Örme Teknolojisi Soruları 14
 • Örme Teknolojisi Soruları 14

   

   

   

  S.371.Çözgülü örme makinelerini örme tekniklerine göre kaç grupta toplanır, nelerdir?

  C.371. 1-Raşel Çözgülü Örme Otomatları

  2-Trikot Çözgülü Örme Otomatları

  3-Kroşet ( Aksesuar ) Tipi Çözgülü Örme Makineleri

  4-Diğer Çözgülü Örme Makineleri

   

  S.372. Elektronik Triko Makinelerini makine kalınlıkları nasıl bulunur ve makine numaraları nelerdir?

  C.372. Elektronik örme makineleri kalınlıklarına göre sınıflandırılırken 1 inç uzunluğa denk gelen iğne sayısı olarak ifade edilir. 1 inç uzunlukta kaç iğne var ise bu sayı makinenin numarasıdır. Piyasada üretici firmalara göre ara numaralar ve numara farklılıkları görülebilir. Örme makinesi numaraları:

  3 numara

  5 numara

  6 numara

  7 numara

  8 numara

  10 numara

  12 numara

  14 numara

  16 numara

  18 numara

   

  S.373. Elektronik Triko Makinelerinde sistem sayısı nedir, açıklayınız?

  C.373. Semer tarafından taşınan ön ve arka plakadaki iğnelerin seçilmesini, hareketini ve doku sıklığını ayarlayan çelik tertibata (kilit) sistem denir. Çelik mekanizma birden fazla olabilir. Semerin bir gidişinde en çok bir örgü sırası örebilen makinelere tek sistemli; en çok iki sıra örebilen makinelere çift sistemli makineler denir. Günümüzde sistem sayısı birden altıya kadar olan makineler bulunmaktadır. Bunlar bir veya iki semer tarafından taşınmaktadır. Bu semerler birleştirilebildiği gibi ayrı ayrı da çalışabilir. Düz örme makinelerinin örücü sistemleri birleşik olarak da çalışabilir. Birleşik olarak çalıştırıldığında sistem sayısı iki kat artar. Kafalar birleştirildiği zaman makine tam en boyunca kumaş dokuyabilir. Makinelerde kafa birleştirildiği zaman birleşme yerlerinde bulunan yan çelikler değiştirilmelidir.

   

  S.374. Elektronik Triko Makinelerini sistem sayısına göre sınıflandırınız?

  C.374. Tek kafa

  1 sistem

  2 sistem

  3 sistem

  4 sistem

  İki kafa

  1+1=2 sistem

  2+2=4 sistem

  3+3=6 sistem

   

  S.375. Elektronik Triko Makinelerini sistem ne demektir?

  C.375. Semer tarafından taşınan ön ve arka plakadaki iğnelerin seçilmesini, hareketini ve doku sıklığını ayarlayan çelik tertibata (kilit) sistem denir.

   

  S.376. Elektronik Triko Makinelerinde tek sistemli makine ne demektir?

  C.376. Semerin bir gidişinde en çok bir örgü sırası örebilen makinelere tek sistemli makineler denir.

   

  S.377. Elektronik Triko Makinelerinde çift sistemli makine ne demektir?

  C.377. Semerin bir gidişinde en çok iki sıra örebilen makinelere çift sistemli makineler denir.

   

  S.378 Elektronik Triko Makinelerini iğne yatağına göre sınıflandırınız?

  C.378. Örme makinelerinde örmenin yapılabilmesi için iğnelerin üzerinde çalıştığı iğne yatakları olarak tabir ettiğimiz iğne plakaları bulunmaktadır. Örme makinelerinde en az iki adet iğne plakası bulunur. Bunlar ön plaka ve arka plakadır. Özel olarak üretilen dört plakalı makineler de bulunmaktadır. Bunlar: Çift plaka Dört plaka

   

  S.379. Elektronik Triko Makinelerini teknik özelliklerinden ürettiği Ürüne göre sınıflandırınız?

  C.379.A-Düz örme

  B-Yaka, bant

  C-Transferli örgüler

  Ç-İntersia örgüler

  D-Komple ürün

  E-Kendinden kesimli örgüler (Fully-Fasion)

   

  S.380. Elektronik Triko Makinelerini teknik özelliklerinden çekim sistemine göre sınıflandırınız?

  C.380. A-Tarak takviyeli merdane

  B-Merdaneli

  C-Yardımcı merdaneli

   

  S.381. Elektronik Triko Makinelerini teknik özelliklerinden semer sayısına göre sınıflandırınız?

