Örme Teknolojisi Soruları 1
 •  

   

  S.39. İlmek nedir, açılayınız? 

  C.39. İlmek Örme iğnelerinin oluşturduğu özel şekilli iplik halkalarından meydana gelir. İlmekler üst üste ve yan yana birbirleri ile bağlantı kurarak bir örgü yüzeyi oluşturur. İlmeğin önden ve arkadan bakıldığında iki farklı görüntüsü vardır. Aynı ilmek kumaşın ön yüzünden bakıldığında sağ ilmek, arkadan bakıldığında ise sol ilmek olarak adlandırılır. Kumaşların tersi veya düzü sağ- sol ilmek görünümlerinden anlaşılır. Sağ olan önü, sol olan arkasıdır. 

   

  S.40. İlmeğin teknik çizimini yapınız? 

  C.40.

   

   

   

  orme40soru 

   

   

   

  S.41. Askı ilmek nedir, açıklayınız? 

  C.41. Askı, ilmeğin tamamlanmamış yarım hâlidir. Atkı yönlü örmecilikte örme iğnesinin tam ilmek hareketini tamamlayıp üzerine peş peşe iki iplik yatırımı yapılması ile oluşturulan ilmek tipidir. 

   

  S.42. Askı İlmeğin teknik çizimini yapınız? 

  C.42.

   

   

   

   orme42soru

   

   

   

  S.43. Atlama ilmek nedir, açıklayınız? 

  C.43. Atlama ilmeği esasen bir ilmek hareketi olmayıp iğnenin çalışmaması ile oluşan yardımcı yüzey elemanıdır 

   

  S.44. Atlama İlmeğin teknik çizimini yapınız? 

  C.44.

   

   

   

  orme44soru

   

   

   

  S.45. Gördüğünüz örme kumaşta ilmek adı nedir?

   

   

   

   

  orme45oru

   

   

   

  C.45.Sağ İlmek 

   

  S.46. Gördüğünüz örme kumaşta ilmek adı nedir?

   

   

   

   

  orme46oru

   

   

  C.46.Sol ilmek 

   

  S.47. Remayöz (zincir) dikiş ne demektir,çeşitleri nelerdir,hangi giysilerde kullanılır ? 

  C.47. Remayöz (zincir) dikiş Tek bir ipliğin, kumaş kat veya katlarından geçerek karşı yüzeyde kendisi ile ilmeklendiği dikiş tipidir. Bir zincirin iç içe geçmiş halkaları gibi görünen zincir dikiş tek iplikli, iki iplikli ve çok iplikli olmak üzere çeşitlidir. Düz örme giysilerin üretiminde yaka, bant ve may takipli dikişlerde kullanılan dikim tekniğidir. 

   

  S.48. Biye ne demektir, Düz örmecilikte nerelerde kullanılır? 

  C.48. Biye Giysilerde kenarı kaplayacak ya da birleştirme dikişleri arasında giysinin yüzünden görülecek şekilde hazırlanır. Özellikle düz örme giysilerde süsleme ve kenar temizleme amacıyla kullanılır. 

   

  S.49. Etek ucu baskı dikişi nedir, açıklayınız? 

  C.49. Etek ucu baskı dikişi Eğri iğneli, gizli dikiş makineleri ile yapılan kenar temizleme ve baskı dikişidir. 

   

  S.50. Makine ile baskı dikişi nedir? 

  C.50. Düz dikiş ile yapılan kıvırma işlemidir. 

   

  S.51. Reçme dikişi nedir, açıklayınız? 

  C.51. Reçme dikişi iki iğne, üç veya dört iplikle oluşturulan esnek bir dikiştir. Üst kısmında çift iğne düz dikiş görüntüsü, alt kısmında ise örmeli zincir dikiş görüntüsü oluşur. 

   

  S.52. Overlok dikişi nedir, hangi Tekstil mamullerinde kullanılır, çeşitleri nelerdir? 

  C.52. Overlok dikişi Dokuma kumaşlarda kenar kapatmak (sürfile yapmak), örgü ve penyelerde ise esas dikiş yapmak için kullanılır. Üç, dört ve beş iplikli çeşitleri vardır. 

   

  S.53. Düz dikiş nedir, açıklayınız? 

  C.53. Düz dikiş Üst ve alt yüzeylerde aynı görünen, iğneden gelen iplik ile masuradan gelen ipliğin kumaş katı veya katlarının orta yerinde birbirine geçip bağlanmasıyla oluşan dikiştir. 

