Sentetik Lifler Soruları
 • Sentetik Lifler Soruları

  S.1.Sentetik lif ne demektir ?

  C.1. Sentetik lifler sentez yoluyla üretilen polimerlerden kimyasal lif çekim yöntemleri kullanılarak elde edilen liflerdir.

  S.2. Sentetik lifler kimyasal yapılarına göre kaç grupta incelenir,grup isimlerini yazınız ?

  C.2. 1-Poliester lifleri

         2-Poliamid lifleri

         3-Polivinil lifleri

         4-Poliolefin lifleri

         5-Poliuretan lifleri.

  S.3. Poliester lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.3. 1-Terilen

         2-Trevira

  S.4. Poliamid lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.4. 1-Naylon6

         2- Naylon 6.6

         3- Naylon 11

  S.5. Polivinil lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.5. 1-Akrilik

         2-Modakrilik

         3-polivinilklorür

         4-polivinilidenklorür

         5- polivinilalkol

         6-polistiren

  S.6. Poliolefin lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.6. 1-Polietilen lifleri

         2-polipropilen lifleri

         3-politetrafluoroetilen lifleri [teflon ]

  S.7. Dünyada üretilen ilk sentetik lifin adı nedir ?

  C.7.Poliamid lifi ( Naylon PA )

  S.8.Poliamid lifleri içinde en çok üretilen kaç tane türü vardır,isimleri nelerdir ?

  C.8.İki adettir : Naylon 6.6 ve Naylon 6

  S.9. Naylon 6.6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

  C.9.Naylon 6.6’nın başlangıç maddeleri adipik asit ve heksametilen diamindir. Adipik asit ve heksametilen daiminde 6’şar karbon atomu bulunmaktadır. Naylon 6.6 lifinin elde edilmesi için yapılacak ilk işlem bu iki maddenin uzun molekül zincirleri veya polimerler oluşturmasını sağlamaktır. Bu başlangıç maddeleri etil alkol içinde ısıtıldığında naylon 6.6 tuzu oluşur. Bu tuzun sudaki çözeltisi basınç altında buhar verilerek havasız bir ortamda 215 – 220 °C de tutulduğunda polimerleşme başlar. Polimerizasyon derecesi istenilen seviyeye ulaştığında % 1 oranında asetik asit eklenerek polimerizasyon durdurulur. Süt beyaz renkte olan ve katılaşan naylon 6.6 polimeri küçük parçalar şeklinde kesilerek, yumuşak eğirme yöntemine göre filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra bir germe – çekme işlemi uygulanır. Naylon 6.6 filamentleri mat olarak elde edilmek isteniyorsa naylon 6.6 tuzu halindeyken % 1 oranında TiO2 eklenir.

  S.10. Naylon 6.6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

  C.10. Naylon 6.6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

  S.11. Naylon 6.6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

  C.11.Naylon 6.6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titantum dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

  S.12. Naylon 6.6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

  C.12.Naylon 6.6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

  S.13. Naylon 6.6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

  C.13.Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti çok yüksektir. Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 6 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 5.2 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde az bir düşüş görülmektedir.

  S.14. Naylon 6.6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

   

  C.14.Naylon 6.6 liflerinin nem çekme özelliği doğal lifle oranla düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

   

  S.15. Naylon 6.6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

   

  C.15.Naylon 6.6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir. Ancak tüylenme problemi ile karşılaşılabilir.

   

  S.16. Naylon 6.6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

   

  C.16.Naylon 6.6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çeker.

   

  S.17. Naylon 6.6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

   

  C.17.Naylon 6.6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6.6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilir. Filament halindeki Naylon 6.6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 26 – 32, yaş halde % 30 – 37 arasında değişmektedir.

   

  S.18. Naylon 6.6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.18.Naylon 6.6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

   

  S.19. Naylon 6.6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.19.Naylon 6.6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı oldukça dayanıklıdır. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

   

  S.20. Naylon 6.6 Lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.20.Naylon 6.6 lifleri güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Ancak uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa mukavemetlerinde biraz azalma olur. Bakteri, mantar, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  S.21. Naylon 6.6 Lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

   

  C.21.Naylon 6.6 liflerinin elektrik iletme özelliği çok zayıf olduğundan statik elektrikle yüklenir. Elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan lifler, elektrik malzemelerinde izolasyon amaçlı da kullanılır.

   

  S.22. Naylon 6.6 Lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.22.Naylon 6.6 lifleri 150 °C de sararır. 230 °C de yumuşar. Naylon 6.6 liflerinin erime noktası ise 260 °C civarındadır.

   

  S.23. Naylon 6.6 Lifinin yanma özelliği nasıldır ?

   

  C.23.Naylon 6.6 lifleri alevle karşılaştığında hemen tutuşmaz, ancak yanmaya başladığında alevle yanar. Termoplastik özelliğinden dolayı lifler önce yumuşar, daha sonra damlayarak erir. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

   

  S.24. Naylon 6.6 Lifinin kullanım alanları nelerdir ?

