş ise basınç çok olmalıdır. Sıkma silindirlerinin ortası ve kenarlarındaki sıkma basınçları aynı kuvvette olmalıdır.

   

  S.39.Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan KURUTMA BÖLGESİNİ anlatınız?

   

  C.39.Haşıl işleminden sonra çözgü ipliklerinin kurutulduğu bölgedir. Kurutma kısmına geçmeden önce birbirine yapışık olarak sıkma silindirlerinden gelen haşıllanmış yaş çözgü ipliklerinin kurutmaya girmeden ayrılması gerekir. Bu bölgeye genelde işletmelerde yaş ayırma denir. Üniform bir kurutmanın uygulanabilmesi için gereklidir.

   

  S.40. Haşıl makinelerinde kaç farklı kurutma sistemi bulunabilir ve bunlar nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

  C.40.a- Silindirli kurutma (Kontakt kurutma sistemi)

  b- Sıcak hava akımı ile (Konveksiyon) kurutma:

  c- Işınla ( İnfraret ) kurutma

   

  S.41.Haşıl teknesinde Silindirli kurutma (Kontakt kurutma sistemi)’yı anlatınız?

   

  C.41.Kurutma işlemi buharla ısıtılan silindirlerden çözgü iplikleri geçirilerek sağlanır. Sürekli olarak sıcak buhar basınç altında pompalanır. Buhar basıncı miktarı makinenin monitöründen kontrol edilir. Silindir sıcaklıkları yukarıda belirtilen kriterlere göre ayarlanır. Silindirlerin sayısı makineye göre farklılık göstermekle birlikte genellikle sekiz silindirli makineler tercih edilir.

  İlk kurutma silindirinde üzerindeki haşıllı iplik yüzeyinde sağlam ve esnek bir film tabakası oluşur. Sıcak silindire ipliğin temasıyla yüzeyi aniden kurur. İplik içindeki su da hızla yüzeye ilerler ve haşıl maddesini de dışa taşıyarak film oluşumu sağlanır. İplikler birçok kurutma silindirinden geçtiği için silindirden silindire temas bölgeleri değişmektedir. Pamuklu çözgülerin haşıllanmasında genellikle silindir kurutmalı haşıl makineleri kullanılır.

   

  S.42. Haşıl teknesinde Sıcak hava akımı ile (Konveksiyon) kurutma’yı anlatınız?

   

  C.42.Sıcak hava akımlı kurutma özellikle polyester ve diğer flamentlerin haşıllanmasında kullanılır. Kurutma ipliğin üst yüzeyinde başlar, buharlaşan haşıl sıvısı merkezden dışarıya doğru hareket eder. Bu şekilde iplik yüzeyinde eşit dağılmış haşıl filmi oluşur. İpliğin kopma ve sürtünme mukavemetleri artar ancak nemin içten dışa doğru hareket etmesi zordur. Bu nedenle iplikler serbest olarak sevk edildiklerinden büyük uzamalar olabilir.

   

  S.43. Haşıl teknesinde Işınla ( İnfraret ) kurutma’yı anlatınız?

   

  C.43.Bu sistemde haşıllanan çözgü iplikleri mikro dalga ışınlarına maruz bırakılarak fazla nemin çözgü iplikleri üzerinden uzaklaştırılması sağlanır. Bu tip kurutmada rutubet ipliğin dışından başlayıp içine doğru hareket eder. Film tabakası ipliğin yüzeyinde zayıf olur. Bu yüzden kendi başlarına kurutma yapamazlar. Silindirli veya sıcak hava akımlı makinelerle entegre edilerek kullanılır. Çoğunlukla ön kurutma olarak yer alır.

  Kurutma bölgesi çıkışında çözgü ipliklerinin nemini ölçen tekstometre adı verilen cihaz bulunur.

  Çözgü eni kadar mesafede nemi kontrol eden, çektirme işlemini yapan hassas ayarlı nem algılayıcı üç küçük silindir bulunur.

  Nemlilik istenen değerden fazla ise makine hız azaltılarak çözgülerin daha iyi kurutulması sağlanır. Aksi durumda ise makine hızı artırılır.

  Ayrıca kurutma çıkışında statik elektriklenmenin engellenmesi için vaks teknesinden gelen sıvı vaks çözgülere vaks silindiri ile temas ettirilir.