   

  S.54.Atkılı örme makinelerinde Örgü Tipi ve Desen Yapısı kumaş enini nasıl etkiler, açıklayınız? 

  C.54. Yuvarlak ve düz örme makinelerinde örgünün sıklığı veya gevşekliği, desenlerin yapısı kumaş enini etkilemektedir. Aynı özelliklerdeki iki makinede birinde sıkı diğerinde de gevşek örgü örüldüğünde gevşek örülen kumaşın eni daha geniş olacaktır. Ayrıca bazı desenler kumaşın toplanmasına ya da açılmasına neden olmaktadır. Özellikle yığmalı örgüler kumaşı daha çok toplar ve enine etki eder. 

   

  S.55.Atkılı örme makinelerinde İlmek Çubuğu Sıklığı kumaş enini nasıl etkiler, açıklayınız? 

  C.55. İlmek çubuk sıklığı; 1 cm’deki ilmek sayısına denir. İlmek sayısı değişimi çok önemlidir, makine inceliği ile doğru orantılıdır, incelik artarsa iğne sayısı artar, iğne sayısı artarsa ilmek (çubuk) sayısı artar, eğer incelik azalırsa ilmek (çubuk) sayısı da azalır.

  Aynı makinede sıklık ayarı ile oynanarak üretilen iki farklı kumaşın ilmek çubuk sıklığı da farklı olacaktır. Diğer özellikler aynı olduğu zaman kumaşların çubuk sıklığı az olanı diğerinden daha geniş olur. 

   

  S.56. Atkılı örme makinelerinde İplik Cinsi ve Numarası kumaş enini nasıl etkiler, açıklayınız? 

  C.56. Her iplik cinsi makinede çalışmak için uygun değildir, makinenin inceliğine iğnenin inceliğine uygun iplik numarası seçimi yapmak gerekir. İplik kalınlığı arttıkça kumaş eni de belli oranda artar. Bunun sebebi kumaşın dokusundandır çünkü ipliğin kalınlığı makine inceliği ile orantılıdır. Kalın iplik daha düşük faylı makinelerde örüldüğü için örgü daha gevşek olacaktır ve kumaş enine de etki edecektir. 

   

  S.57. Örme makinelerinin çalışma hızları niçin önemlidir? 

  C.57. Örme makinelerinin çalışma hızları üretimde randımanı artırmak içim önemlidir. 

   

  S.58. Düz örme makineleri ile yuvarlak örme makinelerinin çalışma hızları aynımıdır? 

  C.58.Düz örme makineleri ile yuvarlak örme makineleri çalışma prensiplerinden dolayı hız açısından çok farklıdır. Düz örme makineleri gidiş geliş yollu olduğu için daha yavaştır. 

   

  S.59. Düz örme makinelerinde sistem sayısı ne demektir? 

  C.59. sistem sayısı makinenin bir gidiş gelişte kaç sıra ördüğünü gösterir. Her sistem bir sırayı oluşturur. 

   

  S.60. Tek sistemli düz örme (Triko) makinelerinin çalıma hızlarını hesaplarken nelere dikkat edilir, anlatınız? 

  C.60.Düz örme makinelerinde makinenin çalışma genişliğinden ayrı olarak bir de her iki tarafta kızak dönüş yolları bulunmaktadır. Makine çalışma hızı hesaplanırken bu dönüş yollarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hesaplama yapılırken makine eni olarak dönüş yolunun dahil edildiği sonuç baz alınmalıdır. Burada bulunan değer düz örme makinesinin sistemlerinin bağlı bulunduğu kızağın (semer) hızını saniyede yaptığı yolu sistem sayısı ile orantılı olarak ortaya çıkarır. 

   

  S.61. Tek sistemli düz örme (Triko) makinelerinin çalışma hızları hesaplanırken gerekli olan bilgiler nelerdir? 

  C.61. Dönüş yolu (cm) (makinede çalışılmayan kısımların toplamı) - Kızak yolu (makine eni) (cm) - Makine hızı (m/sn.) - Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı 

   

  S.62. Düz örme makinelerinde sıra sayısını bulunurken devir sayısını niçin iki ile çarparız? 

  C.62. Düz örme makinelerinde kurs sayısı yerine devir sayısı verilir. Bu yüzden hesaplama yapılırken makinenin bir devirde bir gidiş bir geliş yaptığı ve iki sıra ördüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden sıra sayısı bulunurken devir sayısını iki ile çarparız.  