   

  C.24.Naylon 6.6 lifleri giyim, iç mekânda kullanılan döşemelik kumaşlar ve endüstriyel tekstiller gibi bir çok alanda kullanılır.Elbise, mayo, spor giysileri, kadın, erkek ve çocuk çorabı, iç giyim, ceket ve gömlek .Yatak örtüsü, halı ve perdelik kumaşlar.Çadır, uyku tulumu, balık ağı, şemsiyelik ve paraşüt kumaşlarında, otomobil lastiklerinde ve emniyet kemeri yapımında kullanılır.

   

  S.25.Naylon 6 liflerinin 1940 yılında Almanya’da piyasaya sürülen ticari adı nedir ?

   

  C.25. Perlon L

   

  S.26. Naylon 6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

   

  C.26.Naylon’nın başlangıç maddesi 6 karbonlu amino kaproik asittir NH2(CH2)5 COOH. Bu madde 260 °C de basınç altında ve katalizör olarak naylon 6.6 tuzu kullanılmak kaydıyla polimerleştirilir. Naylon 6 polimeri 220 °C de eritilerek yumuşak eğirme yöntemi ile filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

   

  S.27. Naylon 6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

   

  C.27.Naylon 6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

   

  S.28. Naylon 6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

   

  C.28.Naylon 6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titan dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

   

  S.29. Naylon 6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

   

  C.29.Naylon 6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

   

  S.30. Naylon 6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

   

  C.30.Naylon 6 liflerinin mukavemeti naylon 6.6’ya göre biraz daha yüksektir. Naylon 6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 7 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 6 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde çok az bir düşüş görülmektedir.

   

  S.31. Naylon 6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

   

  C.31.Naylon 6 liflerinin nem çekme özelliği doğal liflerden daha düşüktür. Naylon 6.6 lifleri ile aynı özelliği gösterir. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

   

  S.32. Naylon 6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

   

  C.32.Naylon 6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir.

   

  S.34. Naylon 6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

   

  C.34.Naylon 6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çekerler.

   

  S.35. Naylon 6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

   

  C.35.Naylon 6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilirler. Filament halindeki Naylon 6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 23 – 43, yaş halde % 27 – 34 arasında değişmektedir.

   

  S.36. Naylon 6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.36.Naylon 6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

   

  S.37. Naylon 6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.37.Naylon 6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı dayanıklılığı naylon 6.6’ ya göre daha iyidir. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

   

  S.38. Naylon 6 Lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.38.Naylon 6 liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı daha düşüktür. Uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa mukavemetlerinde azalma olur. Bu yüzden perdelik kumaş olarak kullanılması önerilmez. Bakteri, mantar, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  S.39. Naylon 6 Lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

   

  C.39.Naylon 6 liflerinin elektrik iletme özelliği çok zayıf olduğundan statik elektrikle yüklenir. Elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan lifler, elektrik malzemelerinde izolasyon amaçlı da kullanılır.

   

  S.40. Naylon 6 Lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.40.Naylon 6 liflerinin erime noktası naylon 6.6 lifine göre daha düşük olup 215 °C civarındadır.

   

  S.41. Naylon 6 Lifinin yanma özelliği nasıldır ?

   

  C.41.Naylon 6 lifleri alevle karşılaştığında hemen tutuşmaz, ancak yanmaya başladığında alevle yanar. Termoplastik özelliğinden dolayı lifler önce yumuşar, daha sonra damlayarak erir. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

   

  S.42. Naylon 6 Lifinin kullanım alanları nelerdir ?

   

  C.42.Naylon 6.6 lifleri ile kullanım alanları benzese de bazı özellikleri nedeniyle ayrıldığı noktalar vardır. Erime noktaları farklı olduğu için uygulanacak ütüleme sıcaklığı da farklıdır. Nem çekme özellikleri aynı olsa da naylon 6 lifi bazı boyalarda daha kolay boyandığından daha parlak ve canlı renkler elde edilebilir. Güneş ışığına karşı dayanıklılığı daha düşük olduğundan perde yapımında kullanılmaz. Naylon 6’nın tutumu, naylon 6.6’ya göre daha yumuşak olduğundan özellikle trikolarda ve tekstüre ipliklerin yapımında daha çok kullanılır.Elbise, kadın, ve çocuk çorabı, iç giyim, gömlek,yatak örtüsü, halı yapımında,çadır, balık ağı ve otomobil lastiklerinde kullanılır.

   

  S.43. Poliester Liflerinin ( PES) İngiltere’deki ticari ismi nedir ?

   

  C.43. Terylene ve Trevira

   

  S.44. Poliester Liflerinin ( PES) ABD’deki ticari ismi nedir ?

   

  C.44. Dacron.

   

  S.45. Poliester Liflerinin ( PES) Almanya’daki ticari ismi nedir ?

   

  C.45. Diolen

   

  S.46. Poliester Liflerinin ( PES) Türkiye’deki ticari ismi nedir ?

   

  C.46. Perilen

   

  S.47. Poliester kimyasal yapıları bakımından kaç grupta incelenir,isimlerini yazınız ?

