Dokusuz Yüzeyler Terimleri
 • Dokusuz Yüzeyler Terimleri

   

   

  Teknik tekstil:

  Özel olarak tasarlanan, herhangi bir üründe veya üretim yöntemi içinde veya yalnız başına belirli bir özelliği yerine getirmek amacıyla üretilen malzemelere "teknik tekstil" denilmektedir.

   

  Dokusuz yüzey

  Tülbent haline getirilmiş kesikli ya da kesiksiz liflerin mekanik, kimyasal, ısıl yollarla uygun birleştirme işlemi sonucunda, birbirlerine tutundurulmasıyla elde edilen tekstil yüzeyleri olarak tanımlanabilmektedir.

   

  Keçe:

  Protein bazlı doğal elyafın su, sabun ve basınç uygulaması ile kilitlenip çekme yapmak suretiyle kenetlenmesinden oluşan tekstil ürünü, kumaştır.

   

  Keçeleşme

  Tümüyle fiziksel bir olaydır. Yün liflerinin basınç altında sürtünmesiyle liflerin üst örtü hücrelerinin (pulların) karmaşık biçimde birleşmesidir.

   

  Tülbent:

  tabaka haline getirilmiş kesik veya filament halindeki liflerin mekanik, kimyasal veya termik yöntemlerle uygun bir birleştirme işlemi sonucunda birbirine tutturularak elde edilen yüzeylerdir. 

   

  Sentetik Elyaf

  Yapay polimerlerden elde edilen elyaflara sentetik elyaf denir.

   

  Tekstil

  Hammaddeden en son ürüne kadar her türlü işlemi kapsadığı kabul edilmektedir. Tekstil hammaddelerinin işlenmeye hazırlanması, eğrilmesi, iplik yapılması, ipliklerin dokunması, örülmesi veya yıkanması, kaynatılması, ağartılması, iplik veya dokumalara istenilen niteliklerin şartlar el verdiği ölçüde giderilmesi gibi tüm işlemler tekstilin konuları arasında bulunmaktadır.

   

  Ağ tipi Yapılar

  Ekstrüder ile oluşturulan bütün tekstil yapılar ile film veya ağ yapısı oluşturacak polimerler ile üretilen dokusuz yüzeyler bu gruba girer. Ağ yapısı düzgün veya dağınık olabilir.

   

  Karmaşık Yapılar

  çok çeşitli birincil ve ikincil yapılar kendi içerisinde bulunduran kumaşlardır. Bu yapıların en az birinin tekstil yapısı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. En iyi örnek ilmek bağlı kumaşlardır.

   

  Doğal Elyaf Yapılı Dokusuz Yüzeyler

  Pamuk, yün, jüt gibi elyaflardan oluşan yapılardır.

   

  Yapay Elyaf Yapılı Dokusuz Yüzeyler

  Rayon, polyester, polipropilen, naylon, viskon, akrilik, kevlar, nomex, karbon, cam vb. birçok yüksek performans elyafları içinde bulunduran yapılardır.

   

  Harmonik Elyaf Yapılı Dokusuz Yüzeyler

  İki veya daha fazla elyaf karışımından oluşan dokusuz yüzeylerdir. Bu yapılar doğal/yapay veya yapay/yapay elyaf karışımlı olabilirler. Karışımlar genelde mukavemet özelliklerinin arttırılması için yapılır. Bazı dokusuz yüzeylere karışım elyaflardan biri binder olarak görev yapar.

   

  ÇAPRAZ SERİM

  Tülbendin çapraz olarak bant üzerine yerleştirilmesi

   

  DOKUSUZ YÜZEY

  Örme ve dokuma dışında üretim yöntemleri kullanılarak oluşturulan kumaşlar

   

  ELYAF

  Uzunluğunun inceliğine oranı en az yüz kat olan tekstil hammaddesi. Lif kümesidir. ( Lif: Belirli uzunluğu, inceliği, mukavemeti olan eğrilebilme yeteneğine sahip tekstilin ilk maddesidir.)

   

  ERİTİCİ

   Filament üretimi için, kimyasal granüllerinin eritilmesi işini yapan ısıtılabilen düzeneği

   

  FİLAMENT

  Kesiksiz lif veya ipliği

   

  GRANÜL

  Filament üretimi için gereken kimyasalların, eritilmeden önceki katı hali

   

  HARMAN HALLAÇ

  Elyaf açma, temizleme ve karıştırma işlemlerinin tamamı

   

  ISCO

  Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması

   

  İĞNE DERİNLİK AYARI

  İğnenin keçeleştirilecek yüzeye batma yüksekliği

   

  İĞNE / JET İZİ

  Keçeleştirme işleminde kullanılan hatalı iğne veya jetin oluşturduğu çizgi şeklindeki görünüş hatası

   

  İĞNE YOĞUNLUK AYARI

  Birim alandaki iğne sayısı

   

  İĞNELEME:

  İğneli yüzeyler kullanılarak yapılan keçeleştirme işlemi

   

  İSG

  İş sağlığı ve güvenliği

   

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

  Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazlar

   

  KALENDER

  Oluşturulan dokunun (tülbentin) sabit hale getirilmesi için gereken, desenli ve/veya düz sıcak silindir

   

  MUKAVEMET

  Malzemenin herhangi bir yönde uygulanan kuvvet veya yüke karşı gösterdiği direnc

   

  PENYÖR

  Tarak makinesinin çıkışında bulunan iğneli/telli silindir

   

  POLİMER

  Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı birleşikleri

   

  REÇETE

  İstenilen ürünü elde etmek için gerekli malzemelerin renk ve tipine göre oransal olarak tanımlandığı liste

   

  SET

  İğnelerin üzerine yerleştirildiği tabla,

   

  TARAKLAMA

  Elyaf kümesini tek lif haline getirerek sonunda bir tülbent oluşturma işlemi

   

  TELEF

  Üretim gereği veya hatalı üretim sonucu ortaya çıkan malzeme

   

  TÜLBENT

  Tarak makinesinde penyör silindiri çıkışındaki lif tabakası

   

  ÜRETİM REÇETESİ

  Üretimde kullanılacak malzemelerin isimleri ve niceliklerini ile üretim yöntemlerini ve koşullarını tanımlayan yazılı kısa bilgi

   

  Adezyon

  İki farklı maddenin birbirine yapışacak kadar olan çekme kuvvetidir. Adezyon yapışma anlamına gelmektedir.

   

  Kohezyon

  Maddelerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerdendir ancak aynı cins moleküllerin çekimleri ile oluşur.)

   

  İzotropik yapı

  Bir dokusuz yüzeyin makina yönündeki ve karşı yönündeki özellikleri birbirinin aynı ise bu kumaşın yapısını tanımlamada kullanılan terim olmaktadır.

  Örneğin belirli bir dokusuz kumaşın makina ve karşı yöndeki kopma mukavemeti eşit ise bu kumaşın izotropik yapıda olduğu söylenebilmektedir. Genellikler; dokuda yer alan liflerin rastgele yönlerde yönlendirildiği dokusuz yüzeyler izotropik yapı göstermektedir.

   

  Anizotropik YAPI

  Kumaşın her iki yönünün özelliklerinin birbirinden farklı olduğu yapıyı ifade etmektedir. Dokuyu oluşturan lifler belirli bir yöne doğru yönlendirilmişse bu dokusuz yüzeyin anizotropik yapıda olduğu söylenebilmektedir. 

   

   

  Yazan %AM, %05 %336 %2016 %09:%Mar

Dokusuz Yüzeyler Terimleri

?<