Pamuk Uzunluğunun Ölçülmesi
 • Pamuk Uzunluğunun Ölçülmesi

   

   

   

  Bu deneyde pamuk liflerinin ortalama uzunluğunun, uzunluk üniformitesi ve kısa elyaf indeksi değerlerinin HVI cihazı ile tespit edilmesi amaçlanmıştır.

  ( TS 715 ISO 6989 )  

  Uzunluk tekstil liflerinin en önemli fiziksel özelliklerinden biridir. Pamuk gibi doğal liflerde kalıtsal bir özellik olmakla birlikte bir dereceye kadar çevre şartlarının etkisinde de kalan bu özellik lif kalitesini dolayısıyla iplik kalitesini etkiler. Lif uzunluğu pamuğun tekstil endüstrisinde hangi amaçla kullanılabileceği hakkında bilgi verir. Aynı numarada uzun elyaf daha muntazam ve mukavemeti yüksek iplik olur. Lif uzunluğunun uygulanan eğirme yöntemlerine göre kaliteye etki dereceleri de değişmektedir. Lif uzunluğu ring iplikçiliğinde % 35 oranında kaliteyi etkilemektedir.

    

  Lif uzunluğunun etkilediği iplik özellikleri:  

  1-Eğirme sınırı

  2-Mukavemeti

  3-Düzgünsüzlük

  4-Tutum

  5-Parlaklık

  6-Tüylülük

  7-Verimlilik.

   

  Kullanılan Malzemeler

  Standart atmosfer şartları, HVI (High-Volume Instruments) test cihazı (bir elyaf demeti içinden geçirilen ışınlarının yoğunluğuna göre, lif uzunluğunu ölçer)

   

  Numune Hazırlanması

  Balyadan alınan yeterli ağırlıktaki numune, lif uzunluk testinde kullanılabilmektedir. Numuneler; tohum, kum, sap v.b, gibi yabancı maddelerden arındırılarak temizlenir. Numuneler standart atmosfer şartlarında kondisyonlanır.

   

  Deneyin Yapılışı 

  Bilgisayar üzerinde uzunluk testi seçilir. Numune hazırlayan cihaza fibrosampler denir.

  Cihazın yanında bulunun numune hazırlama ünitesine yeterli miktarda numune bırakılarak cihazın kapağı kapatılır. Fibrosamplere ait dönebilen fırça vasıtasıyla tesadüfî bir yerden tutulan pamuk lifleri delikli silindir içinden çekilerek bir tarak üzerine yerleştirilir. Test tarağındaki numuneler, üzerlerindeki kısa liflerin ayrılması, temizlenmesi ve kalan liflerin aynı hizaya gelmesi için fırçalanır ve tutunamayan lifler uzaklaştırılır. Numuneler fırçalandıktan sonra optik tarama bölgesine taşınır. İnce tarak ölçümün yapılacağı alana iletilir. Kızıl ötesi ışık kaynağı yardımıyla uzunluk ölçümü yapılıp bilgisayara kaydedilir. Bu işlem diğer numuneler için tekrar edilir. Taraktaki lif demeti fibrograf ışığına maruz bırakılarak, liflerin arasından geçen ışıkların yoğunluk derecesinin kullanılmasıyla belli bir mesafeye uzatılan liflerin sayısı belirlenebilmektedir. Sonuç olarak pamuk numunesini oluşturan liflerin uzunluk dağılımları belirlenmiş olmaktadır. Aynı işlemler diğer numune için de tekrarlanır. Deneyin sonunda, liflerin üst yarı ortalama uzunluğu, uzunluk üniformitesi ve kısa elyaf indeksi değerleri iki ölçümün ortalaması olarak cihaz tarafından verilir. Uzunluk üniformitesine göre değerlendirme aşağıdaki tabloya göre yapılmaktadır.

    

  Üniformite Değerlendirmesi  

  Üniformite           Değerlendirme 

  77 ve aşağısı           Çok kötü 

  77 – 79                    Kötü 

  80 -82                      Vasat 

  83 – 85                    İyi 

  86 – Üstü                Çok iyi

   

  Elyaf Uzunluğuna Bağlı Olarak Değerlendirme 

  Elyaf uzunluğu (mm)            Değerlendirme 

  26 mm den kısa                            Kısa elyaf 

  26 - 29                                         Orta elyaf 

  30 – 38                                         Uzun elyaf 

  39 ve üstü                                    Çok uzun elyaf

   

  SFI (Short Fiber Index) Değerlendirmesi

  SFI (Short Fiber Index) Değeri          Değerlendirme 

  5,0 - 6,0                                                  Çok iyi 

  6,1 - 7,9                                                   İyi 

  8,1 - 9,9                                                    Orta 

  10 ve üstü                                                 Kötü

   

   

   

  HVI Cihazıyla Pamuk Uzunluğunun Ölçülmesi
  Yazan %PM, %21 %576 %2016 %15:%May in Kalite Kontrol

Pamuk Uzunluğunun Ölçülmesi

?<