   

  S.44. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan ÇAPRAZ ÇUBUKLARI’NI anlatınız?

   

  C.44.Çekme silindirleri makinenin kurutma kısmı çıkışında üçlü bir grup oluşturmaktadır. Bu silindirler çözgünün düzgün bir şekilde çekilmesini ve sevkini gerçekleştirir.

  Haşıl maddesini almış çözgü ipliklerinin birbirlerine yapışmasını önlemek için levende alma kısmında çözgülerin ayrılması gerekir.

  Çözgü ipliklerini birbirinden ayırmak için çapraz çubukları kullanılır.

  Kullanılan çapraz çubuklarının sayısı, haşıl sehpasındaki levent sayısının bir eksiğidir

   

  S.45. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan HAŞIL TARAĞI’NI anlatınız?

   

  C.45.Zig zag haşıl tarağı ipliklerin dokuma levendine eşit mesafede ve düzgün olarak sarılmasını sağlar.

  Tarak istenen dokuma levent enine göre yanlara doğru açılıp kapanabilirken ipliklerin iz yapmaması için aşağı yukarı da hareket edebilmektedir.

  Çapraz çubuklarından geçmiş çözgü iplikleri haşıl zikzak tarağından sırasıyla her tarak dişinden bir tel geçirilerek levent sarma baskı silindirlerine verilir.

   

  S.46. Haşıl makinesinin ana elemanlarından olan LEVENDE ALMA KISMI’NI anlatınız?

   

  C.46.Çözgü ipliklerinin dokumaya hazır hâle gelebilmesi için haşıllanan, kurutulan çözgü ipliklerinin çaprazlarda birbirlerinden ayrılarak dokuma sıklığında, genişliğinde ve geriliminde tekrar levende sarılması gerekir.

  Boş durumdaki dokuma levendinin levende alma kısmına yerleştirilmesi levent sıkma pistonları aracılığı ile gerçekleştirilir.

  Levent baskı silindirlerinden geçen haşıllı çözgülerin uçları makine eni kadar ene sahip üzerinde eşit delikler bulunan boş dokuma levendine elle takılır.

  Haşıllanmış çözgü iplikleri arzu edilen dokuma yoğunluğuna ulaşmak için uygun bir gerilim altında levende sarılır. İstenen sarım sertliğini elde etmek için ilave bir baskı silindiri kullanılır.

   

  S.47. Haşıl sehpasının temizlenmesi, bakımı, ayarları ve dikkat edilecek hususlar nelerdir?

   

  C.47.

  Haşıl sehpasındaki leventlerin aynı çizgide ve birbirlerine paralel olmaları zorunludur. Az sayıda levent olan haşıl sehpasında kontrol gözle, çok sayıda levent olanlarda ise misina yardımı ile yapılır.

  Kontroller esnasında herhangi bir levendin makine çalıştıktan sonra paralel olmadığı fark edildiğinde ya o levent kesilerek çözgü düzeltilir ya da o levendin bitmesi beklenir ve sonra düzeltilir.

  Paralel olmayan leventler, kenarda oluşan iplik toplanmaları nedeniyle farklı oranda haşıl almaya ve ipliklerin levent başlarına sürtünmesi nedeniyle kopuşlara yol açar.

   

  S.48. Haşıl teknesi, daldırma ve sıkma silindirlerinin temizlenmesi, bakımı ve dikkat edilecek hususlar nelerdir, açıklayınız?

   

  C.48.Haşıl teknesi içerisindeki haşıl banyosuna çözgü iplikleri daldırma silindirleri ile daldırılır. Burada çözgünün numarasına, sıklığına, iplik cinsine, lif cinsine, çalışma hızına, dokunacak kumaşın özelliklerine göre istenen oranda haşıl sıvısının ipliğe nüfuz etmesi sağlanır.

  Tekne içindeki çözgü gerilimleri çok hassas olmalıdır. Haşıllamada çözgü gerilimi tansiyon olarak adlandırılır. Tansiyonun normalden yüksek olması çözgü ipliklerinde istenmeyen uzamalara, düşük olması ise kıvrılma, bükülme ve yapışmalara neden olur.

   

  S.49. Kurutma ve levende alma kısmının temizlenmesi, bakımı, ayarları ve dikkat edilecek hususlar nelerdir, anlatınız?

