•  
   
  HALLAÇ MAKİNESİ
  Görevleri
  *Yün lifini olabildiğince açmak birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak.
  *Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
  *Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak.
  *Elyafı makineden çıkışta yağlamak.
  OTOMATİK BALYA AÇMA MAKİNESİ
  Görevleri
  1-Elyafı açmak
  2-Elyafı karıştırmak
  3-Elyafı yabancı maddelerden(kabuk, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemek.
   
   
   
  ipl128
   
   
   
  BALYA AÇMA MAKİNESİ
  Görevleri
  A-Pamuk liflerini veya karışımlarını harmanlamak,
  B-Lif tutamlarını açmak (karıştırmak),
  C-Lifleri yabancı maddelerinden (kabuk, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemektir.
   
  ÇOK SİLİNDİRLİ BALYA AÇICI MAKİNESİ
   
  Görevleri
   
  1-Balya açıcıdan gelen elyafı etkin bir şekilde karıştırmak
  2-Elyafı açmak
  3-Etkin bir temizleme yapmak.
   
  KADEMELİ BALYA AÇMA MAKİNESİ
   
  Görevleri
  Elyafı boşlukta açmak
  Elyafı karıştırmak (harmanlamak)
  Elyaf içerisinde bulunan kısa lif, toz, çiğit parçaları, çepel gibi yabancı maddelerinden etkin bir şekilde temizlemek 
   
  TELEF AÇICI MAKİNESİ
   
  Görevleri
  1-İyi telefleri harmanlamak
  2-Lif tutamlarını açmak.
  3-Lifleri yabancı maddelerinden (pamuk koza kabuk parçaları, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemek
   
  TEK VEYA ÇOK SİLİNDİRLİ BALYA AÇMA MAKİNESİ
   
  Görevleri
  1-Elyafı en iyi şekilde açmak
  2-Elyafı en iyi şekilde karıştırmak
  3-Elyafı yabancı maddelerden (çiğit parçacıkları, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) etkin şekilde temizlemek.
   

  KAMGARN TARAK MAKİNESİ

  Görevleri
  *Yün liflerini tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve paralelleştirmek.
  *Elyaf içindeki kısa lifleri, toz, pıtrak gibi yabancı maddeleri temizlemek.nopeleri açmak,
  *Yün liflerini harmanlayarak daha homojen bir bant elde etmek,çıkışta numarası belli bir bant elde ederek tops hâlinde sarmak veya kovalara doldurmak.
   
  PAMUK TARAK MAKİNESİ
   
  Görevleri
  Harman hallaç dairesinde açılarak elyaf topakları hâline getirilen elyaf kütlelerini tek lif hâline gelinceye kadar açmak.
  Pamuk kütlesinde bulunan kabuk ve çekirdek parçalarını, toz ve ölü elyafı uzaklaştırmak.
  Kısa elyafı uzaklaştırmak.
  Çırçırlama ve harman hallaçtaki taşımalar sırasında oluşan nepsleri gidermek.
  Elyafa uzunlamasına yön vermek ve paralelleştirmek.
  Numara varyasyonu olmayan düzgün bir tarak bandı teşkil etmek.
  Elde edilen bandı muntazam bir şekilde kovaya istiflemek.
   
  TARAK MAKİNESİ
   
  Görevleri
  *Kabuk ve çekirdek parçacıklarını,toz ve kırıntıları,ölü ve kısa lifleri ayırmak.
  *Topak halindeki lif kümesini lifler tek tek hale gelinceye kadar açmak.
  *Açılan lifleri paralelleştirmek.
  *Tülbent teşkil etmek.
  *Lifleri karıştırmak ve az da olsa çekim uygulamak.
  *Numara varyasyonu olmayan,düzgün bir tarak bandı teşkil etmek.
  *Teşkil edilen bandı muntazam bir şekilde kovaya yerleştirerek cer pasajına hazırlamak.
   
   
  YÜN İPLİKÇİLİĞİNDE CER MAKİNESİ
   
  Görevleri
  *Katlama ( dublaj )yardımıyla tesadüfü olarak beslenen bandların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak.
  *Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak.
  *Farklı türdeki ve renkteki elyaf bandlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak.
  *Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak.
  *Çekim yardımıyla her aşamada bandları inceltmek.
  *Band elde etmektir.
   
   
  CER MAKİNESİ
   
  Görevleri
   
  *Dublajlama (katlama) aracılığı ile (en az iki – en fazla sekiz) bantları çapraz olarak birleştirerek homojen bir bant elde etmek
  *Tarak bantlarını farklı hızlarda dönen silindir çiftleri vasıtasıyla çekip inceltmek veya yoğunlaştırmak.
  *Lifin uçlarındaki çengelli yapıyı düzelterek (Birinci pasajda lifin arka ucu, ikinci pasajda lifin diğer arka ucu düzeltilir.)paralelleştirmek.
  *İstenilen numarada cer bantları elde etmek.
  *Elde edilen bandı koyler tertibatı ile kovalara helezonik şekilde istiflemek.
   
