• Puntalı İplikler

   

  Puntalama işlemi ile belirli noktalarda ipliği oluşturan liflerin karıştırılması sonucu, belirli aralıklarla boğumlu bir yapı kazanmış, düz ya da tekstüre çok telli devamlı lif ipliğidir.

   

  Contined düz polyester ipliklerde veya contined tekstüre ipliklerde iplik maliyetini düşüren bir işlemdir. Bu işlemle büküm ve haşıl ameliyeleri elimine edilir.
  Bükümsüz contined düz ipliklerde flamentlerin birbirinden daima ayrılma eğilimleri vardır.
  Bu şekilde işletmelerde kullanılmaları güçtür. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için ipliğe büküm verilir. Bükümün verilmemesi durumunda iplik belli aralıklarla puntalama işlemine tabi tutulur. ( 100-130 boğum / mt ) Punta işlemi nedeniyle iplik boğumlar halindedir. Boğumlar sebebiyle lifler birbirini tutacağından, işletmede çalışma kolaylığı sağlar.
  Puntalı iplikler genelde çözgü ipliklerinde kullanılır.
  Bundaki amaç, haşıl işlemini ortadan kaldırmaktadır. Maliyeti düşüren bir faktör olması nedeniyle kullanımı yaygınlaştırmaktadır. İplikteki boğumlar sayesinde bu tür iplikten yapılan kumaşlarda iplik kayması da az olmaktadır. Burada dikkat edilecek en önemli husus, punta izlerinin kumaş üzerindeki rahatsız edici etkilerinin takibidir. Üretimin ilk safhasında bunu tespit etmek mümkündür.
  Filament ipliklerin numaralandırma sisteminde denye veya dtex kullanılır.

  Numaralama sisteminde, kesitteki filament sayısı da belirtilir. Örneğin 200 / 36, numarası 200 denye olan iplik kesitinde 36 filament olduğu anlaşılmaktadır.

  İplik siparişlerinde, iplik numarası dışında aşağıdaki hususları da belirtmek gerekir.

  Kesitteki elyaf sayısı veya lif inceliği

   

  Lif kesit şekil ( yuvarlak, trilobe vs. )


  Büküm durumu ( bükümsüz, bükümlü, puntalı )


  Rengi ( ham veya renkli )


  Parlaklığı ( mat, yarı mat veya parlak )


  Hacimliliği ( düz, tekstüreli veya yüksek hacimli )


  Büküm yönü ( S veya Z )


  Gün ışığından etkilenemez ancak uzun süre ışıkta kalırsa, özellikle ultraviyole ışığından zarar görebilir.


  Terilen her türlü giyim eşyası yapımında kullanılabilir. Çünkü bu lifler deriyi tahriş 
  etmez Alerjik durum yaratmaz.
  Tek başına, yün, pamuk ve keten gibi doğal liflerle karışık olarak kullanılır.

   

  Ayrıca


  tül,


  tafta,


  saten,


  organze,...vs. çeşitli kumaş ve dokumalar yapılır.


  Yine terilen lifi;


  çeşitli balık ağları,


  perdeler,


  yer döşemeleri,


  özellik ilmeli ve tüylü halılarda,


  transmisyon kayışlarında,


  kemerlerde,


  yangın hortumu yapımında,


  urgan, ağ ve yelken bezi yapımında,

  dolgu maddesi olarak yatak ve mobilyalarda,

  dikiş ipliği yapımında kullanılır.

   

  Yazan %PM, %07 %638 %2017 %17:%Eki in İplik Okunma 4214 defa
İplik İşletmesi

Puntalı İplikler

?<