Cer Makinesi Soruları
 • Cer Makinesi Soruları

  1- Cer Bandı yapmanın amacı nedir?

   

   

  C.1. Taraktan alınan bandlar cer makinesine gelir. Bandların kalınlığı (çapı) her yerinde aynı değildir. band boyunca birbirini takip eden ince ve kalın yerler bulunur. Cer makinesinde, band düzgünsüzlüğünü gidermek ancak, 6–8 bandın birleştirilerek katlanmasıyla (dublaj) mümkündür. Böylece bazı bandların kalın yerinin, diğerlerinin ince yerine getirilmesiyle düzgünsüzlüğün büyük ölçüde ortadan kalktığı görülür. Dublajla kalınlaşan bandlara çekim (6-8) uygulanarak inceltilir. Bir şeridin çekilebileceği incelik için sınırlama olduğundan normal olarak mekanik çekim oranı, beslenen cer sayısına yakın tutulur.

   

   

  S.2- Cer Makinelerin Görevleri nelerdir?

   

   

  C.2.a- Taraktan alınan bandları paralelleştirerek çekerek inceltmek

         b- Dublaj ile karışım homojenliğini ve düzgünlüğü sağlamak

         c-Tarama işleminin daha sağlıklı yapılabilmesi için lif uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak

         d-Band elde etmek.

   

   

  S.3- Yün İplikçiliğinde çekme bandı yapmanın amacı nedir? Anlatınız?

   

   

  C.3.Yün iplikçiliğinde çekme bandı önemli bir yer tutar. Bu nedenle katlama ( dublaj ) sayıları direkt olarak önem kazanır. Bu da düzgünsüzlük üzerinde büyük bir rol oynar. Yün tarağından elde edilen bandlarla elyafa daha fazla yön vermek, lifleri düzeltmek ve taramayı kolaylaştırmak, bandların birim uzunluğuna isabet eden ağırlıklarını dengelemek ve düzgünleştirmek, belli incelikte bandlar elde etmek üzere uygulanan işleme çekme ve bu maksat için kullanılan makinelere çekme makineleri denir. Her tatbik edilen çekme işlemine de pasaj ismi verilir. Çekme makinelerine tarak makinesinden çıkan bandlar, tops olarak veya kovalarla beslenir; tarama makinesinden gelenler ise kovalarla beslenir.

   

   

  S.4- Yün İplikçiliğinde çekme makinelerinin görevi nedir?

   

   

  C.4.a ) Katlama ( dublaj )yardımıyla tesadüfü olarak beslenen bandların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak

   

  b ) Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak

   

  c ) Farklı türdeki ve renkteki elyaf bandlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak

   

  ç ) Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak

   

  d ) Çekim yardımıyla her aşamada bandları inceltmek

   

  e ) Band elde etmektir.

   

  S.5- Laboratuvar Tipi Çekme Makinesi kaç kısımda incelenir? İsimleri nelerdir?

   

  C.5. Üç kısımda incelenir. Bunlar;

   

  a- ) Besleme kısmı b- ) Çekim kısmı c- ) Sarım kısmı

   

  Yazan %PM, %26 %708 %2017 %19:%Mar in Ders Soruları Okunma 4275 defa

Cer Makinesi Soruları

?<