Diyagonal dimi örgüsü
 • Diyagonal dimi örgüsü

   

   

  1d1

   

   

  Genellikle çözgü raporları atkı raporlarının yarısı kadar olan 63 dereceli dimi örgüleri 45 dereceli dimi örgülerinden seçilir. Önce 45 dereceli bir dimi örgüsü seçilir. Sonra tek veya çift sayılı çözgüleri yan yana getirilir. Böylece 45 derecelik dimiye göre atkı raporu aynı fakat çözgü raporu yarı oranda yeni bir dimi örgüsü elde edilir ki 63 derecelik dimi yolu açısından dolayı bu örgülere 63 DERECELİ DİMİ ÖRGÜSÜ veya DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ adı verilir.

   

   

  1d2

   

   

  Yukarıya doğru atlama sayısı iki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi örgüleri denir. Bunun sonucu olarak da dimi yolları (diyagonalleri)45 derecelik bir açı yerine farklı açılar oluşturmaktadır.

  Diyagonal dimi örgüleri bayan elbiselik, ceketlik ve pantolonluk kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ

  1-Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  2-Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  Olmak üzere iki çeşittir.

   

  Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Diyagonal dimi örgülerinin çizim yöntemi, normal dimi örgüleri çizim yöntemleri ile aynıdır. Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur.

  Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir.

  Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen rakam çözgü tel sayısını verir. Rapor tel sayısı ise atkı tel sayısını verir. ( örneğin 6+6 = 12 ise 12 Atkı tel sayısını 12:6 = 6 ise çözgü tel sayısını verir). 

   

   

  1d3

   

   

  1d4

   

   

   1d5

   

   

  1d6

   

   

  1d7

   

   

  1d8

   

   

  1d9

   

   

  1d10

   

   

  1d11

   

   

  1d12

   

   

   

  Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü

  Atkı yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Dimi örgüsü çizildikten sonra örgünün ilk atkı iplik hareketi oluşturulacak olan örgünün rapor alanı içerisine ilk atkı ipliği olarak işaretlenir. Bağlantı noktaları atlama sayısına göre atkı ipliği istikametinde kaydırılarak örgü oluşturulur. Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir.

  Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer sayısı atkı tel sayısını, rapor tel sayısı ise çözgü tel sayısını verir. ( örneğin 6+6 = 12 ise 12 çözgü tel sayısını 12:6 = 6 ise atkı tel sayısını verir).

   

   

  1d13

   

   

   

  1d14

   

   

   

   

  Yazan %PM, %13 %605 %2018 %16:%May in Desen

Diyagonal Dimi Örgüsü

 
 
 
?<