   

  C.49. Kurutma bölgesi kurutma araçları ve aspiratörlerden oluşur. Kurutma bölgesi haşıllanmış ıslak ipliklerin belirli oranlarda kurutulduğu bölgedir. Kurutma işleminde ipliklerin ham maddesine uygun olarak sahip olmaları gereken standart nemlerine dikkat edilir.

  İpliğin üzerindeki nem miktarı her iplik için standart olması gereken nem miktarına göre ayarlanır. Örneğin; pamuk için % 6,5–8, naylon için % 4–4,5 değerleri dikkate alınmalıdır. Eğer iplikte nem az olur ise kırılmalar oluşur. Fazla nem olduğunda ise haşıllanmış ipliklerde yapışmalar olur.

  Bu kısımlarda yer alan aspiratörlerin amacı, işlemler sırasında oluşan buharın hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Kurutma ünitelerinin sıcaklığı; iplik türüne, çözgü tel sayısına, iplik numarasına ve makine hızına göre ayarlanmalıdır.

  Haşıl makinesinde yapılan tüm işlemler ve ayarlar monitörden kontrol edilir. Tüm değerlerin haşıl iş talimatına uygun olması esastır. Makine çıkışında çözgü iplikleri haşıllanmış olarak dokuma levendine sarılır. Haşıllama işlemi boyunca haşıllama yapılan ortamın sıcaklığı ve nemi ölçülerek sabit tutulur. Nem ölçümü higrometre ile yapılır. Kurutma sıcaklığı genellikle 110–130 derecedir. Bunun üzerindeki kurutma sıcaklıklarında haşılın özelliği bozulur.

   

  S.50. Haşıllanmış ipliklerin kurutma silindirlerine yapışma sebepleri nelerdir?

   

  S.51.Haşıl kâfi derecede pişmemiş ise

  Haşıl teknesi ısısının 90 derecenin altına düşmesi hâlinde

  Kurutma silindir yüzeyi pürüzlü ise

  Sıkma silindirlerinin yeterli sıkma yapmayıp fazla haşıllı ipliğin tekneden çıkması hâlinde

  Kurutma silindir yüzeyi kirli ise

  Buhar basıncının düşmesi durumunda

  İpliğin imal edildiği pamuğun tam olgunlaşmamış olması

   

  S.52.Haşıllanmış iplikte kırılma ve yapışmalar hangi sebepten olur?

   

  C.52. iplikte nem az olur ise kırılmalar oluşur. Fazla nem olduğunda ise haşıllanmış ipliklerde yapışmalar olur.

   

  S.53.Haşıl kurutma işleminde ipliklerin hammaddesine göre neyine dikkat edilmelidir?

   

  C.53.Kurutma işleminde ipliklerin ham maddesine uygun olarak sahip olmaları gereken standart nemlerine dikkat edilir.

   

  S.54.Haşıllama işleminin sorunsuz bir şekilde olması için nelerin yapılması gerekmektedir?

   

  C.54. Haşıllama işleminin sorunsuz bir şekilde olması; çözgü salma işleminin sabit gerginlikte yapılması, haşıl teknesinde haşılın uygun bir sıcaklıkta tutulması, haşıllanmış çözgülerin aynı basınçla sıkılması, kurutmanın uygun yapılması ve sabit gerginlikte çözgü ipliklerinin dokuma leventlerine aktarılması ile mümkün olmaktadır. Yapılan haşıl işleminin sonucunun olumlu olması özellikle gerginliğin sabitlenmesi ve kontrolüyle sağlanmaktadır.

   

  S.55. Haşılın uygulanmasında oluşabilecek hatalar nelerdir?

   

  C.55.