  C.381.Örme makineleri tek semerli ve iki semerli olarak çalışırlar. Ancak günümüzde kompakt makine diye tabir edilen makinelerin tamamı tek semerlidir. Bu makineler daha seri ve hızlı olarak üretim yapabilmektedirler. Eski tip makineler çift semerli olarak çalışırlar. Ancak bu makinelerde iki kafa birleştirilerek tek semer olarak da çalışabilmektedirler.

   

  S.382.Temel örme yüzeyler kumaşın neyine göre tespit edilmektedir ve bu yüzeyler nelerdir?

  C.382. Temel örme yüzeyler örme kumaş yüzünün ve tersinin ilmek görüntüsüne göre (RL), (RR) ve (LL) yüzey olarak ifade edilmektedir. Bunlar;

  1. RL Düz örme yüzeyleri, Süprem örme yüzeyleri.

  2. RR örme yüzeyleri, Ribana ve İnterlok örme yüzeyleri.

  3. LL örme yüzeyleri, Haroşa örme yüzeyleri.

   

  S.383.Aşağıda atkılı örmede temel örgü yüzeyleri görülmektedir. Bunların isimlerini yazınız?

   

   

  3os16

   

   

  C.383.A ile gösterilen R ilmek yüzeyinin görüşü

  B ile gösterilen L ilmek yüzeyinin görünüşü

  C ile gösterilen Askılı örgünün yüzey görünüşü

  D ile gösterilen Atlamalı örgünün yüzey görünüşü

   

   

  3os17

   

   

  S.384.İntelok örgü ne demektir?

  C.384. iki ribana örgünün aynı anda iç içe örülmüş haline İnterlok Örgü adı verilmektedir.

   

  S.385. Haroşa örgü hangi örgü yüzeyine sahiptir?

  C.385. Haroşa örgü LL örgü yüzeyine sahiptir.

   

  S.386. Ribana kumaşlar hangi örme makinelerinde üretilir ve yapısı nasıldır?

  C.386. Çift plakalı triko (düz örme), yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilen çift katlı örme kumaştır.

   

  S.387.Haroşa örgü hakkında bilgi veriniz?

  C.387. Haroşa örgü LL örgü yüzeyine sahiptir. Örme kumaş yüzü sol ilmek (L), tersi sol ilmek (L) görünümlü ise bu yüzeylere (LL) yüzey denmektedir. Haroşa örgü kumaşlar, tek bir örgü içinde hem düz hem de ters ilmeklerin oluğu tek katlı kumaşlardır. Kumaşın her iki yüzünde de düz bir örme kumaştaki ters tarafından görünümü hâkimdir. Kumaşın her iki tarafındaki ardışık, birbirlerine göre ters yöne doğru, birbirlerinin içinden geçirilerek örülen düz ilmek ve ters ilmek sıralarından oluşmaktadırlar. Haroşa, bu bağlamda, mayları sıralı olarak düz ve ters ilmek çubuklarından oluşan ribana örgülerden farklılığı ile ön plana çıkmaktadır.

  En basit haraşo kumaş 1*1 ters olarak bilinen bir sıranın tamamen düz ilmek, sonrakinin ise tamamen ters ilmeklerden oluştuğu kumaştır. Birbirini izleyen düz ve ters ilmek sıraları birleşerek ön ve arka yüzde yatay yönlü yarı dairesel ilmek halkaları oluşturmaktadırlar. Bu tip örgülerin boydan büzülmeleri yüksek olduğu için üretim miktarı da buna bağlı olarak düşüktür. Boydan büzülme oranı % 40–50 civarındadır. Haraşo örgüler, hem düz hem de yuvarlak makinelerde üretilebilmektedirler. İlmeklerin bazen öne bazen arkaya çekilmesi nedeniyle bu kumaşların üretilmesinde iki sıra iğneye ihtiyaç vardır. Haraşo makinelerinde iki ayrı iğne seti kullanmak yerine, bir set iki ucu dilli iğne kullanılmaktadır. Bu iki ucu dilli iğneler, kumaşın her kursunun sıralı değiştiği durumda kendisinden en geçerken bir yataktan diğerine geçecektir. Piyasada lifado ismi ile iki iğne yuvasında çalışan ve platin tarafından hareket ettirilen çift başlı kancalı dilli iğneler bulunan makinelerde üretilmektedirler. Bu örgü özelinde Jakarlı desenlendirme mümkündür. Haraşo örgüler jarse örgüler gibi dönmemektedirler. Haraşo kumaşlar jarse kumaşlara göre daha kalındırlar. Bu kumaşların bir diğer özelliği ise, en fazla esnemesinin uzunlamasına olmasıdır. Bu kumaşların bebek ve çocuk giyiminde yaygın kullanımının bundan kaynaklanmaktadır.

