Düzenli panama örgüsü
 • Düzenli panama örgüsü

   

  des1

   

   

  Aynı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin bir arada hareketi ile oluşan panama örgüleridir. En küçük raporu P 2/2’dir. Rapor alanı içinde yer alan çözgü ve atkı iplikleri eşittir. Verilmiş olan rapor içinde yer alan rakamlar toplamı rapor alanını belirler. Buna göre en küçük düzenli panama örgüsü 4 çözgü ve 4 atkı ipliğinden oluşmaktadır.

  Örnek

  Burada;

  P: Panama örgüsünü ifade etmektedir.

  1-Örgü çizgisinin üstündeki ve altındaki rakamların toplamı,rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.2+2 = 4 Bu panama örgüsünün raporu 4 çözgü ve 4 atkı ipliğinden meydana gelmektedir.

   

   

  des2

   

   

  2-verilen desen yani örgü 2 dolu 2 boş idi. Önce 1.çözgü ipliği ile 1. Atkı ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan yukarıya doğru 2 dolu 2 boş yaparız.

   

   

  des3

   

   

  3-Sonra 1.atkı ipliğinin hareketini soldan sağa doğru 2 dolu 2 boş yaparız.

   

   

  des4

   

   

  4-İKİNCİ atkı ipliğinin hareketini soldan sağa doğru 2 dolu 2 boş yaparız.

   

   

  des5

   

  5-sonra çözgü istikametinde boşların karşısını boşlar kadar dolu yaparız.

   

   

  des6

   

   

  6- Atkı istikametinde boşların karşısını boşlar kadar dolu yaparız.

   

   

  des7

   

  7- Boşların karşısı boşlar kadar dolu,Doluların karşısı dolular kadar boş yapılır.

   

   

  des8

   

  8-Tahar ve armür 

   

   

  des9

   

   

  Veya

   

   

  des10

   

  Örnek

   

   

  des11

   

   

  1-Örgü çizgisinin üstündeki ve altındaki rakamların toplamı, rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.3+3 = 6 Bu panama örgüsünün raporu 6 çözgü ve 6 atkı ipliğinden meydana gelmektedir.

   

   

  pn13

   

   

  2-verilen desen yani örgü 3 dolu 3 boş idi. Önce 1.çözgü ipliği ile 1. Atkı ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan yukarıya doğru 3 dolu 3 boş yaparız.

   

   

  pn14

   

   

  3-Sonra 1.atkı ipliğinin hareketini soldan sağa doğru 3 dolu 3 boş yaparız.

   

   

  pn15

   

   

  4-İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ atkı ipliğinin hareketini soldan sağa doğru 2 dolu 2 boş yaparız.

   

   

  pn16

   

   

  5-sonra çözgü istikametinde boşların karşısını boşlar kadar dolu yaparız.

   

   

  pn17

   

  6- Atkı istikametinde boşların karşısını boşlar kadar dolu yaparız.

   

   

  pn18

   

   

  7- Boşların karşısı boşlar kadar dolu,Doluların karşısı dolular kadar boş yapılır.

   

   

  pn19

   

  8-Tahar ve armür

   

   

  pn21

   

   

  Yazan %PM, %14 %693 %2018 %18:%May in Desen

Düzenli panama örgüsü

?<