  1. Çözgü leventlerinin haşıl yerleştirilirken bir hizada yerleştirilmemeleri
  2. Bu levent frenlemenin az ya da çok olması
  3. Leventlerden sağılan ipliklerin geçiş yollarının yanlış yol izlemesi
  4. Levent yataklarının kirli, yağlı ya da dönmeyi engelleyici bir şekilde olması
  5. Haşıl teknesinde haşılın refraktometre değerinin yanlış olması
  6. Nişasta ile haşıl yapılıyorsa haşıla katılan diğer maddelerle birlikte iyi parçalanmış olması
  7. Herhangi bir program dışı duruşlarda ipliğin tekne içinden çıkarılması
  8. Tekne içinde haşılı sıkan silindirlerin sıkma özelliklerini kaybetmemiş olması
  9. Tekne sıcaklığının derecesinin ayarlı olması artışı ve düşmesinin kontrolü
  10. İpliklerin tekne de geçeceği yerlerden farklı yerlerden geçirilmesi
  11. Haşıl pişirme yani hazırlama haznesinde haşıl hazırlamanın reçetesine dikkat edilmesi
  12. Haşıl kurutma silindir sıcaklıklarının işçi tarafından kontrol edilmesi
  13. Kurutma kapalı bölümde ise ısı kaybı olmayacak şekilde iyi izole edilmesi
  14. Çapraz çubukların geçtiği yerlerin hatalı olmaması
  15. Haşıl levendinin tarağının ayarlı olması, işçinin tarak dişlilerinden iplikleri eşit dağılımlı olacak şekilde geçirmesi
  16. İşçinin birbirine yapışık iplik kalmayacak şekilde her ipliğin ayrı ayrı olmasını sağlaması
  17. Haşıl hazırlama bölümlerinde kullanılan haşıl maddelerinin kullanımı sonrası üzerinin açık bırakılmaması, düzenli bırakılması
  18. Haşılda en çok rastlanan tavandaki lambalarda görülen toz sarkmalarının temizlenmesi
  19. Daire temizliğinin normal şartlar altında periyodik olarak yapılması
  20. Haşıl tarak eninin haşıl levent eni ile uyumlu ayarda olması
  21. Levent yataklarının temiz, aşırı yağlı olmaması
  22. Levent sarım sıklıklarının düzenli olması
  23. Haşıl yerlerin ıslak, kaygan olmaması
  24. Makinenin sevk hızının kontrollü olması
  25. Haşıl levendinin sarım derinde aksama olmaması
  26. Dolaşım yollarının hareketi engellenmeyecek şekilde olması
  27. Kopuk ya da eksik ipliğin levende sarılmaması
  28. İpliklerin teknede geçeği yerden farklı yerden geçmesi
  29. Levent doluşuna dikkat edilmesi
  30. Konu içinde belirtilen haşıl kontrollerinin zamanında yapılmaması

  S.56.Haşıl sehpasının fren ayarları nelerdir, açıklayınız?

   

  C.56. Leventler eşit oranda frenlenmelidir. Aşınmalar eşit olmalı, frenler aynı anda değiştirilmelidir. Çözgü leventlerinin frenleme sistemleri iki çeşittir.

  Mekanik frenleme: Tek levent için ayrı ağırlıkların kullanıldığı bu frenleme sisteminin günümüz makinelerinde kullanım alanı çok azdır.

  Pnömatik (havalı) frenleme: Bu frenleme sisteminde makine çalışırken ayarlanan oranda frenleme bütün leventlere uygulanır, makine durduğunda ise bütün leventler aynı anda frenlenir. Çalışma ve duruş anındaki frenlemeler pnömatik tertibatla makineye bağlı olarak sağlanır.

   

  S.57.Haşıl makinesinde çözgü gerginlik ayarını açıklayınız?

   

  C.57. Haşılda tansiyon olarak da ifade edilen çözgü ipliklerinin gerginliği önemli bir yer teşkil etmektedir. Haşılda, haşıl flottesinin çözgü ipliğine iyi nüfus edebilmesi ve uzama miktarı için tansiyon çok önemlidir. Tansiyonun istenenden fazla olması ipliğin esnemesini ve uzamasını artırarak ipliği olumsuz yönde etkiler. Tansiyonun az olması iplikte dönmelere, büzülmelere ve yapışmalara sebep olacağından istenmeyen bir durumdur.

  Haşıllama sonucunda, haşıllanan çözgü ipliklerinde uzama meydana gelir. Uzama için standart değerler vardır. İplik ne kadar iyi ise uzama oranı o kadar az olur. Uzama değerleri pamukta; % 1,5–2,8 kesik elyaf-viskonda; %5,5–8 polyesterde; % 1,5–2,9 değerlerindedir.

   

  S.58.Haşıl makinesinde iplik cinsine göre kurutma sıcaklı ayarı nasıl yapılır, anlatınız?

   

  C.58.

