Örme Teknolojisi Soruları 15
 •  

   

   

  S.390. Süprem kumaşların genel özellikleri nelerdir?

  C.390.1-Ön ve arka yüzü farklı görünüştedir,

  2-Açık en ya da tüp şeklinde (tubular) üretilebilen bir kumaştır,

  3-Diğer örme kumaşlara göre daha geniş enler elde etmek mümkündür,

  4-Hem boyuna hem de enine esner fakat diğer kumaşlara nazaran en düşük esneme özelliğine sahiptir,

  5-Örgü raporu tek iğne plakasında en az, 1 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelmektedir (normal örgü raporu yan yana iki iğne ile ve üst üste iki ilmek sırasından oluşmaktadır),

  6-Kumaş tek plaka üzerinde oluştuğu için harcanan iplik miktarı en azdır,

  7-Boyutsal stabilitesi azdır,

  8-Esnediğinde şekli bozulabilir,

  9-Vücut hareketlerine karşı uyumu, diğer tek iplikli örme kumaşlara göre esnekliğinin az olması nedeni ile düşüktür,

  10-Yanlardan kumaşın arka yüzüne doğru, üst ve alttan da örgünün ön yüzüne doğru kıvrılma vardır,

  11-Diğer örgülere göre en düşük desenlendirme imkanına sahiptir,

  12-Süprem kumaşın yapısı hacimli olduğu için nem alma özelliği dolayısı ile emiciliği iyidir,

  13-İpliğin kopması durumunda bozulan ilmekler, ilmek halkalarının kaymasına, yani kaçmasına neden olurlar,

  14-Örme kumaşın kalınlığı, kullanılan hammaddenin aynı kalması şartıyla daha düşüktür,

  15-İnce, hafif açık yapı ile ağır yapılar arasında çeşitlilik gösterirler,

  16-Kesim ve dikim işlemi esneme özelliğinden dolayı problemlidir,

  17-Kısmen iç giyim ve yaygın olarak yazlık dış giyim sanayinde kullanım alanı bulmuştur,

  18-Fazlaca ütü istemez, kırışıklıklarını kolay kaybederler.

   

  S.391. Askı ilmeklerin kumaşın elastikiyetine etkisi nedir?

  C.391. Askı ilmekleri kumaşın uzunluğunu ve boyuna elastikiyetini azaltırken kumaşın enine elastikiyetini arttırmaktadır.

   

  S.392. Atlama ilmeklerin kumaşın elastikiyetine etkisi nedir?

  C.392. Atlama ilmekleri kumaşın enine elastikiyeti düşürmektedir.

   

  S.393. Pazarlama ne demektir?

  C.393. Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmada değişimleri sağlamak için malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir

   

  S.394.Standart ne demektir?

  C.394. üretimde, anlamada, ölçmede, beraberlik anlamına gelmektedir

   

  S.395. Standardizasyon e demektir?

  C.395. Belli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik yarar sağlamak üzere yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir

   

  S.396. Kalite Güvencesini açıklayınız?

  C.396. Bir ürünün veya hizmetin beklenen kalite isteklerine uygunluğunu yeterli güvencede sağlamaya yönelik olarak gerekli tüm planlı ve sistematik faaliyetlerin uygulanmasını kapsamaktadır. Bunun için de Kuruluşlara başvuru yapmak gerekmektedir. Başvurulan kuruluşlar firmada yapacağı inceleme ve tespitlere göre önerilen düzenlemelerden sonra belge vererek firmanın ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli rekabet gücü kazanmasına imkân vermektedir.

  Bir isletmede Kalite Güvencesi Sistemi'nin kurulması, tüm süreçlerin istisnasız ve tam olarak bu sisteme uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Fabrika sahipleri ürünlerini kaliteli ürettiklerine dair belgelendirmek amacıyla çeşitli organizasyon sistemlerinden yararlanmaktadır.

   

  S.397. ISO 9000 serisi standartlarını açıklayınız?

  C.397. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, verilere dayalı karar verme yaklaşımı, tedarikçilerle karşılıklı fayda olarak sekiz kalite yönetim prensibine dayanmaktadır.

   

  S.398. ISO 9000 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi nedir?