   

  C.47.Üç grupta incelenir. 1-PET lifleri 2- PCDT lifleri 3- Modifiye ( yeni ) poliester lifleri.

   

  S.48. PET lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?

   

  C.48. Polietilen tereftalat

   

  S.49. PCDT lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?

   

  C.49. poli- 1.4 sikloheksil – dimetilen – tereftalat

   

  S.50. PET Poliester Liflerinin Elde Edilmesini anlatınız ?

   

  C.50.PET poliester lifleri iki yönteme göre elde edilir. Birincisinde başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve dimetiltereftalat alınır. İkinci yöntemde ise başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve tereftalik asit alınır.

   

  Polimerleştirilen ham madde, polimerleştirme kazanında soğutularak alınır ve küçük parçalar halinde kesilerek üretilir. Polimerler, erime noktası olan 260 °C de eritilerek yumuşak eğirme yöntemine ile filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

   

  S.51. Poliester lifinin enine kesiti ve boyuna görünüş özelliği nasıldır ?

   

  C.51.Poliester lifleri mikroskop altında düzgün bir çubuk şeklinde görülür. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

   

  S.52. Poliester lifinin renk ve parlaklık özelliği nasıldır ?

   

  C.52.Poliester lifleri genelde beyaz olarak üretilir. Poliester lifi parlaktır istenildiğinde yarı mat veya mat olarak da elde edilebilirler.

   

  S.53. Poliester lifinin incelik ve uzunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.53.Poliester lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

   

  S.54. Poliester lifinin mukavemet özelliği nasıldır ?

   

  C.54.Poliester liflerinin mukavemeti üretim şekline göre değişiklik gösterir. Filament halde bulunan poliester liflerinin mukavemeti 4 – 7 gr/denye, arasındadır.

   

  S.55. Poliester lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

   

  C.55.Poliester liflerinin nem çekme özelliği çok düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 0.2 – 0.8 arasında değişmektedir. Poliester lifleri nemi bünyelerine çekmeden yüzeyde tutabildikleri için üretilen ürünlerin sıcak havalarda giyilebilmesi sağlanır.

   

  S.56. Poliester lifinin sürütmeye karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.56.Poliester liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı çok iyidir. Tüylenme sorunu ile karşılaşılabilir.

   

  S.57. Poliester lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

   

  C.57.Sıcak fiksaj işlemi uygulanan poliester liflerinin boyut değiştirmezliği çok iyidir. Sıcak fiksaj uygulanmış poliester kumaşlar yüksek sıcaklıklarda çekebilir.

   

  S.58. Poliester lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

   

  C.58.Poliester liflerinin esneklik özelliği genelde iyi , yaylanma özelliği çok iyidir. Filament halindeki Poliester liflerinin uzama oranı % 15 – 30, kesikli halde ise % 30 – 50 arasında değişmektedir.

   

  S.59. Poliester lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.59.Poliester lifleri hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.38 gr/cm³ tür.

   

  S.60. Poliester lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.60.Poliester lifleri asitlere, kuru temizlemede kullanılan çözücülere ve ağartıcılara karşı dayanıklıdır. Kuvvetli alkaliler ise liflere zarar verir.

   

  S.61. Poliester lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.61.Poliester liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı birçok sentetik liften daha iyidir. Uzun süre güneş ışığı liflere zarar verebilir. Perdelik kumaş olarak kullanılabilir. Bakteri, mantar,küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  S.62. Poliester lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

   

  C.62.Poliester liflerinin elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan statik elektrikle yüklenir.

   

  S.63. Poliester lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.63.Poliester liflerinin erime noktası 250°C dir.. Poliester ürünleri pek fazla buruşmadığından düşük ısılarda ütülemek gerekir. Ütüleme sıcaklığı 140 °C dir.

   

  S.64. Poliester lifinin yanma özelliği nasıldır ?

   

  C.64.Poliester lifleri alevle karşılaştığında çekerek erir. Kimyasal bir koku ve siyah bir is bırakır. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

   

  S.65. Poliester lifinin kullanım alanları nelerdir ?

   

  C.65.Poliester lifleri tekstilde oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Tek başına kullanılacağı gibi diğer liflerle de karıştırılarak kullanılan poliester lifinden tafta, organze ve saten gibi çeşitli kumaşlar üretilir. En çok pamuk lifiyle karıştırılan poliester lifleri yün, akrilik, ipek, viskoz ve keten lifi ile de kullanılabilir.Takım elbise, iç giyim, gömlek ve dış giyimde mont, kaban, pardesü,Yatak örtüsü, masa örtüsü, yastık, nevresim, perdelik kumaş ve halı yapımında, Balık ağı, otomobil lastikleri, ip, halat, dikiş ipliği ve yelken bezi yapımında kullanılır.

   

  S.66. Polivinil lifleri kaç ana grupta toplanır,isimlerini yazınız ?

   

  C.66. Dört ana grupta toplanır.1- Poliakrilonitril lifleri 2- Polivinilklorür lifleri 3- Poliviniliden klorür lifleri 4- Polivinilalkol lifleri

   

  S.67. Poliakrilonitril lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?