   

  S.63. Tek sistemli Düz örme makinelerinde kızak yolu yani makine eni (cm) nasıl hesaplanır? 

  C.63. Kızak yolu ( makine eni ) ( cm ) = Makine Çalışma Eni (cm) + ( 2 x Dönüş yolu (cm) (makinede çalışılmayan kısımların toplamı)

   

  S.64. Tek sistemli Düz örme makinelerinde makine hızı ((m/sn.) nasıl hesaplanır? 

  C.64.Makine hızı ((m/sn.) = Kızak yolu (makine eni) (cm) x Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı (kurs/dk.) / 100

   

  S.65.Tek sistemli düz örme (triko) makinesinde çalışma eni 320, dönüş yolu 40 cm, makine devri 16 dev/dakikadır. Bu makinenin çalışma hızı kaçtır? 

  C.65. Makine hızı ((m/sn.) = Kızak yolu (makine eni) (cm) x Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı (kurs/dk.)

  Makine Hızı (m/sn.) = Kızak yolu (makine eni) (cm) x n(kurs/dk. /100 x 60

  Kızak yolu (makine eni) (cm)= 320 + (40x2) = 400 cm

  Kızak dönüş yolunu bir giderken bir de gelirken kat ettiği için makine eni hesaplanırken dönüş yolu iki ile çarpılır.

  Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı = 16 (dev/dk.) x 2 = 32 kurs/dk.

  Makine hızı (m/sn.) = 400 x 32 / 100 x 60

  Makine hızı (m/sn.)= 2.13 m/sn

   

  S.66.Çift ve daha fazla sistemli düz örme (triko) makineleri çalışma hızları arasındaki fark nedir?   

  C.66. Çift ve daha fazla sistemli düz örme (triko) makinelerinin tek sistemliden farkı, her sistem bir sıra örüyorsa her harekette sistem sayısı kadar sıra örmesidir. Burada sadece sıra sayısı değişir.

   

  S.67. Birden çok sistemli makinelerde sıra sayısı (kurs/dk.) nasıl bulunur? 

  C.67. Birden çok sistemli makinelerde ise devir sayısı sistem sayısına çarpılır, dakikada ördüğü sıra sayısı (kurs/dk.) bulunur.

   

  S.68.Altı ( 6 ) sistemli düz örme (triko) makinesinde çalışma eni 320, dönüş yolu 40 cm, makine devri 16 dev/dakikadır. Bu makinenin çalışma hızı kaçtır? 

  C.68. Makine hızı ((m/sn.) = Kızak yolu (makine eni) (cm) x Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı (kurs/dk.)

  Makine Hızı (m/sn.) = Kızak yolu (makine eni) (cm) x n(kurs/dk. /100 x 60

  Kızak yolu (makine eni) (cm)= 320 + (40x2) = 400 cm

  Kızak dönüş yolunu bir giderken bir de gelirken kat ettiği için makine eni hesaplanırken dönüş yolu iki ile çarpılır. Birden çok sistemli makinelerde ise devir sayısı sistem sayısı ile çarpılır.

  Makinenin bir dakikada yaptığı gidiş geliş sayısı = 16 (dev/dk.) x 2 = 32 kurs/dk ( tek sistem için ) 32x6= 192 kurs/dk. ( 6 sistem için )

  Makine hızı (m/sn.) = 400 x 192 / 100 x 60

  Makine hızı (m/sn.)= 12,8 m/sn

   

  S.69. Düz örme makinelerde devir sayısı ve sistem sayısı hangi açıdan önemlidir? 

  C.69. Üretim randımanı açısından önemlidir.

   

  S.70.Yuvarlak Örme Makinelerinde Çalışma hızını anlatınız? 

  C.70.Yuvarlak örme makineleri, düz örme (triko) makinelerine göre kat kat daha hızlıdır. Yuvarlak örme makinelerinde devir sayı ve sistem sayısı düz örme makinesinden çok daha fazladır. Yuvarlak makinelerinin asıl ortaya çıkış amacı ve çalışma prensibi de aslında kısa zamanda daha çok kumaş üretmektir. Sistemler sabitleştirilerek hareketli iğne plakaları oluşturulmuş böylece aynı anda 40-120 sıra örebilecek şekilde tasarlanmıştır.

   

   

   

   

  Yazan %AM, %06 %316 %2017 %09:%May

Örme Teknolojisi Soruları 1

?<