  VATKALI CER MAKİNESİ
    
  Görevleri   
  *Şerit birleştirme makinesinden gelen vatkaları (6-8 adet) dublaj yaparak karışımı daha da homojenleştirmek ve düzgünsüzlüğü en alt seviyeye indirmek .  
  *Dublaj kadar çekim (6-8) uygulayarak tekrar vatka (yumak) hâlinde sarmak .  
  UNİLAP MAKİNESİ
    
  Görevleri   
  *Cer makinesinden gelen bantları (16–20–24–28 adet) birleştirmek.  
  *Şeritteki düzgünlüğü artırmak .  
  *Katlama görevini yaparken az bir çekimle (1,36 – 2,2 kat) lifleri boyuna paralel hâle getirmek .  
  *Lifleri bant formundan yumak (vatka) hâline getirmek .
    
  KAMGARN VE YARI KAMGARN YÜN İPLİKÇİLİĞİNDE ÇEKME MAKİNELERİ
    
  Görevleri  
  *Katlama yardımıyla tesadüfi olarak beslenen bantların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak.  
  *Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak.Farklı türdeki ve renkteki elyaf bantlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak.  
  *Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak.
    
  FİNİSÖR FİTİL MAKİNESİ VE FLAYER FİTİL MAKİNESİ
    
  Görevleri  
  *Cer bandını çekim vererek ring iplik makinesinde kullanılabilecek inceliğe getirmektir,  
  *Yalancı büküm de denilen az miktarda büküm vererek liflerin dağılmasını önleyerek mukavemet kazandırmaktır.  
  *Kovalarla gelen cer bandını ring iplik makinesinde kullanılabilecek formda masuralara sarmaktır.
    
  RİNG İPLİK MAKİNESİ
     
  Görevleri  
  *Fitil veya finisör makinesinden gelen fitilleri çekimle incelterek istenen numarada iplik elde etmek.  
  *Çekimle inceltilmiş fitile büküm vererek mukavemet kazandırmak.  
  *Elde edilen ipliği daha sonraki işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla masuralara sarmak.
   
   OPEN-END MAKİNESİ  
   
  Görevleri   
  *Band hâlinde gelen elyaf grubunu tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve temizlemek  
  *Lifleri düzenli bir şekilde bir araya getirmek ve bükmek  
  *İstenilen numarada iplik elde etmek *Elde edilen ipliği bobin hâlinde sarmak.  
  BOBİN MAKİNESİ  
   
  Görevleri:  
  *Ring iplik makinesinde kops hâlinde sarılmış iplikleri birleştirerek 1,8 kg – 2,0 kg ağırlığında bobinler hâline getirmek.  
  *Dokuma-örme hatalarına ve makinelerde kopuklara neden olabilecek iplik düzgünsüzlüklerini (neps, balık, düğüm, kalınlık ve incelik vb.) gidermek .  
  *Bobin olarak boyama işlemi görecek iplikler için boyanın ipliğe kolayca yayılmasını sağlayacak delikli boya bobinlerine sarmak .  
  *Ring iplik makinesinde büküm kısa bir mesafede verildiği için büküm dağılımı düzgün değildir. İpliği, kopstan bobin hâline geçirirken büküm dağılımını düzgünleştirmek .  
  KATLAMA VE BÜKÜM MAİKİNESİ  
   
  Görevleri   
  *Kullanılacağı alana uygun sayıda ipliği katlamak  
  *Katlı ipliği bükerek mukavemet kazandırmak  
  *Katlanmış ve bükülmüş ipliği masura üzerine sarmak.
  VOLKMAN BÜKÜM (TWO FOR ONE ) MAKİNESİ
   
  Görevleri   
  *İpliğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek  
  *Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak  
  *Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır. 
  RİNG BÜKÜM MAKİNESİ ( KATLAMA VE BÜKÜM )  
   
  Görevleri   
  *İpliğin dayanıklılığını arttırmak,   
  *Daha kalın iplik elde etmek.   
  *Değişik özellikte iplik elde etmek.   
  *Karışık renkli (fantezi vb.)iplik elde etmek.   
  *İpliği meydana getiren lifleri bir arada tutmak. 
  *İpliğin tüylenmesini önlemek. 
   
  *Daha dayanıklı ve sağlam iplik elde etmek. 
   
  *Dokumaya hazır iplik elde etmek. 
   
   
   
   
  Yazan %PM, %03 %690 %2016 %17:%Mar in İplik

İplik Makineleri Görevleri

?<