Numara Dönüşüm Hesapları
 • Numara Dönüşüm Hesapları

   

    

   

  ipl27

   

   

  İplik numaralarının birbirlerine dönüştürülmesi kumaş analiz ve kumaş tasarım hesapları açından önemli bir konudur. Çünkü hesaplamalarda iplik numarasının Numara Metrik cinsinden olması gereklidir. Yani; kullanacağınız iplik numarası 40 Ne, 60 Nd,40 Nike,40 Ntex veya değişik numara, cins ve birimlerinde olabilir.

   

  Uzunluk Numaralama sisteminde numaralanan iplikler 

  1000 metresi 1000 gram gelen iplik 1 Numara Metriktir. ( Nm )  

  1000 Metresi 500 gram gelen iplik 1 Numara Fransız’dır. ( Nf ) 

  512 metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Kamgarn’dır. ( Nik)  

  234 Metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Ştrayhgarn ’dır. ( Nişt ) 

  768 Metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Pamuk'tur. ( Nip)  

  274 Metresi,453,6 Gram gelen iplik Numara İngiliz Keten’dir.( Nike )

  Bu sistemde uzunluk değişken ağırlık sabit olduğundan örneğin 20.1000 metresi 1000 gram gelen ipliğin numarası 20 Nm ( Numara Metrik ) tir.

   

  Yukarıdaki bilgilere göre ; 

  20 Nm ipliğin Nip olarak numarası bulmak için şu orantıyı yaparız. 

  20.1000 metresi 1000 gram gelen iplik 20 Nm’tir.

   X.768 metresi 453,6 gram gelen iplik kaç Nip’tir.

   

  Buna göre;

   

  20.1000 metresi 1000 gram

   x. 768 metresi 453,6 gram

   ---------------------------------

  X = 20.1000.453,6 / 768.1000 = 11,8 Nip

         

   

  20 Nm = 11,8 Nip eder.

   

  Veya

   

  iplik numara dönüşüm formülünü kullanarak 20 Nm ipliğin kaç Nip olduğunu hesaplarız.

                 

  Nip = Nm.0,905 = 20.0,5905 = 11,8 Nm

   

   

  Ağırlık Numaralama sisteminde numaralanan iplikler

  9000 Metresi 1 Gram gelen iplik 1 Numara Denye’dir. (Nd ) 

  1000 Metresi 1 Gram gelen iplik 1 Numara Tex’tir. ( Ntex) 

  Bu sistemde Uzunluk sabit ağırlık değişken olduğundan örneğin 9000 metresi 20 gram gelen ipliğin numarası 20 Nd ( Numara Denye ) dir.

   

  Yukarıdaki bilgilere göre;

   

  40 Nd ipliğin Nm olarak numarası bulmak için şu orantıyı yaparız.

   

  9000 metresi 40 gram gelen iplik 40 Nd’dir.

  x.1000 metresi 1000 gram gelen iplik kaç Nm’tir.

   

  X= 9000,1000 / 1000,40 = 225 Nm

   

  40 Nd = 225 Nm eder.

   

  Veya

   

  iplik numara dönüşüm formülünü kullanarak 40 Nd ipliğin kaç Nm olduğunu hesaplarız.

   

  Nm = 9000 / Nd = 9000 / 40 = 225 Nm

   

   

   

   

  Yazan %PM, %19 %502 %2022 %14:%Oca

Numara Dönüşüm Hesapları

?<