  Çözgü ipliklerinin haşıl teknesinden aldıkları suyun uzaklaştırılması için iki tip kurutucu mevcuttur. Bunlar sıcak hava sirkülasyonu ile veya buharlı ısıtılmış silindirlere temas ile kurutmadır. Kurutma sonucunda ipliğin üzerinde haşıl filmi oluşur.

  Kurutma esnasında hem haşıl filminin hem de ipliğin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin optimum şekilde tutulması gerekir.

  Kurutma işlemi hızı çok iyi ayarlanmalıdır. Gerginlik ayarı, kullanılan hava sıcaklığından en iyi şekilde faydalanılmalı, giriş ve çıkış rutubeti sürekli kontrol edilmelidir. Daha hızlı bir kurutma işlemi düşünülüyorsa ön kurutma tertibatları ilave edilmelidir.

  Haşıllanacak çözgü ipliğinin cinsine ve çıkış rutubetine bağlı olarak kurutma sıcaklığı ayarlanır. Eski tip makinelerde bu hız 30–40 m/dakikadır. Modern makinelerde ise 130-150 m/dakika olmuştur. Bu şekilde haşılın verimi de artırılmıştır. Kurutmanın aynı hâlde, aynı hızda olması gerekmektedir. Aksi hâlde faklı rutubetler ortaya çıkar. Bu da dokumanın randımanını etkiler.

  Kontakt usulle kurutma yapan haşıl makinelerinde, müteaddit kurutma silindiri bulunmaktadır. 2–16 silindirliye kadar ihtiva eden haşıl makineleri yapılabilir. Her cins elyaf için kurutma sıcaklığı farklıdır. Ayrıca her cins elyaf için kritik kurutma sıcaklıkları bulunduğundan kurutmada bu hususa önem verilmelidir.

  Elyaf cinsi silindir sıcaklığı

  Pamuk 130° C

  Suni ipek 115° C

  Viskoz ipeği 90° C

  Asetat ipeği 70° C

  Naylon 70° C

  Polyester 90° C

  Polyester/Pamuk 100° C

  Polyester/Suni ipek 100° C

   

  S.59.Haşıl makinesinde kurutma derecesinin veya sıcaklığın ipliğe verdiği etki nedir?

   

  C.59.a-Aşırı Kurutma: İpliği kırılgan ve sert yapar.

  b-Az kurutma: İpliği yumuşak ve yapışkan yapar.

   

  S.60. Haşıl makinesinde levent alt baskı silindirlerinin bakı ayarını açıklayınız?

   

  C.60.Haşıl makinelerinde istenen çözgü gerginliğinin ayarlanması yapılacak haşıllama işleminin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Leventlerin üzerinde yapılacak olan tansiyon kontrolü alt baskı silindirleriyle yapılmaktadır. Makine üzerinde fotosel sistemin algılamış olduğu gerginlik tansiyon değeri makinenin merkezî işlem ünitesiyle kontrolü yapılmaktadır.

   

  S.61.Haşıllama istenilen standartlarda olmaz ise sonucu ne olur?

   

  C.61. Haşıllama; iplik numarası, elyaf cinsi, dokuma sıklığına bağlı olarak isteğe uygun şekilde yapılmalıdır. Hatalı yapılacak bir haşıldan geri dönüş mümkün değildir. Ancak amaca uygun olmayan ucuz kumaşlar üretilerek düşük devirli gerginlikli tezgâhlar kullanılarak kumaş değerlendirilir ki bu da işletmenin zararına sebep olur. Bu yüzden rahatlıkla yanlış haşıldan geri dönüş yoktur.

  Haşılın yapısı dokuma işlemi sırasında beklenen amaca uygun olmalı ayrıca boyama ve baskıdan önce kolayca uzaklaştırılabilmelidir. Genellikle dokunmuş kumaşların boyamadan önce haşıl sökme işleminden geçmeleri gerekir. Kumaşların direkt olarak boyamaya tabi tutulmaları özellikle çözgü yönünde çizgiler hâlinde boyama hataları oluşturabilir.

   

  S.62.Standartlara uygun olarak haşılın hatasız hazırlanması için nelere dikkat edilmelidir?

