• Dokusuz Yüzeylerde Desenlendirme

   

  Tülbent esaslı dokusuz (nonwoven) yüzeylerde desen tasarımı; tülbent oluşumu sırasında elyafların düz ve hacimli tülbent haline getirme ve sabitleştirme işlemleriyle gerçekleştirilmektedir. Sabitleştirme işlemlerinde elde edilecek ürüne istenilen özelliklerin kazandırılmasının yanında desenlendirme de yapılabilir.

   

  Tülbent Yapının İğneleme İle Sabitleştirilmesi Sırasında Desenlendirme

   

   

  Tülbent yapının iğneleme tekniği ile bağlanmasında (sabitleştirilmesinde) ürüne istenen dokunun ve desenin verilebilmesi için iğne tipi, iğne plakasının diziliş ve hareket yönünün belirlenmesi gerekir. Tülbent yapının desenlendirilmesi için iki tip iğne kullanılmaktadır. Bunlar loop ve çatal iğnelerdir. Loop iğneler özel dizime tabi tutulmayınca keçe yüzeyi andıran bir doku oluşturur. Çatal iğnelerin uç kısımları çatal şeklinde yarıktır. Bu yarığın genişliği ve derinliği tülbent tabakadaki elyaf miktarı ile orantılıdır. Tülbent tabakadaki elyaf yoğunluğuna göre çatal iğnenin ucundaki yarığın genişliği ve derinliği artar.

   

   

   

   

   

  dks019 

   

   

  Tülbent tabakanın iğneleme işlemi ile sabitleştirilmesi sırasında loop ve çatal iğnelerin plakada diziliş şekilleri ve hareket yönü dokuma kumaşlardaki, dimi, atkı ripsi, çözgü, ripsi ve panama gibi dokular verilebilmektedir.

   

   

   

   

   

  dks020

   

   

  Tülbent Yapının Su Jeti İle Sabitleştirme İşlemi Sırasında Desenlendirme

   

   

  Tülbent yapının su jeti ile sabitleştirilmesi işleminde ürüne istenilen dokunun ve desenin uygulanması, sabitleştirme işlemi sonrasına tülbent yapıdan suyun uzaklaştırılması aşamasında gerçekleştirilir.

   

   

   

   

   

  dks021

   

   

   

  Su jeti ile sabitleştirilen tülbent yapı suyundan uzaklaştırılmak için iki silindir arasında sıkılarak kurutulur. Bu silindirlerden birinin yüzeyi ürüne istenilen dokunun oluşması için desenli diğeri ise kauçuk bir yüzeye sahiptir. Bu iki silindir arasından geçen tülbent yapı desen silindirindeki dokuya sahip olur ve aynı zamanda kuruma işlemi de gerçekleşmiş olur.

   

   

   

   

   

  dks022

   

  Tülbent Yapının Kimyasal İşlem İle Sabitleştirmesi Sırasında Desenlendirme

   

   

  Tülbent yapının kimyasal işlem ile sabitleştirilmesinde, oluşturulan tülbent yapı yüzeyine kimyasal (yapıştırıcı) maddenin emdirilmesi, püskürtülmesi ve basılması yöntemleri aşamasında desenlendirme oluşturulur. Tülbent yapının kimyasal işlem ile sabitleştirilmesi sırasında tülbent yapıya istenen desenin verilmesi için kimyasal madde desene uygun olarak emdirilir, püskürtülür veya basılır. Bu yöntem baskı tekniğinde oluğu gibi desene uygun şablonlar hazırlanarak bu şablonlar üzerinden kimyasal madde uygulanır. Böylece tülbent yapıda kimyasal madde uygulanan yerlerdeki lifler birbirine yapışıp desen oluştururken diğer yerlerdeki elyaflar serbest kalarak yumuşak tutum elde edilir ve desenlendirme gerçekleştirilmiş olur. Bu yöntemde bir diğer teknik ise aplike yöntemidir. Zemin olacak yapı üzerine farklı renkte tülbent yapıya başka bir tülbent yapı desene uygun kesilerek yerleştirilir ve kimyasal madde yardımıyla birbirine yapıştırılır.

   

   

  Tülbent Yapının Isı İle Sabitleştirmesi Sırasında Desenlendirme

   

   

  Tülbent yapının ısı ile sabitleştirilmesi işleminde, bağlayıcı, çözünme, erime veya büzülme özelliğine sahip lifler kullanılarak oluşturulan tülbent tabaka üzerine ısı uygulayarak sabitleştirilmesi sırasında desenlendirme yapılır. Tülbent yapıya uygulanan ısı ile sabitleştirme aşamasında, bağlayıcı, çözünme, erime veya büzülme özelliğine sahip olan elyaflar ile üretilen tülbent tabaka üzerine desenli sıcak silindirler ile basınç yapılarak desenlendirme yapılmış olur. Desenin olduğu kısımlarda elyaflar birbirine kenetlenerek farklı bir doku oluştururken diğer kısımlarda elyaflar daha serbest ve yumuşak tutumlu olurlar. Isı ile eriyebilen toz yapıştırıcılar veya folyolar ile desenlendirme işlemi de kullanılan yöntemlerinden biridir. Desene uygun olarak yerleştirilen toz yapıştırıcılar veya folyolar ile desenlendirme işlemi gerçekleştirlir. Desene uygun olarak yerleştirilen toz yapıştırıcılar veya folyolara kuru sıcak hava uygulanır. Eriyen toz yapıştırıcılar ve folyolar tülbent tabakaya yapışırlar ve burada birbirine kenetlenen elyaflar ile desenin dışında kalan elyaflar farklı doku oluşturarak desenlendirmeyi oluşturmuş olur.

  Tülbent esaslı dokusuz (nonwoven) yüzeylerde üretim aşaması sırasında desenlendirme yöntemleri dışında bütün tekstil yapılarına uygulanabilen diğer teknikler ile de desenlendirme yapılabilir.

   

  Bunlar;

   

  Baskı Teknikleri ile Desenlendirme Yöntemi

   

  Lazer Kesim ile Desenlendirme Yöntemi

   

  İşleme ve Aplike Teknikleri İle Desenlendirme Yöntemi

   

   Keçe Üretim Yöntemleri İle Desenlendirme

   

   

  Yazan %PM, %05 %750 %2017 %20:%Kas in Dokusuz Yüzeyler Okunma 3378 defa
Dokusuz Yüzeyler

Dokusuz Yüzeylerde Desenlendirme

?<