Örme Teknolojisi Soruları
 • Örme Teknolojisi Soruları

   

   

  S.1. Düz Örme Makinelerinde Toplam İğne Sayısı Hesabı yapılması için hangi bilgilere ihtiyaç vardır? 

  C.1. Düz örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesaplanırken makine çalışma genişliğine inç (inç) ve makine inceliğine (E) (Fein) ihtiyaç duyulur.

   

  S.2.Düz örme makinelerinde çalışma genişliği ne demektir, açıklayınız? 

  C.2.Çalışma genişliği; düz örme makinesi iğne plakasındaki ilk iğne ve son iğne arasındaki mesafedir. Çalışma genişliği İngiliz ölçü birimi olan inç veya cm cinsinden verilmektedir. Fakat toplam iğne sayısının hesaplanmasında makine çalışma genişliği inç olarak alınmaktadır.

   

  S.3. Düz örme makinesinde makine inceliği nasıl bulunur? 

  C.3. Makine inceliği (fein) (E); iğne plakası üzerinde 1 inçteki (2.54 cm) iğne sayısıdır.

   

  S.4. Tek plakalı düz örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

  C.4. Toplam iğne sayısı, Makine çalışma eni (inç) ve Makine inceliği (inç).

   

  S.5. Çift plakalı düz örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

  C.5.Çift plakalı atkılı örme makinelerinde ön plakadaki iğne sayısı kadar arka plakada iğne mevcuttur. Bu nedenle bir plakada bulunan toplam iğne sayısı 2 ile çarpılır.

   

  S.6. Yuvarlak Örme Makinelerinde Toplam İğne Sayısı Hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

  C.6.Yuvarlak örme makinelerinde iğne sayısı hesabı yapılırken düz örme makinelerindeki çalışma genişliği yerine makinenin iğne plakasının silindir şeklinde olmasından dolayı makine çapı (pus) kullanılmaktadır. Makine çapı da düz örme makinelerinde çalışma genişliğinde olduğu gibi inç olarak hesaplanır.

   

  S.7. Yuvarlak Örme Makinelerinde Makine çapı (pus) ne demektir? 

  C.7. Yuvarlak örme makinelerinde silindir iğne plakasının çapıdır. Makine çapı pus olarak belirtilmesine rağmen ölçü birimi inçtir.

   

  S.8.Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç vardır? 

  C.8. Makine çapı (pus) , π sabit sayı ve Makine inceliği (Fein)

   

  S.9. Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı nasıl yapılır? 

  C.9. Toplam İğne Sayısı: Makine çapı (pus) x 3,14 x Makine inceliği (Fein)

   

  S.10.Tek plakalı düz örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı nasıl yapılır ? 

  C.10. Toplam iğne sayısı = Makine çalışma eni (inç) x Makine inceliği (inç)

   

  S.11.Çift plakalı düz örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı nasıl yapılır? 

  C.11.İğne sayısı =Bir plakada bulunan toplam iğne sayısı x 2

   

  S.12. Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde toplam iğne sayısı hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

  C.12.Silindir plaka iğne sayısı kadar kapak iğne plakasında da iğne olduğu için tek plakada bulunan toplam iğne sayısı 2 ile çarpılır.

   

  S.13.Atkılı örme makinelerinde Makine inceliğini ( fein ) ( E ) açıklayınız? 

  C.13. Düz ve yuvarlak örme makinelerinde aynı iğne plakası üzerinde 1 inçteki iğne sayısıdır. E harfi ile ifade edilir ve fain olarak okunur

  Uluslararası ölçü birimi olarak kabul edilen inç 2,54 cm’ye (25,4 mm) denk gelmektedir. Örme makinelerinde makine inceliği ile makinede kullanılabilecek iplik kalınlıkları arasında bir ilişki vardır. Makine inceliği arttıkça iplik inceliği de artmaktadır. İplik makine inceliğine uygun olmalıdır eğer kalın iplik verilirse iğne kancası kırılır, olması gerekenden daha ince bir iplik verilirse ilmek aralarında boşluklar oluşur file görünümüne sahip olur.

   

  S.14. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliğine uygun iplik kullanılmayıp kalın iplik kullanılırsa ne olur? 

  C.14. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliğine uygun iplik kullanılmayıp kalın iplik kullanılırsa iğne kancası kırılır,

   

  S.15. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliğine olması gerekenden daha ince bir iplik kullanılırsa ne olur? 

  c.15. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliğine olması gerekenden daha ince bir iplik kullanılırsa ilmek aralarında boşluklar oluşur file görünümüne sahip olur.

