• Tam veya Düz Raport

   

  Düz (Tam) Raport Sistemi ve Özellikleri 

   

  Uygulaması en kolay olan raportlama şeklidir. Kumaşın atkı ve çözgü yönünde, desen motiflerinin dik açı yapacak şekilde tekrarı ile elde edilen raport sistemidir. Genellikle yol oluşturmayacak desenlerde tercih edilir.

   

   

   

   

   

  1raport1 

   

   

  Düz (Tam) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

   

   

  1-Birim raport ölçüleri belirlenir.

   

  2-Çizim araç gereçleri yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Aks çiziminin doğruluğu karşılıklı kenarlardaki aksların üst üste getirilmesiyle kontrol edilir (A ile C, B ile D). Akslardaki kaymalar raport tekrarında desende kaymalara neden olacağından doğru oturtulmalıdır.

   

   

   

   

   

  1raport2

   

   

  3-Tasarım ilkeleri doğrultusunda birim raport alanı içerisine desen çizilir. Desende raport dışına taşan motiflerde düzenlemeler yapılır. Bu düzenleme sırasında desenin karakterini bozmadan ilave motifler kullanılabildiği gibi çıkarmalar da yapılabilir.

   

  4-Üste ve yanlara doğru yapılan raport tekrarlarında raport alanından taşan motifler dikkate alınarak karşılıklı köşeler oturtulur.

   

   

   

   

   

   

  1raport3

   

   

   

  5-Birim raport hazır duruma gelir.

   

  6-Birim raport tam raport kuralı doğrultusunda dikey ve yatay olarak birbiriyle dik açı yaparak çoğaltılır. Bu çoğaltma sırasında desen motifinin genel formu değişikliğe uğratılmaz.

   

   

   

   

   

   

  1raport4

   

   

  7-Raport yana ve üste doğru istenildiği kadar ilavelerle çoğaltılabilir.

   

   

   

   

   

   

  1raport5 

   

   

   

  UYGULAMA

   

   

  24x24 alana desen raportu hazırlamak için Gerekli malzemeleri hazırlayarak aşağıdaki işlem sırasını takip ederek bir baskı deseni yapınız.

  1-Eskiz kâğıdına birim raport ölçülerinizi her kenarda en az 2 cm boşluk olacak şekilde belirleyerek kesiniz. ( Örneğin 20x20 cm olan birim raport için 24x24 cm’lik alan belirleyiniz.

   

   

   

   

   

  1raport5b 

   

  2-Kenar boşluklarını dikkate alarak birbirine eşit uzaklıkta dört tane aks çiziniz.

   

   

   

   

   

   

  1raport5c

   

   

   

   

  3-Aksların birbiri üzerine net bir şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

   

   

   

   

  1raport5d

   

   

  4-Birim raportun içerisine desen tasarımını yapınız.

   

   

   

   

   

  1raport5e

   

   

   

   

  5-Hazırladığınız birim raportu ışıklı masaya sabitleyiniz ve yeni bir eskiz kağıdını birim raportun üzerine sabitleyerek raportlamaya geçiniz.

   

   

   

   

  1raport5f

   

   

  6-Raportlama işlemine devam ediniz. Bunun için üste sabitlediğiniz eskiz kâğıdını çıkarıp çizmiş olduğumuz ilk raport karesinin sağına gelecek şekilde yerleştiriniz.

   

   

   

   

   

  1raport5g 

   

   

   

  7-Raportunuzu üçüncü kez çoğaltarak raportlamaya devam ediniz.

   

   

   

   

   

  1raport5h

   

   

   

   

  8-Raportunuzu dördüncü kez çoğaltarak raportlamaya devam ediniz.

   

   

   

   

   

   

  1raport5i 

   

   

   

  9-Hazırladığınız deseni resim kâğıdına aktarınız ve kullanacağınız renkleri belirleyiniz.

   

   

   

   

   

   

  1raport5k 

   

   

   

  10-Hazırladığınız deseni boyayınız.

   

   

   

  1raport5l

   

   

   

   

   

   

   

  1raport5m 

  Yazan %AM, %09 %326 %2017 %09:%Şub in Baskı Okunma 8364 defa

Tam veya Düz Raport

?<