bobin özellikleri
 • bobin özellikleri

  Dokuma işleminin gerçekleşebilmesi için yapılması gereken çalışmaların tümüne dokuma hazırlık denir. Dokuma hazırlık işleminin kalitesi; dokumanın verimi, hızı ve kalitesi üzerinde doğrudan doğruya etkilidir. Dokuma hazırlık işlemlerinin ilki bobin yapmadır.

  İplikhaneden kops halinde gelen ipliklerin, konik veya düz (silindirik) masuralar üzerine çapraz olarak sarılması ile oluşturulan ve üzerinde 2,5 ile 3 kilogram iplik bulunduran forma bobin denir. Paralel sarımlı bobinler makara olarak adlandırılır.

   

   

   

  ring46

   

   

   

   

  Bobinler; kullanım yeri, ham madde özellikleri, sarımları bakımından değişik şekillerde olabilir.

   

  Dokumanın randımanlı olması ve üretilecek kumaşa istenilen özelliklerde olması kullanılan ipliklerin kaliteli olması mutlak ve mutlak gereklidir.Kopsta bulunan ipliklerde inceli, kalınlı kısımların düzgün hale gelmesi ve aynı gerginlikte konik veya düz masuraya sarılarak bobin haline getirilmesi şarttır.Bobin makinesinde kopstan gele iplik germe-süzme tertibatı ve iplik yoklayıcısından geçtikten sonra konik veya düz masuraya sarılarak bobin haline getirilir. Kopsta iplik bittiğinde veya herhangi bir nedenden dolayı koptuğunda iplik yoklayıcısı bobin makinesinde o ünitenin çalışmasını durdurur. Dolu bobinde bulunan ipliğin ucu çalışmakta olan bobindeki iplik ile ya otomatik düğümleyici ile ya da çalışan kişi tarafından dokumacı düğümü atılarak çalışmaya devam edilir. Bu işlem diğer çözgü makinesinin randımanı ve dolayısı ile dokuma makinesinin randımanını olumlu ölçüde arttırır. İşte bu sebeplerden dolayı bobin yapmanın önemi çok büyüktür.

   

  Yani bobin yaptığımızda;

   

   

   

  İplik makinesinden kops şeklinde çıkan iplikleri masura üzerine uzun miktarda toplamaktır. Kops üzerinde yaklaşık 150 g ağırlığında iplik bulunur. Bobinlerin üzerinde ise 2,5 – 3 kg iplik toplanır. Bobinin uzun miktarlarda iplik içermesi kesintisiz çalışmaya olanak tanıyarak randımanın artmasını sağlar.

   İplik üzerindeki hatalı kısımlar temizlenir. Bobinleme işlemi sırasında inceli, kalınlı kısımlar temizlenebilir. Bu temizleme işlemi bobinlerin kalitesinin standartlaştırılmasını sağlar ve daha sonraki işlemlerinde randımanı arttırır.

   İplik firesini azaltır. Uzun metrajlarda ve belirli düzgünlüklerde sarılan iplikler, göze alınabilir kopma sınırlarının içinde çalışırlar. Bu da iplik çalışma randımanının artmasına neden olur. Kopmalardan sonra atılan her düğümün ucu fire olarak kabul edilir. Bunun yanında kopan uçların dolanması ve kirlenmesi de fireye neden olur. İplik kopuşlarının azalması bu firelerin de en aza inmesi anlamına gelir.

   

   

  Elde edilen bobinde ise şu özellikler olmalıdır; 

   

   

   

  Masura koniklikleri iplik cinsine ve kullanılacak yere göre seçilmelidir.

   Bobinde kuşak oluşmamalıdır. Bunun için iplik gezdirici  sürekli kontrol edilmelidir.

   İplik temizleyiciler (mekanik ve elektronik temizleyiciler) iyi temizlenmiş olmalıdır. Bunun için bu mekanizmalar devamlı kontrol edilmelidir.

   Çapraz sarımlı bobinlerde çapraz açısının, paralel sarımlı bobinlerde paralelliğin bobine sürekli verilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

   İplik gerginliğinin bobinin bütün aşamalarında eşit olması sağlanmalıdır.

   Kullanım yerleri ve cinsleri aynı olan ipliklerden bobinlere eşit miktarlarda ve aynı gerginlikte iplik sarılmalıdır.

   Eğer masuralar, iplik numaralarına göre renklendirilmişse, aynı numara iplikler aynı renk masuralara  sarılmalıdır.

  Yazan %PM, %03 %420 %2017 %12:%Ara in İplik Okunma 4097 defa

bobin özellikleri

?<