• Dimi Örgüsünden Türetilen Örgüler

  1-ÇAPRAZ DİMİ ÖRGÜLERİ

   

  A.- Çözgü yönünde çapraz dimi örgüsü

  B.- Atkı yönünde çapraz dimi örgüsü

   

  2.-KESİK DİMİ ÖRGÜLERİ

   

  A.- Atkı yönünde kesik dimi örgüsü

  B.- Çözgü yönünde kesik dimi örgüsü

   

  3-KIRIK DİMİ ÖRGÜLERİ

   

  A.- Çözgü yönünde kırık dimi örgüsü

  B.- Atkı yönünde kırık dimi örgüsü

   

  4-BALIKSIRTI DİMİ ÖRGÜLERİ

   

  A.- Çözgü yönünde balıksırtı örgüsü

  B.- Atkı yönünde balıksırtı örgüsü

   

  5 –DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ

   

  A.-Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  B.- Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

   

  6.-GÖLGELİ DİMİ ÖRGÜSÜ

   

  A.- Çözgü yönünde gölgeli dimi örgüsü

   

  a.- Yarım gölgeli dimi örgüler

  b.-Tam gölgeli dimi örgüler

   

  B.- Atkı yönünde gölgeli dimi örgüsü

   

  a.- Yarım gölgeli dimi örgüler

  b.-Tam gölgeli dimi örgüler

   

  1-Çapraz Dimi Örgüsü

   

  Verilmiş olan örgü raporu içindeki hareketlerin yer değiştirmesi sonucu elde edilen dimi örgü türevidir. Herhangi bir dimi örgü raporunun çözgü ya da atkı istikametinde yarısından itibaren sondan başa doğru sıralanması şeklinde yer değişimi ile elde edilir.

   

  Çapraz dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, örtülük kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  A-Çözgü Yönünde Çapraz Dimi Örgüsü

   

   

   

  crpz04

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporu çözgü yönünde iki eşit parçaya bölünür. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak yarıya kadar işlenir. İkinci alana ise sondan başa doğru olmak üzere dimi örgü raporu işlenerek örgü tamamlanır. Dimi örgü raporu tercih edilirken iki eşit parçaya bölünebilecek şekilde çift sayılardan olmasına dikkat edilir.

   

   

  B-Atkı Yönünde Çapraz Dimi Örgüsü

   

   

   

   

   

  crpz08 

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporu atkı yönünde iki eşit parçaya bölünür. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak yarıya kadar işlenir. İkinci alana ise sondan başa doğru olmak üzere dimi örgü raporu işlenerek örgü tamamlanır.Dimi örgü raporu tercih edilirken iki eşit parçaya bölünebilecek şekilde çift sayılardan olmasına dikkat edilir.

   

   

  2-Kesik Dimi Örgüsü

   

   

   

  Dimi yollarının yön değiştirmeden kırılma yaparak görüntü oluşturulduğu dimi örgü türevidir.

   

   

  A-Çözgü Yönünde Kesik Dimi Örgüsü

   

   

   

   

   

  crpz12

   

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporu çözgü yönünde yan yana tekrar eden çözgü iplik gruplarının yan yana sıralanması ile oluşur. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak işlenir. İkinci alana ise doluların karşısı boş, boşların karşısı dolu olarak işaretlenir ve oluşan bu rapora göre dimi örgüsü işlenir. Takip eden gruplar da rapor tekrarına gelene kadar devam edilir ve örgü tamamlanır.

   

   

   

  B-Atkı Yönünde Kesik Dimi Örgüsü

   

   

   

   

   

   

  crpz16 

   

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporu atkı yönünde yan yana tekrar eden atkı iplik gruplarının yan yana sıralanması ile oluşur. Birinci alana dimi örgü raporu tekniğine uygun olarak işlenir. İkinci alana ise doluların karşısı boş, boşların karşısına dolu olarak işaretlenir ve oluşan bu rapora göre dimi örgüsü işlenir. Takip eden gruplar da rapor tekrarına gelene kadar devam edilir ve örgü tamamlanır.

   

   

   

  3-Kırık Dimi Örgüsü

   

   

  Kırık dimi örgüleri örgü raporunun yarısından sonra, dimi diyagonalinin yön değiştirmesi ile oluşan örgülerdir. Bir dimi örgü raporundan çözgü ve atkı yönünde kırık dimi örgüsü oluşturulabilir. Kırık dimi örgüleri; ceketlik, paltoluk, eteklik vb. kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

   

  A-Çözgü Yönünde Kırık Dimi Örgüsü

   

   

   

   

   

  crpz20 

   

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporunun çözgü istikametinde bir rapor büyütülmesi ile oluşan örgülerdir. Birinci alana verilmiş olan örgü raporu tekniğine uygun olarak çizildikten sonra ikinci alana birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluşturacak şekilde çizilir.

   

   

   

  B-Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü

   

   

   

  crpz24

   

   

  Verilmiş olan dimi örgü raporunun atkı istikametinde bir rapor büyütülmesi ile oluşan örgülerdir. Birinci alana verilmiş olan örgü raporu tekniğine uygun olarak çizildikten sonra ikinci alana birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluşturacak şekilde çizilir.

   

   

  4-Balıksırtı Dimi Örgüsü

   

   

  Bu örgüler, örgü raporunun yarısından sonra dimi diyagonalinin yön değiştirerek doluların karşısı boş boşların karşı dolu olarak çizildiği dimi örgüleridir.Balıksırtı örgüleri ceketlik, eteklik, paltoluk, takım elbiselik, paltoluk kumaşların dokumasında kullanılır.