   

  C.67. Akrilik lifi, Modakrilik lifi

   

  S.68. Polivinilklorür lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?

   

  C.68. % 100 PVC lifleri, polivinilklorür kopolimerleri, modifiye edilmiş polivinilklorür lifleri.

   

  S.69. Akrilik Liflerinin Elde Edilmesini anlatınız ?

   

  C.69.Akrilik lifleri, % 85 oranında akrilonitril polimerleri ile % 15 oranında birden fazla monomerin karıştırılması ile elde edilmiştir. Sıvı akrilonitril çeşitli katalizörler kullanılarak polimerizasyon işleminden geçirilir. Polimer içerisine katılan bir solvent ile eritilir ve % 25 – 40 oranında bir polimer çözelti elde edilir. Sıcak hava ile karşılaşılan liflerin üzerindeki çözücü buharlaştırılır ve filament biçimindeki lifler sertleştirilir. Akrilik lifleri yaş veya kuru çekim yöntemine göre elde edilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

   

  S.70. Akrilik lifinin enine kesiti ve boyuna görünüş özelliği nasıldır ?

   

  C.70.Yaş eğirme yöntemine göre üretilen akrilik liflerinin enine kesiti yuvarlak veya fasulye şeklindedir. Kuru eğirme yöntemine göre elde edilen akrilik liflerinin enine kesiti yer fıstığı şeklindedir. Yuvarlak veya fasulye şeklinde enine kesite sahip olan akrilik liflerinin yaylanma yeteneği, yer fıstığı şeklinde enine kesite sahip olan akrilik liflerinin de yumuşaklığı ve parlaklığı iyidir. Akrilik liflerinin boyuna görünüşleri pürüzsüz , büklümlü ve çizgilidir.

   

  S.71. Akrilik lifinin incelik ve uzunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.71.Akrilik lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir. Kesikli ( stapel ) olarak kullanılacak liflerin daha hacimli olması için kıvrım kazandırılır.

   

  S.72. Akrilik lifinin mukavamet özelliği nasıldır ?

   

  C.72.Akrilik liflerinin mukavemeti diğer sentetik lifler ( naylon, poliester, olefin ) kadar yüksek değildir. Daha çok pamuk yün lifi gibi doğal liflere yakındır. Akrilik liflerinin mukavemeti 2 – 3.6 gr/denye, arasındadır.

   

  S.73. Akrilik lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

   

  C.73.Akrilik liflerinin nem çekme özelliği düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 1 – 2.6 arasında değişmektedir. Akrilik liflerinin nem çekme özelliği düşükse de, mikro liflerin yüzeylerinde su tutma özellikleri yüksektir.

   

  S.74. Akrilik lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.74.Akrilik liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı iyi değildir.

   

  S.75. Akrilik lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

   

  C.75.Akrilik liflerinin boyut değiştirmezliği iyi değildir. Sıcak fiksaj işlemi uygulanan poliester liflerinin boyutlarında değişiklik olmaz. Buhar akrilik ürünlerinin boyutlarında değişikliğe neden olabilir.

   

  S.76. Akrilik lifinin yaylanma özelliği nasıldır ?

   

  C.76.Akrilik liflerinin esneklik özelliği diğer sentetik liflere oranla daha düşüktür, yaylanma özelliği ise lifin türüne göre iyiden çok iyiye doğru farklılıklar gösterir. Akrilik liflerinin uzama oranı % 20– 36 arasında değişir. Akrilik lifi % 1 uzatıldığında % 95 esneyebilir.

   

  S.77. Akrilik lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

   

  C.77.Akrilik liflerinin özgül ağırlığı 1.14 – 1.19 gr/cm³ arasında değişmektedir.

   

  S.78. Akrilik lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.78.Akrilik lifleri nitrik asit dışında diğer asitlere karşı dayanıklıdır. Özellikle yoğun ve sıcak haldeki alkaliler life zarar verir. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler lifin sertleşmesine yol açabilir. Klorlu ağartıcılar dışındaki ağartıcılara karşı dayanıklıdır.

   

  S.79. Akrilik lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

   

  C.79.Akrilik liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı oldukça iyidir. Bakteri, mantar,küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  S.80. Akrilik lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

   

  C.80.Akrilik liflerinin elektrik iletme özelliği az nem çektiği için düşüktür. Bu nedenle akrilik ürünlerde statik elektriklenme problemi ile karşılaşılır.

   

  S.81. Akrilik lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

   

  C.81.Akrilik liflerinin belli bir erime noktası yoktur. Erime noktası 215 - 255°C arasında değişir. Çok yüksek sıcaklıklar ürünlerin renginde değişikliğe neden olabilir. Ütüleme sıcaklığı 110 °C olmalıdır.

   

  S.82. Akrilik lifinin yanma özelliği nasıldır ?

   

  C.82.Akrilik liflerinin alevle karşılaştığında eriyerek yanar. Alev çekildikten sonrada yanmaya devam eder. Kimyasal bir koku ve siyah bir is bırakır. Külü sert siyah ve şekilsizdir.

