İlave Çözgü Bağlantılı Çift Katlı Kumaş Örgüleri
 • İlave Çözgü Bağlantılı Çift Katlı Kumaş Örgüleri

   

   

  İlave çözgü bağlantılı çift katlı örgüler, iki kumaş arasındaki bağlantının özel bir Çözgü ipliği ile sağlandığı çift katlı örgülerdir.İlave çözgü bağlantılı örgülerde bütün bağlantı çözgüleri alt atkıların üzerinde bulunmaktadır. Çift katlı örgülerin çiziminde üst ve alt örgüler yerleştirildikten sonra bağlantı çözgüleri ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir.Kesit alırken üst kumaşa ait ipliklerle alt kumaşa ait ipliklerin ve bağlantı çözgüsünün etkileşimi inceleneceği için her üç iplik grubunun yer alması gerekir. Bu sebeple genellikle İlk üç iplik tercih edilmektedir.İlave çözgü bağlantılı çift katlı kumaş örgülerin çizimi farklı üç çözgü grubundan oluştuğu için grup taharı yapılması uygundur.

  Örnek 1

  Üst örgü

   

             1

  D --------------- ( Z )

                   3

   

  alt örgü

   

           3

  D ----------------- ( Z )

                       1

   

  Oran 1/1 olacak şekilde ilave çözgü bağlantılı çift katlı kumaş örgüsünün, tahar ve armür planlarının çizimi.

  1-Rapor alanını belirlenir.. Oran 1/1 verildiğinden atkı ipliklerini bir üst-bir alt, çözgü ipliklerini bir üst-bir alt ve bir bağlantı şeklinde sıralanır.

  Burada;

  Üst örgü raporunda 4 çözgü 4 atkı ve alt örgü raporunda 4 çözgü 4 atkı olduğuna dikkat edilir. Rapor alanını belirlerken çözgü, atkı oranı ve bağlantı çözgüsü dikkate alınır.

   

   

  1cf32

   

   

  2-Üst çözgülerle üst atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere

   

   

         1

  D --------------- Z

                   3

   

   

  Üst kumaş örgüsü yerleştirilir.

   

   

  1cf33

   

  3-Alt çözgülerle Alt atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere

   

             3

  D ------------------- Z

                       1

   

  Alt kumaş örgüsü yerleştirilir.

   

   

  1cf34

   

  4-Üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere kaldırma işareti ( / ) çizilir.

  Burada;

  Çift katlı kumaş yapılarında bütün üst çözgülerin alt atkıların üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

   

   

  1cf35

   

  5-Bağlantı çözgüleri ile Alt atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere kaldırma işareti ( / ) çizilir.

   

   

  1cf36

   

  6-Bağlantı çözgülerinin alt atkılar ile yapacağı bağlantı noktaları belirlenir. Belirlenen bağlantı noktalarında bulunan kareleri doldurulur. ( Bağlantı noktalarını seçerken etrafının atkı hâkimiyetli (boş kare) olmasına dikkat edilir.)

   

   

  1cf37

   

  7-Bağlantı çözgülerinin alt atkılar ile yapacağı bağlantı noktalarını belirlenir. Belirlenen bağlantı noktalarında bulunan kaldırma işareti iptal edilir. (Boş kare olmasına dikkat edilir.)

   

   

  1cf38

   

  8-Bağlantı çözgüsüyle alt atkıların bağlantı yaptığı noktaları örgü üzerinde boş kare olarak gösterilir.

   

   

  1cf39

   

   

  1cf40

   

   

  9-Tahar ve armür planı

   

   

  1cf41

   

   

  Çözgü kesitinin yapılışı.( Çözgü kesitine göre 1 üst atkı, 4 bağlantı çözgüsü ile bağlantı yapar. 1 alt atkı 2. bağlantı çözgüsü ile bağlantı yapar).

   

   

  1cf42

   

   

  Atkı kesitinin yapılışı.( Atkı kesitine göre 1.bağlantı çözgüsü, 2. üst atkı ve 4. alt atkı ile bağlantı yapar ).

   

   

  1cf43

   

   

   

  Yazan %PM, %13 %630 %2018 %17:%Nis in Desen

İlave Çözgü Bağlantılı Çift Katlı Kumaş Örgüleri

?<