   

  C.62. a-Haşıllanacak çözgü ipliklerinin numara ve sıklıklarının tespit edilmesi

  b-İpliklerin cins ve kimyasal yapılarının belirlenmesi

  c-Hazırlanacak haşıl reçetesinin ve haşıl maddelerinin iplik cinsine uygun olması

  d-Haşıl makinesine uygun materyal kullanılması, çalışmadaki kontrol noktalarının belirlenmesi ve ayarlarının tam yapılması

  e-Reçetenin hazırlanması sırasında ve haşıllanmadan sonra fiziksel ve kimyasal kontrollerin yapılması

   

  S.63. Haşıl işleminin verimli olması için yapılan haşıllama sonucunda yapılması beklenilen görevlerin yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan bazıları nelerdir?

   

  C.63. a-İplik mukavemeti % 20–40 artmalıdır.

  b-İplikte elastikiyet kaybı % 20’den fazla olmamalıdır.

  c-Haşıllanan ipliğin nemi %7–10 arasında olmalı, % 7’den az olursa esneklik azalır ve dokumada kopuşa neden olur. %10’dan fazla olursa iplikler birbirine yapışır ve dokuma işlemi zorlaşır.

  d-Çözgü ayırma tarağının dişlerindeki iplik adetleri aynı olmalıdır.

  e-Fren ağırlıkları çözgü ve leventlerle dengeli olmalıdır. Dengesiz konan ağırlıklar uzama ve elastikiyet kaybına neden olur.

   

  S.64. Haşıllama sırasında kullanılan makine ve tertibatları için dikkat edilmesi gereken şartlar, yapılan haşıl işleminin kalitesini artıracaktır. Bunlar nelerdir?

   

  C.64.a-Haşıl pişirme kazanı temiz olmalıdır.

  b-Termometre ve manometre düzgün çalışmalıdır.

  c-Haşıl banyosunda hazırlanacak maddeleri hassas bir şekilde ve hatasız tartı cihazlarında tartılmalıdır.

  d-Haşıl miktarı ve kazan kapasitesi göz önünde bulundurulmalı ve bu orana göre su kullanılmalıdır.

  e-İlk olarak haşıl hazırlanmasında nişasta olmak üzere diğer haşıl maddeleri belirtilen oranda kullanılmalıdır.

  f-En az on beş dakika banyo karıştırılmalıdır.

  g-Kazan sıcaklığı ilk 60 dereceden başlanarak istenirse 120 dereceye kadar yükseltilebilir.

  h-Kullanılacak nişastanın tamamen açılması için gerekli süre karıştırılmalıdır.

  i-Haşılın tekneye taşınması pompa veya borular yardımıyla yapılmalıdır.

   

   Aşağıdakilerden hangisi haşıl makinesinin ana elemanlarından değildir?

   

  A) Sehpa B) Kurutma bölgesi C) İplik kesme bıçağı D) Tekne

   

  Aşağıdakilerin hangisi çözgü ipliklerini haşıl banyosu içerisine batırır?

   

  A) Sıkma silindirleriB) Kurutma silindirleriC) Haşıl teknesiD) Daldırma silindirleri

   

  Aşağıdakilerden hangisi haşıl konsantrasyonunu ölçer?

   

  A) ViskozimetreB) HigrometreC) RefraktometreD) Manometre

   

  Aşağıdakilerden hangisi haşıl banyosunu dinlendirme kazanına alma nedenidir?

   

  A) Banyoyu ısıtmak içinB) Hava kabarcıklarının banyo yüzeyine çıkması içinC) Banyoyu daha iyi karıştırmak içinD) Banyoyu soğutmak için

   

  Aşağıdaki kurutma yöntemlerinden hangisi tek başına kullanılmaz?

   

  A) Hava akımı ile kurutmaB) Işınla kurutmaC) Silindirli kurutmaD) Hiçbiri

   

  Aşağıdakilerden hangisi haşıl işlemi sonucu çözgü ipliklerinin kazandığı özelliklerden değildir?

   

  A) KayganlıkB) MukavemetC) TozlanmaD) Esneklik

   

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Haşıl banyosunun akıcılığı viskozimetre ile ölçülür.B) Haşıl kazanı iç basıncı manometre ile ölçülür.C) Kurutma çıkışında statik elektriklenmenin engellenmesi için çözgüler vaks silindiri ile temas ettirilir.D) Kurutma çıkışı iplik nemliliği istenenden fazla ise iplik geçiş hızı artırılır.

  Yazan %PM, %24 %650 %2019 %17:%Mar in Ders Soruları Okunma 5370 defa

Haşıl soruları

?<