   

  S.83. Akrilik Liflerinin Kullanım Alanları nelerdir ?

   

  C.83.Akrilik lifleri çeşitli giysilerde ve ev tekstili ürünlerinde tek başlarına veya karışım halde kullanılabilir. Tutumlarının yün lifine benzemesi, hafif olmaları ve bakımlarının yüne göre daha kolay olması nedeniyle akrilik lifleri piyasada aranır bir konuma gelmiştir. Akrilik liflerinden hacimli iplikler üretilerek özellikle örme yüzey üretimde ve örmecilik sektöründe yaygın olarak yararlanılır.Kazak, elbise, çorap, el örgü iplikleri çocuk giysilerinde ve bazı spor giysilerinde ( özellikle kayak ) kullanılır. Akrilik liflerinden imitasyon kürk kumaşlar da üretilebilir. Perdelik ve döşemelik kumaş, battaniye ve halı yapımında kullanılır.Kayak elbisesi yapımında akrilik lifi kullanılır.

   

  S.84. Modakrilik Liflerini anlatınız ?

   

  C.84.Bileşiminde % 35 – 85 arasında akrilonitril içeren life modakrilik lifi denir. Modakrilik liflerinde akrilonitrilin yanında komonomer olarak vinil krorür, viniliden klorür ve vinil disayinit bulunur. Lifler kuru veya yaş çekim yöntemine göre üretilir. Modakrilik liflerinin mukavemetleri ve sürtünmeye karşı dayanıklılıkları iyi değildir.

   

  Liflerin yaylanma yeteneği ve esneme özellikleri iyidir. Dökümlü bir liftir. Güneş ışığına karşı dayanıklılıkları çok iyidir. Kimyasal maddelere karşı ve aleve karşı dayanıklılığı iyidir. Modakrilik liflerinin nem çekme özelliği çok düşüktür % 0,4 – 3 arasında değişir. Sürtünmeden dolayı liflerde tüylenme problemi ile karşılaşılabilir. Modakrilik ürünleri 110 °C ve daha düşük sıcaklıklarda ütülenmelidir.

   

  S.85. Polivinilklorür lifleri kaç ana grupta toplanır,isimlerini yazınız ?

   

  C.85. Üç ana grupta toplanır. 1-% 100 PVC lifleri 2- polivinilklorür kopolimerleri 3- modifiye edilmiş polivinil klorür lifleri.

   

  S.86. % 100 PVC liflerini anlatınız ?

   

  C.86.% 100 polivilklorüre plastikleştirici eklenmesiyle % 100 PVC lifleri elde edilmektedir. Güç tutuşurluk yanmazlık ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları nedeniyle, itfaiyeci elbiselerinde, çadır, balık ağları, dokusuz yüzeyler ve yelkenler gibi endüstriyel tekstil alanında kullanılmaktadır.

   

  S.87. Vinilklorür kopolimerlerini anlatınız ?

   

  C.87.Bu lifler güç tutuşurlukları, kimyasal maddelere karşı dayanıklılıklarının yüksek olması nedeniyle çeşitli filtreler ve ağ dokumaları gibi özel alanlarda kullanılır.

   

  S.88. Modifiye polivinilklorür liflerini anlatınız ?

   

  C.88.Polivinil klorürün kimyasal yapısı değiştirilerek içindeki klor miktarı arttırılır. Bunun sonucunda bazı özelliklerinde değişimler olur. Güç tutuşurluk ve yanmazlık özellikleri nedeniyle çadır, muşamba, tente ve çeşitli filtrelerin üretimde kullanılır.

   

  S.89. Polivinilidenklorür liflerini anlatınız ?

   

  C.89.Bileşiminde en az % 80 oranında viniliden klorür bulunan polimer maddeden çekilmiş lifler olarak tanımlanır. Güneş ışığına karşı dayanıklılıkları çok iyidir. Kolay yıkanır, temizlenir ve leke tutmaz. Bu özellikleri nedeniyle otomobil döşemelerinde ve dış mekanlarda kullanılacak döşemeliklerde kullanılır.

   

  S.90. Polivinilalkol liflerini anlatınız ?

   

  C.90.Bu lifler yaş eğirme yöntemine göre elde edilir. Polivinil alkol liflerinden çeşitli filtrelerin, balık ağlarının ve spor giysilerin yapımında yararlanılır. Ayrıca pamuk, viskoz ve ipek lifleri ile karıştırılarak eşarp ve fular yapımında da kullanılmaktadır.

   

  S.91. Poliolefin lifleri kaç ana grupta toplanır,isimlerini yazınız ?

   

  C.91.Üç grupta toplanır.1- polietilen lifleri 2- polipropilen lifleri 3- politetrafluoroetilen lifleri (teflon)

   

  S.92. Polipropilen Liflerinin Elde Edilmesini anlatınız ?

   

  C.92.Bir petrol ürünü olan propilenin uygun katalizörler ile 25 – 30 atmosfer basıncı altında 100 °C de polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Polipropilen lifleri günümüzde yumuşak çekim veya düzesiz çekim yöntemine ( film yarma tekniği ) göre elde edilir.

