Eksantrikli Dokuma Makineleri Soruları
 • Eksantrikli Dokuma Makineleri Soruları

   

   

   

  S.1. Aşağıdakilerden hangisi dokuma makinelerinde, atkının atılmasından önce çözgü ipliklerinin iki tabakaya ayrılarak oluşturduğu üçgen kesitli tünele verilen addır?

  A) Atkı atma  B) Ağızlık  C) Armür  D) Eksantrik
   
  S.2. Dokuma makinesinde taraktan dokunan kumaşa kadar olan bölüm aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
   
  A) Ön ağızlık  B) Sağ ağızlık  C) Üst ağızlık  D) Alt ağızlık
   
  S.3. Ağızlığın oluşturulmasında çerçevelerin yukarı kaldırılması ve tekrar eski yerine getirilmesi hangi hareket tipinde gerçekleştirilir?
   
  A) Üstten çerçeve hareketi  B) Negatif çerçeve hareketi  C) Pozitif çerçeve hareketi  D) Nötr çerçeve hareketi
   
   
  S.4. Ağızlık açma sistemlerinden eksantrik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Genelde dikdörtgen şeklindedir.  B) Makinede ağızlığın içinde bulunur.  C) Kam olarak da adlandırılır.  D) Plastikten yapılırlar.
   
  S.5. Aşağıdakilerden hangisi eksantrikli ağızlık açma sistemlerindendir?
   
  A) Üstten eksantrikli ağızlık açma  B) Alttan eksantrikli ağızlık açma  C) Soldan eksantrikli ağızlık açma D) İçten eksantrikli ağızlık açma 
   
  S.6. Aşağıdakilerden hangisi ağızlık açma sistemlerinden değildir?
   
  A) Armürlü ağızlık açma  B) Eksantrikli ağızlık açma  C) Kamlı ağızlık açma  D) Mekikli ağızlık açma
   
  S.7. ( )Dıştan eksantrikli ağızlık açma sistemi dokuma makinesi iskeleti yan duvarları dışına yerleştirilir.
   
  S.8. ( )Dıştan eksantrikli sistem içten eksantrikli sisteme göre daha az yer kaplamaktadır.
   
  S.9. ( )Dıştan eksantrikli makinelerde bütün örgüler için aynı eksantrikler kullanılır.
   
  S.10. ( )4- Ağızlık açma sisteminin bakımı sırasında sistemin yağlanması için üretici firmanın belirlemiş olduğu yağlar tercih edilir.
   
  S.11. ( )Dimi  2/ 1 örgüsünün dokunabilmesi için en az üç eksantrik gerekmektedir.
   
  S.12. ( )Dokuma makinelerinde, atkının atılmasından önce çözgü ipliklerinin iki tabakaya ayrılarak oluşturduğu üçgen kesitli tünele ağızlık adı verilmektedir.
   
  S.13. ( )Arka ağızlık, dokuma makinesinde gücülerden, dokunan kumaşa kadar olan bölüme verilen addır.
   
  S.14. ( )Negatif çerçeve hareketi ile ağızlık oluşturan sistemlerde, çerçevelere sadece oluşturulması için değil, kapatılması için de ağızlık oluşturma tertibatından hareket verilir.
   
  S.15. ( )Eksantrik, çevresi merkezle aynı uzaklıkta olmayan, değişik merkez kaçıklıklarına sahip parçalara verilen isimdir. Kam olarak da adlandırılır.
   
  S.16. ( )Her örgü için aynı eksantrikler kullanılır.
   
  S.17. ( )Dokumada örgü ve motif olarak en büyük raporları eksantrikli makinelerde dokuyabiliriz.
   
  S.18. ( )Eksantrikli ağızlık açma sistemleri içten ve dıştan eksantrikli olmak üzere iki gruptan oluşur.
   
  S.19. ( )Ağızlık açma sistemleri, kumaşın dokunma kalitesini ve makinenin kullanışlılık
   
   
   
   
   
  Yazan %AM, %24 %946 %2022 %00:%Oca in Ders Soruları

Eksantrikli Dokuma Makineleri Soruları

?<