Mesleki Gelişim Test Soruları 6
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 6

   

   

  S.355. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?

  A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır. D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

  S.356. Aşağıdakilerden hangisi Ahi Birliklerindeki ‘Dâhililer’ grubundandır?

  A) Emekliler B) Düşkünler C) Hastalar D) Çıraklar

  S.357.Aşağıdakilerden hangisi Ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?

  A) Türk Standartları Enstitüsü B) Türk Tarih Kurumu C) Tüketiciyi Koruma Kanunu D) Toplam Kalite Yönetimi

  S.358. Ahiliğin bir sivil toplum kuruluşu olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

  A) İnsan Hakları B) Adalet C) Demokrasi D) Sevgi

  S.359. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?

  A) Sabırlı olma B) Güler yüzlü olma C) Emeğin kutsallığı D) Öfkelenmeme

  S.360. Ahi birliklerinin uzlaştırıcılık faaliyetleri Ahiliğin hangi fonksiyonunu göstermektedir?

  A) Siyasi fonksiyon B) Sosyal fonksiyon C) Ekonomik fonksiyon D) Eğitim fonksiyonu

  S.361. Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinin etkinliğini kaybetmesinin nedenlerinde biri değildir?

  A) Siyasal zayıflama B) Kaliteden ödün vermeme C) Kapitülasyonlar D) Sermaye birikiminin yetersizliği

  S.362. Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?

  A) Kayseri B) Nevşehir C) Kırşehir D) Yozgat

  S.363.Hz. Muhammed (SAV) Ahilik geleneğinde hangi mesleğin piri olarak kabul edilir?

  A) Terzi B) Tüccar C) Demirci D) Çiftçi

  Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

  S.364. Ahilik 13.yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.

  S.365. Ahiliğin kuralları FÜTÜVVETNAME adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

  S.366. Ahilik Osmanlı Döneminde LONCA adı altında varlığını sürdürmüştür.

  S.367. Ahilik 700 ’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.

  S.368. Ahinin gözünün AÇIK ve KAPALI olmasını gerektiren kurallar vardır.

  S.369. Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından İCAZET alması gerekir.

  S.370. Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve ŞED kuşanma “törenleri vardı.

  S.371. Ahiliğin kurucusu olan AHİ EVRAN 1205 yılında KIRŞEHİR ’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. 

  S.372. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkelere ne denir?

  A) Davranış B) Değer C) Prensip D) Hedef

  S.373. Aşağıdakilerden hangisi millî manevi ve insani değerlerimizden değildir?

  A) Dil sevgisi B) Kültüre ve tarihe bağlılık C) Aile birliği D) Mülk sevgisi

  S.374. Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının manevi değerleri arasında yer alır?

  A) Sanat eserleri B) Camiler C) Kervansaraylar D) Gelenekler

  S.375. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri değildir?

  A) Kaliteli üretim yapma B) Can ve mal ortaklığı C) Sınırsız üretim D) Millî ekonomiye destek

  S.376. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kurumunda kalite mal üretmeyene verilen cezalardan değildir?

  A) Gönül küskünlüğü cezası B) Yolsuzluk cezası C) Pabucu dama atılma cezası D) Hapis cezası

  S.377. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

  A) Aile, duygusal bir temele dayanır. B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır. C) Aile, toplumsal yapının temelidir. D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir.

  S.378. Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?

  A) Vatan sevgisi B) Fikir birliği C) Bayrak sevgisi D) Örf ve adetler

  S.379. Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?

  A) Sadaka kutuları B) Emekli sandıkları C) Orta sandıkları D) Zekât sandıkları

  S.380. Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan ‘Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?

  A) Çek veya senet B) Poliçe C) Nakit D) Repo

  S.381. Ahilik, emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

  A) Emeğe saygı B) Sosyal adalet C) Özgüven D) İtibar

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

  S.382. ( D ) Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür.

  S.383. ( Y ) Değerler toplumdan topluma değişiklik göstermez.

  S.384. ( D ) Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.

  S.385. ( D ) Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur.

  S.386. ( Y ) Din, bir milletin tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimdir.

  S.387. ( D ) Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.

  S.388. ( Y ) Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.

  S.389. (D ) Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.

  S.390. ( D ) Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza “Gönül Küskünlüğü” dür.

  S.391. ( Y ) Ahilik teşkilatında ustaların çok sayıda çırak yetiştirmesi amaçlanmıştır.

   

  Yazan %AM, %11 %314 %2017 %09:%May Okunma 7270 defa

Mesleki Gelişim Test Soruları 6

?<