   

  S.93. Polipropilen Liflerinin Enine kesit ve boyuna görünüş özellikleri nelerdir ?

   

  C.93.Polipropilen liflerinin enine kesitleri genelde yuvarlak boyuna görünüşleri ise silindiriktir. Lif yüzeyi pürüzsüz görünür.

   

  S.94. Polipropilen Liflerinin renk ve parlaklık özellikleri nelerdir ?

   

  C.94.Polipropilen lifleri renksiz olarak üretilir. Üretim sırasında polimer sıvısı boyanarak istenilen renkte lif elde edilebilir.

   

  S.95. Polipropilen Liflerinin incelik ve uzunluk özellikleri nelerdir ?

   

  C.95.Polipropilen liflerinin çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şekilde de olabilir.

   

  S.96. Polipropilen Liflerinin mukavemet özellikleri nelerdir ?

   

  C.96.Polipropilen liflerinin mukavemeti yüksektir. Polipropilen liflerinin mukavemeti 3 – 5 gr/denye, arasındadır.

   

  S.97. Polipropilen Liflerinin nem çekme özellikleri nelerdir ?

   

  C.97.Polipropilen lifleri bünyelerine hiç nem çekmez. Nem çekmediği için su ile bulaşan lekelerden etkilenmez. Polimer çözeltisi renklendirildiği zaman boyanabilir.

   

  S.98. Polipropilen liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılık özellikleri nelerdir ?

   

  C.98.Polipropilen liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı çok iyidir.

   

  S.99. Polipropilen liflerinin boyut değiştirmezlik özellikleri nelerdir ?

   

  C.99.Polipropilen liflerinin boyut değiştirmezliği mükemmeldir. 120°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ürünler büzüşür.

   

  S.100. Polipropilen liflerinin esneklik ve yaylanma özellikleri nelerdir ?

   

  C.100.Polipropilen liflerinin esneklik özelliği çok iyidir, yaylanma özelliği ise iyi değildir

   

  S.101. Polipropilen liflerinin hacimsel yoğunluk özellikleri nelerdir ?

   

  C.101.Polipropilen liflerinin özgül ağırlığı çok düşük olup 0, 92gr/cm³ tür. Bu lifin sudan da hafif olduğunu gösterir.

   

  S.102. Polipropilen liflerinin kimyasal maddelerden etkilenme özellikleri nelerdir ?

   

  C.102.Polipropilen liflerinin asitlere ve alkalilere karşı dayanıklılığı iyidir. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler life zarar verebilir. Bu yüzden yıkama yapılması daha iyidir ve önerilir.

   

  S.103. Polipropilen liflerinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özellikleri nelerdir ?

   

  C.103.Polipropilen lifleri uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa lif zarar görür. Bakteri, mantar,küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  S.104. Polipropilen liflerinin elektriklenme özellikleri nelerdir ?

   

  C.104.Polipropilen liflerinin elektrik iletme özelliği düşüktür. Nem çekmedikleri için ürünlerde statik elektriklenme problemi ile karşılaşılır. Bitim işlemleri ile bu problem giderilebilir.

   

  S.105. Polipropilen liflerinin ısıdan etkilenme özellikleri nelerdir ?

   

  C.105.Polipropilen liflerinin erime noktası 170 °C civarındadır.

   

  S.106. Polipropilen liflerinin yanma özellikleri nelerdir ?

   

  C.106.Polipropilen lifleri alevle karşılaştığında yanarak erir. Alev çekildikten sonrada lifler kendi kendini söndürür. Kimyasal bir koku veya parafin kokusu çıkar. Siyah bir is bırakır. Külü oldukça serttir.

   

  S.107. Polipropilen liflerinin kullanım alanları nelerdir ?

   

  C.107.Polipropilen lifleri çeşitli giysilerde, döşemelik kumaş, halı ve endüstriyel alanda oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tek başlarına veya diğer liflerle karıştırılarak kullanılabilir. İç giyim, çorap, çocuk giysilerinde, çeşitli ipliklerin yapımında, özellikle lifin nem çekmemesi nedeniyle ve sürtünmeye karşı dayanıklı oluşlarından spor giysilerinde kullanılır.Polipropilen lifleri , battaniye, halı ve halat yapımında jüt ve benzeri liflerin yerini almaktadır. Polipropilen lifleri özellikle halı ve döşemelik kumaş yapımında kullanılmaktadır. Battaniye yapımında yün lifleri ile karıştırılarak kullanılır. Çeşitli filtre kâğıdı, balık ağ ve kayış yapımında kullanılmaktadır. Polipropilen liflerinden yat döşemeleri ve otomotiv sektöründe de yararlanılmaktadır.

   

  S.108.Polietilen liflerini anlatınız ?