   

  S.388. İnterlok kumaşların başlıca özellikleri nelerdir?

  C.388. 1-Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlü örme kumaşlardır.

  2- Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır,

  3-Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilebilir,

  4- Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür,

  5-Sık bir yapıya sahiptir,

  6-Örgü raporu çift plakada ve iki sistemden bir sıra oluşturduğu için, harcanan iplik miktarı en yüksektir,

  7- Çok ince ya da kaba bir makine inceliğine sahip olabilir,

  8-Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı, iğneler üzerinde oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli örme kumaştır. Örgü raporu en az arka ve önde 2’şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşmaktadır.

  9-Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

  10-Yatay yönde sınırlı bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

  11-Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir,

  12-Diğer tek iplikli örgü kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir,

  13-Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir kenardan kaçma eğilimi gösterir,

  14-Ribana örme kumaşta olduğu gibi, ön ve arka yüzdeki ilmek sayıları eşit ise, her iki taraftaki ilmekler birbirini dengeleyecek ve tek katlı kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmeyecektir. RR İnterlok örme kumaşlar, sadece en son örülmüş uçtan dönme yapabilirler. İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için, diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutma özelliğine sahiptirler,

  15-İnterlok örme kumaşların, hacimli yapısı nedeni ile, nem alma özelliği iyidir, birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak çizgili desen elde edilebilir,

   

  S.389. Ribana kumaşların genel özellikleri nelerdir?

  C.389. 1-Ters L ve yüz R ilmeklerin sayısı eşit ise kumaşın ön ve arka yüzünde aynı görüntü oluşmaktadır. Yani çift yüzlüdür,

  2-Çift plakalı triko (düz örme), yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilen çift katlı örme kumaştır,

  3-Örgü raporu çift plakada, en az 2 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelmektedir (normal, esas örgü raporu ise yan yana 2 şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşmaktadır).

  4-Örgü raporu çift plakada oluştuğu için, harcanan iplik miktarı süprem kumaşlara göre daha fazladır,

  5-Yüksek elastikiyet ve sıçrama özelliği vardır,

  6-Boyuna yönde esneme özelliği düşüktür. Enine yönde esneme özelliği ise yüksektir,

  7-Enine yönde esnemesi düz örgülerden daha fazladır,

  8-Esneme özelliğinin yüksek olması nedeni ile ribana örme kumaş vücuda uyum sağlamaktadır,

  9-Örme kumaşın her iki tarafındaki ilmek sayıları eşit ise, ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirini dengeleyecek ve böylelikle kenarlarda kıvrılma görülmeyecektir. Yani, her iki uçta ve kenarlarda düz durma özelliğine sahiptir.

  10-Yalnızca son ilmekten dönme yapabilir,

  11-Yalnızca son ilmekten kaçma olabilir,

  12-Eşit ya da farklı tasarımda, dengeli ya da dengesiz ribanalar (boyuna R ilmek düzeni) sahip olabilir,

  13-Kullanılan hammaddeler aynı kalmak kaydıyla, ribana kumaşın kalınlığı süprem kumaşa göre daha kalındır,

  14-Düz ya da biçim verilmiş olarak üst giyim örgüsünde kullanılabilir,

  15-Dokunmuş ya da farklı türden kumaşların kenarına çeşit olarak uygulanabilir,

  16-RR Ribana örme kumaşlar hacimli yapısı ile nem alma özelliği, dolayısı ile emici özellikleri iyidir,

  17-RL Süprem kumaşlara göre daha yüksek gramajlı kumaşlar elde edilebilir,

  18-Enine elastikiyet yüksekliğinden dolayı dairesel konumları düzgündür,

  19-İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için, vücudu sıcak tutmaktadır,

  20-İç ve dış giyimde ve özellikle elastikiyeti, olması istenen kol, yaka, bel kısımlarında lastik örgü olarak geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır.

   

   

   

  Yazan %PM, %06 %772 %2017 %20:%May

Örme Teknolojisi Soruları 14

?<