  C.398. Bir şirkette yapılan faaliyetlerin daha düzgün ve sistemli organize edilmesidir.

   

  S.399. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nedir?

  C.399. Bir şirkette yapılan faaliyetlerin çevreye (hava, su, toprak, bitki örtüsü, canlı vb ) zarar vermemesi veya en az şekilde vermesi için düzenlenmektedir. ISO 14001 çevre belgesi alan bir kurumun yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiğini ve yaptığı faaliyetleri çevreye zarar vermemek için sistematik ve kontrollü bir seklide yaptığını göstermektedir.

   

  S.400. Marka ne demektir?

  C.400. Bir isletmenin mal veya hizmetlerini bir başka isletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, sekilerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete marka denir.

   

  S.401. Marka tescil belgesi nedir?

  C.401. Markanın haksız ve bilinçsiz kullanımını engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek amacıyla koruma altına alınmasıdır.

   

  S.402.Örme kumaşta kaliteyi etkileyen unsurlar nelerdir?

  C.402. Bu unsurlar; makineden kaynaklanan, iplikten kaynaklanan, personelden kaynaklanan, tüketiciden kaynaklanan, pazarlama yönünden, kalite yönünden, planlama ve organizasyon yönetimi yönünden kaynaklanan hatalar.

   

  S.403. Düz örme kumaşlar hangi makinelerde üretilir ve örme türü nedir?

  C.403. Düz örme makinelerinde üretilen, atkılı örme sistemli kumaşlara düz örme kumaşlar denir.

   

  S.404. Düz örme makinelerinde en çok kullanılan ve üretilen örme kumaşlar nelerdir?

  C.404. Düz örme makinelerinde, tek plaka, çift plaka, saç örgülü, nopeli, kaydırmalı, jakarlı, intersıa ribana (lastik), selanik, haroşa örgülü kumaşlar en çok kullanılan ve üretilen kumaşlardır.

   

  S.405. Düz örme kumaşların diğer adı nedir?

  C.405. Triko kumaşlar

   

  S.406.Düz örme kumaşların özellikleri nelerdir?

  C.406.A-Örme yüzeylerde ipliğin ilmek formu çok esnektir. Bu nedenle de vücuda çok iyi uyum sağlayarak yumuşak bir biçimde sararlar.

  B-İlmeklerin hareketli olması nedeniyle, örme kumaşlar dokuma kumaşlara göre tutum, yumuşaklık ve dökümlülük bakımından da üstün özelliklere sahiptir.

  C-Kolayca buruşmaz ve buruştuğunda da çabucak eski hâline döner.

  Ç-Düz örme kumaşlar tek iplik beslemeli atkılı örme sistemli kumaşlar olduğu için enine yönde sıra ile sökülebilir.

  D-Düz örme kumaşlar düz biçimde örülür.

  E-Kumaş kalınlığını belirleyen temel faktör makine inceliğidir.

  F-Dokuma kumaşlarla karşılaştırıldığında, ilmeğin yapısından kaynaklanan hava tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle ısı tutması yüksek kumaşlardandır.

   

  S.407. Düz örme makinelerinde aksesuar olarak üretilen ürünler nelerdir?

  C.407. Örme ürünlerinde aksesuar olarak yaka, kol bandı, etek bandı vb. ürünlerin örülmesinde de düz örme makineleri kullanılmaktadır.

   

  S.408. Özel olarak tasarlanmış düz örme makinelerinde üretilen ürünler nelerdir?

  C.408. Özel olarak tasarlanmış düz örme makinelerinde ise tam biçimlendirilmiş, kullanıma hazır durumda eldiven, kaşkol vb. aksesuar giysileri üretilmektedir.

   

  S.409. 1x1 lastik örgü nedir, açıklayınız?

  C.409. 1x1 lastik örgü, iki plakadaki iğnelerin karşılıklı gelerek bir iğnenin ön plakada, bir iğnenin arka plakada çalışması ile elde edilir. Ön ve ya arka plakadan bakıldığında bir iğnenin çalışıp bir iğnenin çalışmadığı görülür.

   

  S.410. 1x1 lastik örgünün teknik ilmek çizimini yapınız?