   

  C.108.Polietilen lifleri etilen gazının polimerizasyonu sonucu elde edilir. Yumuşak eğirme yöntemine göre elde edilir. Liflerin birçok özelliği polipropilen lifine benzemektedir. Polietilen liflerinin erime noktası ve uzama yeteneği polipropilen lifinden daha düşüktür. Bu lif tekstil sektöründe çok büyük bir öneme sahip değildir. Plastik ve ambalaj sanayinde daha etkin kullanılmaktadır. Polietilen lifleri kimyasal maddelere karşı koruyucu kumaş, ip, yelken bezi, ağ, halat, filtre, otomobil ve uçak döşemelerinde kullanılmaktadır.

   

  S.109. Politetrafluoroetilen liflerini ( teflon ) anlatınız ?

   

  C.109.Tetrafluoroetilen gazının yüksek basınç altında su beraberliğinde polimerleşmesi ile elde edilir. Yanmaya ve kimyasal reaktiflere karşı koruyucu kumaşların yapımında, ambalaj malzemesi, filtre bezleri, taşıyıcı bantlar, kaplama maddeleri ve tıbbi malzemelerin yapımında kullanılır. Uzay giysilerinde de kullanılmaktadır.

   

  S.110. Poliuretan Liflerini anlatınız ?

   

  C.110.Poliuretan, glikol ile diizosiyanat bileşiklerinin reaksiyonundan elde edilir. Bu lif ilk olarak Almanya’da üretilmiştir. İlk üretilen bu lifler sert tutumlu olduğundan tekstilde kullanım alanı yaygınlaşmamıştır. Esneklikleri çok yüksek olan poliuretan lifleri elastomer lif grubuna girer.

   

  S.111.Spandex liflerinden kaç yapıda elastomerik polimer elde edilmektir,isimlerini yazınız ?

   

  C.111.Polieter ve polyester.

   

  S.112.Spandex ne demektir ?

   

  C.112. Bileşiminde en az %85 oranında elastomer yapıda polimer bulunan liflere Spandex denir.

   

  S.113. Spandex Polieter’in ticari adı nedir ?

   

  C.113.Likra

   

  S.114. Spandex Polyester’in ticari adı nedir ?

   

  C.114. Vyrene

   

  S.115. Likra iplikler genellikler kaç şekilde kullanıma sunulmaktadırlar,isimleri nelerdir,nasıl elde edilir ?

   

  C.115

   

  .İki şekildedir

           1-Yalın (çıplak filament) likra iplikler: Polimer eriyiğinden elyaf çekme sonucu elde edildikten sonra

               kullanılabilen, filament haldeki likra ipliğidir.

           2-Kaplanmış likra iplikler: Filament haldeki likra üzerine çeşitli elyafların (pamuk, polyester, naylon vb.)   sarılması ile kaplanmış ipliklerdir

   

  S.116.Sentetik lifleri tanıma testleri nelerdir ?

   

  C.116. 1 Yakma testi 2-Mikroskop testi 3-Kimyasal çözünürlük teste 4-Kuru destilasyon testi

   

  S.117. Poliamid lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.117.Boyuna Görünüm : Poliamid lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir.

   

             Enine Kesit : Enine kesiti yuvarlaktır.

   

  S.118. Poliester lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.118. Boyuna Görünüm : Poliester lifleri mikroskop altında düzgün bir çubuk şeklinde görülür.

             Enine Kesit : Enine kesiti yuvarlaktır.

   

  S.119. Akrilik lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.119.Boyuna Görünüm : Akrilik liflerinin boyuna görünümleri pürüzsüz , büklümlü ve çizgilidir.

             Enine Kesit : Yaş eğirme yöntemine göre üretilen akrilik liflerinin enine kesiti yuvarlak veya fasulye   şeklindedir. Kuru eğirme yöntemine göre elde edilen akrilik liflerinin enine kesiti yer fıstığı şeklindedir

   

  S.120. Modakrilik lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.120.Boyuna Görünüm : Modakrilik liflerinin boyuna görünümleri pürüzlü ve boyuna çizgilidir.

   

             Enine Kesit : Enine kesiti tırtıklı, U şeklinde veya yerfıstığı şeklindedir.

   

  S.121. Polivinil klorür lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.121.Boyuna Görünüm : Boyuna görünümleri düzgündür.

             Enine Kesit : Enine kesiti yuvarlağa yakındır.

   

  S.122. Polipropilen lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.122. Boyuna Görünüm : Boyuna görünümleri silindiriktir. Lif yüzeyi pürüzsüz görünür.

             Enine Kesit : Enine kesitleri genelde yuvarlaktır.

   

  S.123. Polietilen lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.123.Boyuna Görünüm : Boyuna görünümleri düz ve üstleri pürüzsüzdür.

            Enine Kesit : Enine kesiti daire biçimindedir.

   

  S.124. Polivinilalkol lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.124.Boyuna Görünüm : Boyuna görünümleri düz ve pürüzsüzdür.

             Enine Kesit : Enine kesiti yassı fasulye biçimindedir.

   

  S.125. Poliuretan lifleri (naylon, perlon rilsan ) nin Boyuna ve enine görünümleri nasıldır ?

   

  C.125.Boyuna Görünüm : Boyuna görünümleri düzgündür.

             Enine Kesit : Enine kesiti genelde yuvarlaktır.