   

  S.16. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliği (E) ve iplik numarası (Ne) arasındaki ilişki nedir? 

  C.16. Makine inceliği ne kadar yüksek olursa bu makineden elde edilecek örgü de ince olur.

   

  S.17. Atkılı örme makinelerinde Makine inceliği (E) ve iğne sayısı arasındaki ilişki nedir? 

  C.17. Makine inceliği (E) ne kadar yüksek olursa iğne sayısı da o kadar artış gösterir. Makine inceliğine uygun iğne seçimi yapılmalıdır, aksi takdirde kumaşta istenmeyen hatalar gözlenir.

   

  S.18. Atkılı örme makinelerinde Makine taksimatı (t) ne demektir? 

  C.18. Düz ve yuvarlak örme makinelerinde aynı iğne plakası üzerinde yan yana iki komşu iğne arasındaki mesafedir.―t ile gösterilir, birimi mm’dir.

   

  S.19. Atkılı örme makinelerinde Makine taksimatını şekil çizerek İğne kafası kalınlığını ve iğne aralığını gösteriniz? 

  C.19.

   

   

   

   

  orme1019soru 

   

   

   

  S.20. Atkılı örme makinelerinde Makine taksimatı hesabı yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

  C.20. İğne kafası kalınlığı ve İğne aralığı

   

  S.21. Atkılı örme makinelerinde Makine taksimatı hesabı nasıl yapılır ? 

  C.21. Makine Taksimatı = İğne kafası kalınlığı+İğne aralığı

   

  S.22. Atkılı düz örme makinelerinde kumaş eni nedir? 

  C.22. Kumaş eni kumaşın bir kenarından diğer kenarına olan uzaklığının cm cinsinden değeridir.

   

  S.23.Atkılı düz örme makinelerinde kumaş eni ayarı neye bağlıdır? 

  C.23. Kumaş eni düz örme makinelerinde çalışma genişliğinden büyük olmamak üzere istenilen ölçüde ayarlanabilmektedir.

   

  S.24.Düz örme makinelerinde ve yuvarlak örme makinelerinde İğne ve iplik hareketleri nasıldır? 

  C.24. Düz örme makinelerinde iğne sabit İplik hareketli ( mekik hareketinden dolayı ), Yuvarlak örme makinelerinde iğneler hareketli, iplik sabittir. (mekik sabit olduğu için )

   

  S.25.Atkılı yuvarlak örme makinelerinde kumaş eni ayarı neye bağlıdır? 

  C.25.Yuvarlak örme makinelerinde kumaş enini belirleyen esas unsur makine çapıdır.

   

  S.26. Örme kumaş eni ölçülürken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

  C.26. Ölçme işlemi kumaş makineden çıkar çıkmaz yapılmamalıdır. Çünkü üretim esnasında kumaş gerdirilmiştir ve gerçek ebatlarından farklı bir durumdadır. Bundan dolayı kumaş makineden çıktıktan sonra bir miktar dinlendirilmeli ve ondan sonra aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak ölçüm yapılmalıdır. 

  A-Ölçme işlemi örme kumaş kırışıklığının olmadığı yerlerden yapılmalıdır.

  B-Ölçme işlemi; yapılırken kumaş ne gerdirilmeli ne de pot bırakılmalı, kumaşın normal görünümlü yerinden yapılmalıdır.

  C-Ölçme işlemi kumaşın farklı yerlerinden birkaç kez yapılır, ortalaması alınarak sapmalar belirlenir.

  D-Ölçme işlemi kumaş topunun ne baş ne son kısmından yapılmalıdır. Makine ilk çalışmaya başladığında ve makine durdurulurken istenilen devri almadığı için kumaş topunun orta noktaları tercih edilmesi gerekmektedir.

   

  S.27. Atkılı Düz örme makinelerinde kumaş eni hesabı nasıl yapılır? 

  C.27. Makine Çalışma Eni (cm) =Toplam İğne Sayısı x 2,54 / Makine inceliği

   

  S.28. Atkılı Düz örme makinelerinde kumaş eni hesabı için gerekli bilgiler nelerdir? 

  C.28. Makine Çalışma Eni (cm)-Toplam İğne Sayısı - Makine inceliği

   

  S.29. Düz örme (triko) makinelerinde kumaş enini şematik olarak çiziniz? 