  C.410.

   

   

  3os18

   

   

  S.411. 2x1 lastik örgü nedir, açıklayınız?

  C.411. 2x1 lastik örgü, iki plakadaki iğnelerin dolu iğne pozisyonuna gelerek bir iğnenin ön plakada, bir iğnenin dolu iğne, bir iğnenin arka plakada çalışması ile elde edilir. Ön veya arka plakadan bakıldığında iki iğnenin çalışıp bir iğnenin çalışmadığı görülür.

   

  S.412. 2x1 lastik örgünün teknik ilmek çizimini yapınız?

  C.412.

   

   

  3os19

   

   

  S.413.Aşağıdaki lastik örgünün adı nedir?

   

   

  3os20

   

   

  C.413. 1x1 lastik örgüdür.

   

   

  3os21

   

   

  S.414. Aşağıdaki lastik örgünün adı nedir?

   

   

  3os22

   

   

  C.414. 2x1 lastik örgüdür.

   

   

  3os23

   

   

  S.415. Torba lastik örgü nedir, açıklayınız?

  C.415. Torba lastik örgü, iki plakadaki iğnelerin karşılıklı gelerek önce ön plakadaki tüm iğnelerin daha sonra arka plakadaki tüm iğnelerin çalışması ile elde edilir. Ön veya arka plakadan bakıldığında tüm iğnelerin çalıştığı görülür. 

   

  S.416. Torba örgünün teknik ilmek çizimini yapınız?

  C.416.

   

   

  3os24

   

   

  S.417. Tek Plaka ( Önde ) Örgü nedir?

  C.417. Sadece ön veya arka plakadaki iğnelerin çalışmasıyla elde edilen örgü türüdür. Ön plakadaki tüm iğnelerin çalışmasıyla elde edilen örgüye önde örgü; arka plakadaki tüm iğnelerin çalışmasıyla elde edilen örgüye arkada örgü denir.

   

  S.418.Çelik örgüler kaça ayrılır, nelerdir ve yapısı nasıldır, nerede kullanılır?

  C.418. Çelik Örgüler

  Çelikli örgüler, çift çelik ve tek çelik örgüler olarak ikiye ayrılır. Çelik örgüler, adından da anlaşılacağı gibi sert ve tok bir yapıya sahiptir. Etek, pantolon, ceket ve mont yapımında kullanılır. Diz veya dirsek izi yapmaz. Örgü formunu korur.

   

  S.419.Tek Çelik Örgü nedir, açıklayınız?

  C.419. Tek çelik örgü, bir sıra dolu iğne örgünün üzerine bir sıra tek plaka örgünün (önde veya arkada) örülmesi ile elde edilir. Kumaşın ön ve arka yüzünde ilmek büyüklükleri birbirine eşit değildir. Bu nedenle kumaşın ön ve arka yüzünde görüntü farklıdır. Örgünün bir raporunda kumaşın ön yüzeyinde tek ilmek sırası varken arka yüzeyinde iki ilmek sırası vardır. Bu nedenle ön yüzeydeki ilmekler uzarken, arka yüzeydeki ilmekler sıkışmaktadır. Kumaşın arka yüzeyinde enine çizgi gözlenir. Kumaşın ön yüzeyinde ilmek uzaması her örgü sırasında görülmektedir. Kumaşın arka yüzeyinde ise öndeki bir ilmeğe karşın iki ilmek gelmektedir.

   

  S.420.Çift Çelik Örgü ( Çelikli ) nedir, açıklayınız?

  C.420. Çift çelik örgü, dolu iğne ve torba örgülerin beraber kullanılması ile elde edilir. Çelikli örgü diye de isimlendirilir. Kumaşın ön ve arka yüzünde ilmek büyüklükleri birbirine eşittir. Bu nedenle kumaşın ön ve arka yüzünde görüntü aynıdır. Kumaşın ön ve arka yüzeyinde, torba örgüden kaynaklanan kumaşın enine çizgi gözlenir. Bir ilmek sırası normal boyuttayken diğer ilmek sırasında uzama gözlenir. 

   

   

   

  Yazan %PM, %06 %785 %2017 %20:%May

Örme Teknolojisi Soruları 15

?<