   

  S.126.Kimyasal çözünürlük testinde lif türüne uygun çözücü hazırlama hangi esasa dayanır ?

   

  C.126.Kimyasal çözünürlük testi lifin belirli bir çözücü içerisinde çözünüp çözünmediğinin anlaşılması esasına dayanır.

   

  S.127. Sentetik Liflerin Çözücülerdeki Tepkimelerini anlatınız ?

   

  C.127.Çözücüler sırayla kullanılır. Her çözme işlemi lif çözüldü veya çözülmedi şeklinde değerlendirilir. Her bir inceleme için yeniden ve yeterli miktarda lif örneği alınır. Çözme işlemi sırasında çözünme belirgin olarak söylenemiyorsa, lifin çözünürlüğü hakkında kesin karar verinceye kadar lif örneğini hem çözünenler hem de çözünmeyenler grubunda belirtmek gerekir.

   

  S.128. Poliamid liflerinin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.128.Poliamid lifleri ( naylon 6.6 ve naylon 6.) : Poliamid lifleri derişik sülfürik asitte, derişik hidroksik asitte, derişik nitrat asidinde, % 98 – 100 formik asitte, % 80 fenol sıcakta ve soğukta tamamen çözünür. 6N hidroklorik asitte ve % 96’lık asetik asitte ise sıcakta tamamen çözünür. Ayrıca naylon 6 lifi dimetil formamid de sıcakta tamamen çözünür.

   

  S.129. Poliester liflerinin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.129.Poliester lifleri : Poliester lifleri derişik sülfürik asitte sıcakta soğukta tamamen çözünür. 0 – diklor benzen, dimetil formamid ve % 80 fenol’de sıcakta tamamen çözünür. Derişik nitrat asidinde sıcakta topaklaşır ve parçalanır.

   

  S.130. Polivinilklorür liflerinin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.130. Polivinilklorür lifleri : Polivinilklorür lifleri dimetil formamid, metilen klorür ve siklohekzanonada sıcakta ve soğukta tamamen çözünür. Derişik sülfürik asitte, kloroformda, o – diklor benzen, monoklor benzen, dioksan, asetik asit esteri ve % 80 fenolde ise sıcakta tamamen çözünür. Benzen, toluen ve ksilen çözücülerinde sıcakta tamamen parçalanır.

   

  S.131. Polivinidenlklorür liflerinin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.131.Polivinilidenklorür lifleri : Polivinilidenklorür lifleri Siklohekzanonada sıcakta ve soğukta tamamen çözünür. Derişik sülfürik asitte, toluen, ksilen, monoklor benzen, o – diklor benzen, dioksan, dimetil formamid ve % 80 fenol gibi çözücülerde sıcakta tamamen çözünür.

   

  S.132. Poliakrilonitril lifleri ( naylon 6.6 ve naylon 6.) nin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.132.Poliakrilonitril lifleri( orlon, droclon) lifleri : Poliakrilonitril lifleri derişik sülfürik asitte ve derişik nitrat asidinde sıcakta ve soğukta tamamen çözünür. Dimetil formamid de ise sıcakta tamamen çözünür. % 40 potasyum hidroksit çözeltisinde soğukta rengi,değişir, % 80 fenol de ise sıcakta topaklaşır ve lif yapısını kaybeder.

   

  S.133. Polietilen   liflerinin kimyasal çözünürlük testini anlatınız ?

   

  C.133. Polietilen lifleri : Polietilen lifleri karbon tetra klorürde, benzen, toluen, ksilen, o – diklor benzen, monoklor benzen gibi çözücülerde sıcakta tamamen çözünür.

   

  S134.Poliamid liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  C.134.Poliamid lifleri :

             Turnusol kâğıdı : Bazik

             PH: 10 – 11

   

  S135.Poliester liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  S.136.Poliester lifleri

           Turnusol kâğıdı : Asidik

           PH :3-4

   

  S135.Akrilik liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  S.135. Akrilik lifleri

             Turnusol kâğıdı : Bazik

             PH : 10 – 11

   

  S136.Polivinilklorür liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  C.136. Polivinilklorür lifleri

             Turnusol kâğıdı : Asidik

             PH :2-3

   

  S.137. Polivinilalkol liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  C.137. Polivinilalkol lifleri

             Turnusol kâğıdı :Boyanmaz

             PH :3-4

   

  S.138. Polietilen liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır ?

   

  C.138. Polietilen lifleri

             Turnusol kâğıdı : Zayıf Asidik

             PH :5-6

   

  S.139. Polipropilin liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır?

   

  C.139. Polipropilen lifleri

             Turnusol kâğıdı : Zayıf Asidik

             PH :6-7

   

  S.140. Poliuretan liflerinin kuru destilasyon sonucu nasıldır?

   

  C.140.Poliuretan lifleri

             Turnusol kâğıdı : Bazik

             PH :10-11

   

   

   

  Yazan %PM, %26 %495 %2017 %13:%Mar in Ders Soruları Okunma 4201 defa
Tekstil Teknolojisi Soruları

Sentetik Lifler Soruları

?<