  C.29.

   

   

   

   

  orme29soru

   

   

   

  S.30. Düz örme (triko) makinelerinde çalışma enini şematik olarak çiziniz? 

  C.30.

   

   

   

   

   

   orme300soru

   

   

   

  S.31.Tek ve çift plakalı Düz Örme (Triko) Makinelerinde Kumaş Eni hangi özelliklere göre belirlenir, açıklayınız? 

  C.31.Düz örme (triko) makinelerinde istenilen genişlikte ve aralıkta çalışılabilir. Bu makinelerde kumaş eninin hesaplanmasında çalışılabilecek en geniş kumaşın eni hesaplanır. Burada kullanılan toplam iğne sayısı tek plakalı düz örme (triko) makine hesabındaki toplam iğne sayısıdır çünkü tek ve çift plakada kumaş eni değişmez sadece kumaşın yüzeyi değişir. Bu yüzden tek plakadaki iğne sayısı alınır. Makine çalışma eni aynı zamanda hesaplama yapılan makinede örülen kumaşın alabileceği en yüksek eni belirtmektedir.

   

  S.32. Yuvarlak Örme Makineleri için Kumaş Eni Hesabı için gerekli bilgiler nelerdir? 

  C.32.Kumaş Eni (cm) - Makine Çapı (Pus) - pi sayısı - Makine İnceliği (Fein) - Çubuk sıklığı ( cm )

   

  S.33. Yuvarlak örme makinesinde kumaş eni hesabı nasıl yapılır? 

  S.33.Kumaş Eni = Kumaş Eni (cm) x Makine Çapı (Pus) x pi sayısı x Makine İnceliği (Fein) x Çubuk sıklığı ( cm )

   

  S.34.Çubuk sıklığı ne demektir? 

  C.34. 1 cm’deki ilmek sayısına çubuk sıklığı denir.

   

  S.35. Atkılı Örme Kumaşlarda Kumaş Enini Etkileyen Faktörler Nelerdir? 

  C.35. Makine Çapı veya Makine Çalışma Genişliği -   Makine İnceliği ve Toplam İğne Sayısı - Örgü Tipi ve Desen Yapısı - İlmek Çubuğu Sıklığı - İplik Cinsi ve Numarası

   

  S.36. Atkılı örme makinelerinde makine çapını veya Makine çalışma genişliği kumaş enini nasıl etkiler, açıklayınız? 

  C.36.Yuvarlak örme makinelerinde silindir iğnelerinin oluşturduğu dairenin çapıdır. Silindir dairede herhangi bir iğnenin onun tam karşısına gelen iğneye olan uzaklığıdır. Makine çapı örülebilecek maksimum kumaş enini belirler. Makine çapı yükseldikçe daha geniş kumaş elde etmek mümkündür.

  Düz örme makinelerinde ise çalışma genişliği kumaş enini belirlemektedir. Eğer makine çalışma genişliği 2,50 metre ise bu makinede bu ölçünün daha üzerinde örgü elde etmek mümkün değildir.

   

  S.37. Yuvarlak örme makinesinde çapları aynı olan makineden az farkla çeşitli enlerde kumaş üretmek için kumaş üretimi hangi kıstaslara bağlıdır? 

  C.37. Örgü deseni - Kumaş gramajı, ilmek boy ayarı, ilmek sıklığı - İplik numarası, iplik cinsi - Terbiye işlemleri.

   

  S.38. Atkılı örme makinelerinde Makine İnceliği ve Toplam İğne Sayısı, kumaş enini nasıl etkiler, açıklayınız? 

  C.38. Makine inceliği (E) ve makinede toplam iğne sayısı örme kumaşın enini etkilemektedir. Düz ve yuvarlak örme makinelerinde makine inceliği kumaş üzerinde cm’ye düşen ilmek çubuk sayısını belirlemektedir. Örneğin aynı çalışma genişliğinde fakat farklı incelikteki iki makinede üretilen kumaşın üzerinde ölçüm yapıldığında cm’ye düşen may sayısı farklı olacaktır. Daha ince makinede örülen kumaşın eni diğer kumaştan geniş olur. Toplam iğne sayısı düz örme makinelerinde çalışan iğne sayısı baz alındığından kumaş enini etkilerken yuvarlak örme makinelerinde düz örme makinesindeki kadar etkilememektedir.

   

   

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %06 %289 %2017 %08:%May

Örme Teknolojisi Soruları

?<