Fantazi İpliklerde kalite Kontrol
 • Fantazi İpliklerde kalite Kontrol

   

  1-Doğrusal Yoğunluk Testi

  Fantezi ipliklere standart ipliklerde olduğu gibi doğrusal yoğunluk testi yapılmaktadır.

  Bu test ISO 2060 (2013) standardına göre yapılmaktadır (ISO 2060).

  Bu şekilde yapılan testin prensibi bobin halinde bulunan ipliğin birim uzunluğunu hassas terazide tartma işlemine dayanmaktadır.

  Yapılan ölçüme göre ipliğin doğrusal yoğunluğu tex olarak bulunmak istendiğinde kullanılacak olan formül: Tex cinsinden iplik numarası = 1000 x tartılan iplik ağırlığı (g) / iplik uzunluğu (m) şeklinde bulunmaktadır.

  Bu test yöntemi dışında kumaştan sökülen ipliklerin doğrusal yoğunluğunun ölçüldüğü ISO 7211/5:2010 standardına göre test de mümkün olup, bu test yönteminde kıvrım da hesaba katılarak ölçüm yapılır (ISO 7211).

  2-Büküm Testi

  Büküm, fantezi iplik üretim teknolojisine göre farklı şekillerde ipliğe kazandırılmaktadır.Büküm bir fantezi ipliğe mukavemet kazandırıp efektin ipliğe sabitlenmesinin yanında iplik görünüşünü ve tutumunu, üretim hızını da etkileyen önemli bir parametredir. Bükümün kullanılan efekt materyaline ve ana ipliğe uygun olarak dengeli olması istenir. Ancak çoklu büküm efektleri ile elde edilmiş olan fantezi ipliklerde büküm değiştirilerek fantezi efekt oluşturmak da mümkündür. Tek katlı ve çok katlı sabit bükümlü ipliklerin bükümünün tespiti için ISO 2061 (2015) İplikte Büküm Miktarının Tayini” standardı kullanılır (ISO 2061).

  3-Mukavemet Testi

  Fantezi ipliklere ait mukavemet ve kopma uzaması değerleri ISO 2062: 2015 Tek İpliğin Kopma Mukavemetinin ve Kopma Uzamasının Tayini’ standardına göre yapılmaktadır. Ancak uzunluğu boyunca değişken yoğunluklara sahip fantezi ipliklerde kalın-ince yer farkı belirli noktalarda kayda değer olacağından (örneğin, slub yarn) ve bir iplik en ince noktasından kopacağından bu tür ölçümler tam doğrulukta olmayabilir. Test yapılan ipliklere ait kopma mukavemeti, kopma uzaması, elastisite değerleri elde edilir (ISO 2062).

  4-İplik Profili Testi (Objektif)

  Üretilen fantezi ipliklerin ölçülebilir profil özellikleri aşağıdaki şekillerde;

  Lup iplik için ölçülen parametreler Lup büyüklüğü ve lup açıklığıdır.

  Düğüm iplik için ise ölçülen parametreler düğüm büyüklüğü ve temel iplik çapıdır.

  Fantezi iplik türüne bağlı olarak ölçülen yapısal parametreler değişkenlik göstermekte olup tüm profil parametreleri bilgisayar destekli mikroskop sistemleri ile ölçülür.

   

   

  01fantazi023

   

   

  01fantazi024

   

   

  5-İplik Görünümü Tespiti (Subjektif)

  Fantezi iplikler yukarıda bahsedilen test cihazları dışında subjektif olarak da değerlendirilebilmektedir. Bunun amacı iplik üretim parametrelerindeki değişimlerin iplik özelliklerine yansımasının görülmesidir. Aşağıda bazı fantezi ipliklerin farklı büküm ve fazla besleme oranlarındaki görüntüleri mevuttur.

   

   

  01fantazi025

   

  6-Fantezi İplikte Efekt Dayanıklılığın Takibi

  Fantezi ipliğe asıl özelliğini veren efekt materyalidir. Elde edilmek istenen özelliklere göre materyal lup iplikte olduğu gibi efekt materyalin fazla beslenmesiyle ana iplik üzerinde tam dairesel luplar oluşturabilmektedir.

   

   

  01fantazi026

   

   

  şantuk iplikte olduğu gibi ipliğin belirli noktalarında efekt materyalinin yığılması sonucu bu noktalarda iplik yoğunluğu artabilmektedir.

   

   

  01fantazi027

   

   

  muline iplikte olduğu gibi değişik renkteki efekt materyali ana ipliğe farklı bir görünüm vermektedir.

   

   

  01fantazi028

   

   

  Efekt materyali, fantezi ipliğe fantezi efektini kazandıran unsurdur. Bu efektin dayanıklılığı ise yine efekt materyalinin efekt özelliğini korumasıyla ve ana iplikle bağının dayanıklılığı ile mümkündür. Bu dayanıklılığı etkileyen faktörler; efekt materyal cinsi, bağlama ipliğinin dayanımı, üretim prosesinde verilen büküm sayısı, ipliğin göreceği ard işlemler, eğer bir yüzey oluşturmak için kullanılacaksa (örme, dokuma gibi) bu işlemlere dayanımı vb. fantezi efektin dayanıklılığını belirleyen faktörlerdir. Tek başına ipliğe gerilim uygulanması ya da bobinden bobine belirli bir gerginlikte aktarma sonrası, vakumlu buharlama gibi bir ard işlem sonunda vb. işlemler sonrası efekt materyalin dayanıklılığı görsel olarak test edilebilir. Bununla beraber fantezi iplikler kumaş formuna getirildikten sonra da efekt dayanıklılığı test edilebilmektedir. Böyle bir test yöntemi kullanım yerine uygun olarak fantezi ipliklerin özelliklerini ve performanslarını daha gerçekçi olarak görebilmemizi sağlamaktadır.

   

   

  Yazan %PM, %24 %478 %2017 %13:%Haz in İplik Okunma 3728 defa

Fantazi İpliklerde Kalite Kontrol

?<