   

   

  A-Çözgü Yönünde Balıksırtı Dimi Örgüsü

   

   

   

  crpz28

   

   

   

  Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsü çiziminde ana örgü çizilir. Son çözgüden sonra son çözgüdeki doluların karşısına boş, boşların karşısına dolu yazılır. Ana örgü sağ yollu ise ikinci kısım sol yollu, ana örgü sol yollu ise ikinci kısım sağ yollu olarak çizilir. Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde, rapordaki çözgü sayısı ana örgünün iki katı, atkı sayısı ise temel alınan dimi örgü raporundaki atkı sayısı kadardır.

   

   

   

  B-Atkı Yönünde Balıksırtı Dimi Örgüsü

   

   

   

  crpz32

   

   

   

  Atkı yönünde balıksırtı dimi örgüsü çiziminde ana örgü çizilir. Son atkıdan sonra, son atkıdaki doluların karşısına boş, boşların karşısına dolu yazılır. Ana örgü sağ yollu ise ikinci kısım sol yollu, ana örgü sol yollu ise ikinci kısım sağ yollu olarak çizilir. Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde, rapordaki çözgü sayısı ana örgünün çözgü sayısı kadar, atkı sayısı ise dimi örgü raporundaki atkı sayısının iki katı kadardır.

   

   

   

  5-Diyagonal Dimi Örgüsü

   

   

  Yukarıya doğru atlama sayısı iki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi örgüleri denir. Bunun sonucu olarak da dimi yolları (diyagonalleri) 45 derecelik bir açı yerine farklı açılar oluşturmaktadır. Diyagonal dimi örgüleri bayan elbiselik, ceketlik ve pantolonluk kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

   

  A-Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

   

   

   

   

   

  crpz36 

   

   

  Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Diyagonal dimi örgülerinin çizim yöntemi, normal dimi örgüleri çizim yöntemleri ile aynıdır. Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir. Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer sayısı çözgü tel sayısını, rapor tel sayısı ise atkı tel sayısını verir.

   

   

   

  B-Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

   

   

   

  crpz40

   

   

   

  Atkı yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Dimi örgüsü çizildikten sonra örgünün ilk atkı iplik hareketi oluşturulacak olan örgünün rapor alanı içerisine ilk atkı ipliği olarak işaretlenir. Bağlantı noktaları atlama sayısına göre atkı ipliği istikametinde kaydırılarak örgü oluşturulur. Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir. Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer sayısı atkı tel sayısını, rapor tel sayısı ise çözgü tel sayısını verir.

   

   

   

  6-Gölgeli Dimi Örgüsü

   

   

  Gölgeli dimi örgüleri, çözgü dimisinden atkı dimisine ya da atkı dimisinden çözgü dimisine kademeli bir şekilde geçişiyle kumaşa gölge efektinin verildiği örgülerdir.

   

   

  A-Çözgü Yönünde Gölgeli Dimi Örgüsü

   

   

  Çözgü yönünde gölgeli dimi örgüsü tam gölgeli ve yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Çözgü yönünde oluşturulan tam ya da yarım gölgeli dimi örgüleri, verilmiş olan dimi örgü raporuna bağlı olarak çok sayıda çerçeveye ihtiyaç duyulacağından daha çok jakarlı dokuma makinelerinde uygulanmaktadır.

   

   

  a-Yarım gölgeli dimi örgüsü

   

   

   

  crpz44

   

   

  Verilmiş olan atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi hâline dönüşmesiyle sonuçlanarak elde edilir. Çözgü yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı, verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır. Verilen örgü çizilir. Yanına yeni bir rapor yazılır. Önceki örgüye 1dolu eklenir, 1 boş kalana kadar bu işleme devam edilir.

   

   

   

  b-Tam gölgeli dimi örgüsü

   

   

   

  crpz48

   

   

   

  Atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi örgü raporuna dönüştükten sonra tekrar atkı dimi örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle oluşur. Çözgü yönünde tam gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan çözgü tel sayısı, verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde edilen değerin iki katından iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak belirlenir. Atkı tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

  Verilen örgü çizilir. Yanına yeni bir rapor yazılır. Önceki örgüye 1dolu eklenir. 1 boş kalana kadar bu işleme devam edilir. Sonra yeniden bir eksiltilerek rapor tekrarına kadar işlene devam edilir.

   

   

   

  B- Atkı Yönünde Gölgeli Dimi Örgüsü

   

   

  Atkı yönünde gölgeli dimi örgüsü tam gölgeli ve yarım gölgeli olmak üzere iki şekilde elde edilir. Yarım gölgeli dimi örgüsü, verilmiş olan atkı dimi örgü raporunun, çözgü dimi hâline dönüşmesiyle sonuçlanarak elde edilir. Tam gölgeli dimi örgüsü ise atkı dimi örgü raporunun çözgü dimi örgü raporuna dönüştükten sonra tekrar atkı dimi örgü raporuna dönüşene kadar devam ettirilmesiyle oluşur.

   

   

  a- Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü

   

   

  Atkı yönünde yarım gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

   

   

   

   

  crpz52 

   

   

   

  b-Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsü

   

   

  Atkı yönünde tam gölgeli dimi örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş olan dimi örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin çarpımı sonucunda elde edilen değerin iki katından iki rapor çıkartılarak elde edilen değer olarak belirlenir. Çözgü tel sayısı ise verilmiş olan dimi örgü rapor tel sayısı olarak alınır.

   

   

   

   crpz56

   

   

   

  Yazan %PM, %08 %840 %2017 %22:%Kas in Desen Okunma 5129 defa
Dimi Örgüsü

Dimi Örgüsünden Türetilen Örgüler

 

 

 

?<