Devore Baskı
 • Devore Baskı

   

   

  Birden çok lif karışımından meydana gelmiş kumaşlarda, liflerden birinin yakılarak yakılan kısmın, şeffaf bir görünüm almasıyla elde edilen baskı yöntemidir.

    

  Genellikle perdelik ve şeffaf görünümlü bayan tişörtleriyle abiye kumaşlara uygulanır.

  Yaygın olarak devore baskı uygulanan karışımlar, polyester ve pamuk karışımlarıdır. Devore baskıdan beklenen sonucun alınabilmesi için % 50 polyester, % 50 pamuk karışımı idealdir. İşlemin esası, karışımda bulunan selüloz liflerine yüksek konsantrasyonda asit emdirilerek bu liflerin yakılması daha sonra da kumaştan uzaklaştırılmasıdır. Karışımda bulunan polyester lifler, yok denilecek kadar az etkilenirler. Tasarlanmış desen biçiminde kumaşın üzerinden eksilen pamuk liflerinden dolayı desenin olduğu yerler boşalır. Verilen desen kadar şeffaf bir bölge oluşur.

   

   

   

  01devore

   

   

   

  Devore baskının diğer bir adı da yakma baskıdır. Uygulamanın yakmayla yapılmasından dolayı bu isimle de anılmaktadır.

   

  Devore baskı patında yer alan kimyasal maddeler ve oranları aşağıdaki gibidir:

   

  Kıvamlaştırıcı 550-650 gr

   

  Gliserin 80 gr

   

  Alüminyum Sülfat 150-180 gr

   

  Islatıcı 1 gr    

          

  Selülozu Çözmeye yetecek miktarda Asit

   

  Su 1000 gr

   

   

   

  01adevore

   

   

   

  Reçetede belirtilen sıraya göre kimyasal maddeler ilave edilerek mikserle homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Baskı yapmak üzere mamul, baskı masasına sabitlenir ve baskı şablonu üzerine yerleştirilerek hazırlanan baskı patı, pat garaj alanına dökülür. Rakle yardımıyla baskı yapılır. Baskı tamamlandıktan sonra basılmış mamul, fikse makinesinde 120 °C’de kurutulur.

  Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yakılması gerekir.

   

   

   

  01cdevore

   

   

   

  Basılıp kurutulan mamulün üzerindeki pamuk liflerinin, fikse makinesinde 170-180 °C’de yakılması sağlanır. Kumaş üzerindeki pamuk liflerinin yanması baskı patında yer alan asit yardımıyla ve yüksek ısının tesiriyle kolaylaşacaktır.

   

   

   

  01ddevore

   

   

   

  Kumaş üzerindeki pamuk lifleri 170-180 °C’de yakıldıklarında kumaşta kavrulmuş bir şekilde dururlar. Desenin ortaya çıkması için bu liflerin kumaştan uzaklaştırılması gerekir. İki şekilde uygulanabilir. Birincisinde kumaş, mekanik yöntemlerle basınçlı silindirler arasından geçirilerek ve sonra fırçalanarak temizlenir. Bu yöntem özel haller dışında yaygın olarak uygulanan bir yöntem değildir. Daha çok ikinci yöntem olan yıkamayla liflerin uzaklaştırılması tercih edilir. Bunun için 0,3-1 g/ l sabun konulmuş banyoda, 50-70 °C’de 20 dakikalık bir yıkama işlemi yeterlidir.

   

   

   

  01bdevore 

   

   

   

  DEVORE BASKI YAPILIŞI

   

    

  1-Devore baskı için gerekli malzemeler hazırlanır. ( Baskı yapılacak kumaş -Baskı kalıbı- Rakle -Baskı patı için gerekli kimyasal maddeler - Mikser )

  2- Devore baskı patını hazırlanır. (Homojen bir karışım elde edinceye kadar mikserle karıştırılır.)

  Kıvamlaştırıcı 550-650 gr

  Gliserin 80 gr

  Alüminyum Sülfat 150-180 gr

  Islatıcı 1 gr

  Selülozu Çözmeye yetecek miktarda Asit

  Su 1000 gr

  3-Basılacak mamul baskı masasına yerleştirilir. (Basılacak mamulün baskı esnasında kaymaması için mamul yapıştırılarak sabitlenir.)

   

   

  01edevore 

   

   

  4-Baskı şablonu mamül üzerine yerleştirilir.

  5-Hazırlanan devore baskı patın şablonun pat garaj alanına dökülür.

   

   

  01fdevore

   

   

  6-Baskı şablonu ile devore baskı patı basılır.

   

   

   01gdevore

   

   

  7-Fikse makinesinin ayarları yapılır. (Kurutma yapılacağı için 120 °C’ye ayarlanır.)

  8-Basılmış mamül fikse makinesinde kurutulur. (  120 °C’de kurutulur.)

   

  9-Yakma için fikse makinesi ayarları yapılır. (Yakma işlemi 170-180 °C’de yapılır.)

   

  10-Sabunlu yıkama işlemi yapılır. (0,3-1 g/ l sabun konulmuş banyoda 50-70 °C’de, 20 dakikalık bir yıkama işlemi yeterli gelir.)

   

  11-Yıkama sonrası mamül durulanır ve kurutulur.

   

   

  Yazan %PM, %02 %501 %2017 %14:%Nis in Baskı Okunma 5629 defa

Devore Baskı

BASKI TEKNİĞİNİN ÖNEMİ

 

 

Baskı tekniğiyle desen oluşturma işlemi kolaylık ve ucuzluk bakımından dokuma ve örgü tekniğiyle desen oluşturmaya göre daha üstündür.

Dokuma tekniğine göre, renkli desenler elde etmek için önce beyaz ipliklerin boyanması ve bundan sonra dokuma tezgâhında dokunması gerekir. İpliklerin boyanması, birçok durumda kolay olmadığı gibi bazı tezgâhların dokuma verimi de düşüktür. Ayrıca baskı tekniği ile elde edilebilen birçok desenin dokuma tekniği ile elde edilmesi güç ve bazı durumlarda olanaksızdır.

Baskıcılık, bölgesel bir renklendirme veya bölgesel bir renk aşındırmasıdır. Boyamacılıkta kumaşın her tarafının aynı renge boyanmasına (üni boyama) karşılık, baskıcılıkta desenin bulunduğu alanlar boyanır. Baskıcılığın bütün özelliği, bu bölgesel renklendirmeyi sağlamaktadır.

Boyacılıkta kullanılan cihaz ve yöntemler, baskıcılıkta kullanılamayacağı gibi suyla hazırlanmış viskozitesi düşük boyama flotteleri de baskıcılık için uygun değildir.

Boyama ve baskı arasındaki en belirgin fark, boyar madde ve kimyasal maddelerin düşük konsantrasyonlarda bir baskı patı içinde dağılmış olmalarıdır. Baskı boyası içeren baskı patı, tekstil yüzeylerine silindirleri veya şablonları olan uygun bir makine yardımı ile aktarılır. Böylece kumaş üzerinde kesin sınırları olan desen efektleri elde edilir.

 

 

 

?<