Örme Çorap Analizleri
 • Örme Çorap Analizleri

  YARIM SELANİK ÖRGÜ KUMAŞ ANALİZİ

   

   

  Yarım selanik örgülerin tam selanik örgülerden farkı, örgü raporunun iki sırada bir tamamlanmış olması ve ön yüzeyde oluşan ilmeklerin tam selanik örgüdeki ilmeklere göre daha küçük olmasıdır. Yarım selanik örgüde, ilmek ve askı kombinasyonu ile oluşturulan tek iplikli atkı örme söz konusudur. Örgü raporu iki sıradan oluşur.Ön yüzde birinci sırada, bir iğne bir ilmek diğer iğne askı yapar (Bir sıra dolu iğne rib yapar.)İkinci sırada ise tüm iğneler ilmek yapar, yani örme işlemini yapar (Alt silindirdeki iğneler ilmek, üst silindirdeki iğneler askı işlemi yapar.). Kumaşın arkasında boyuna yönde belirgin fitil yapıları görünürken ön tarafta birbirine bitişik düz ilmek çubukları görülür.

   

   

   

   

  01corapanaliz

   

   

   

   

   

  TAM SELANİK ÖRGÜ KUMAŞ ANALİZİ

   

   

  İlmek ve askı kombinasyonu ile oluşturulan tek iplikli ve iri örgülü kumaşlar için uygulanan bir örme tekniğidir. Birinci sırada alt silindirdeki iğneler ilmek, üst silindirdeki iğneler ise askı oluşturur. Diğer sırada ise ilk sıradaki işlemin tam tersi, alt silindirdeki iğneler askı oluşturur.Üst silindirdeki iğneler ilmek oluşturur.

   

   

   

   

  02corap

   

   

   

   

   

  ÇORAP ÖRMEDE SAÇ ÖRGÜLERİN ANALİZİ

   

   

   Kumaşın dikey sıraları doğrultusunda uzanan örülmüş ip ya da saç örgüsü görünümünde olan ve kordonlar şeklinde dikey olarak devam eden yan yana ikişerli, üçerli, dörderli vb olabilen iki grup ilmeğin birbiri üzerinden çapraz bir şekilde geçiş yapmasıyla elde edilir. Bu şekilde yassı, hortum şeklinde veya düz konstrüksiyonlar yapılabilir. Saç örgülerinin işlem basamaklarına göre analizi yapılırken kaç ilmeğin saç örgüsü yaptığı teknik ilmek çiziminde mutlaka gösterilmelidir.

   

   

  SOLA VE SAĞA SAÇ ÖRGÜ KUMAŞ ANALİZİ

   

   

  1 x 1 sola ya da sağa saç örgüsü yapılırken 2 ilmek birbiri üzerinden çapraz aktarılarak bükülür. Alt başlangıç bir lastik üzerine olabileceği gibi örgü başlangıcından sonra hemen saç örgüsü işlemi de yapılmış olabilir. Önden arka plakaya bakıldığında 1 iğnenin çalışıp arada 1 iğnenin çalışmadığı, tekrar 1 iğnenin çalıştığı, bu işlemin istenen aralıklarla devam ettirildiği görülür.

   

   

   

   

  03corap

   

   

   

   

   

  04corap

   

   

   

   

   

   

  05corap

   

  TAM 2 X2 SOLA VE SAĞA SAÇ ÖRGÜ KUMAŞ ANALİZİ

   

   

  Bu tür saç örgülerinde de 1x1 saç örgüsünde olduğu gibi belirtilen ilmek sayısı kadar iğne birbiri üzerine çapraz aktarılarak bükülür. Saç örgüsü kaç ilmekle bükülüyorsa adını o ilmek sayısından alır. Yani 2x2 saç örgüsü için ikişer ilmeğin birbiri üzerinden çapraz büküldüğü anlaşılır.

   

   

   

  06corap

   

   
   
   
   
   
   
  07corap
   
   

   

   

   

   

   

  Aran motifi

   

   

   

  Bu desenlendirme türünde düz örgünün arka yüzünde ters ilmekler üzerinde yan yana düz ilmeklerin (genellikle 2 düz ilmek) yanlara doğru yürütülerek V şeklinde açılması ve tekrar ters yönde yürütülerek kapatılmasıyla baklava görüntüsü elde edilmektedir.

   

   

   

   

  08corap

   

   

   

   

  Jakar örgülü kumaşlar hemen hemen her çeşit örme makinesinde üretilebilir. Örme kumaşların üretiminde kullanılan bilinen bütün örme metotlarında jakar tertibatı kullanılarak jakar örme kumaşlar elde edilir. Tek renkten başlayarak sınırsız çeşitlilikte renk ve desende üretilebilir. Jakar örgü, jakar sisteminin kullanıldığı desenli bir kumaş üretme yöntemidir.

   

   

  ÇORAP ÖRMEDE ATLAMALI JAKAR ÖRGÜLERİN ANALİZİ

   

   

  Atlamalı jakar örgüler, ilmek ve atlama hareketlerinin bir rapor içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile elde edilir. İki grup iğnenin bir grupta örme yapamayıp diğer grupta devamlı örme yaparak enine yönde kabarcıklar ve kumaş yüzünde dalgalı efekt oluşturan örgü şeklidir.

   

   

   

  02corapanaliz

   

   

   

   

   

   

   

  011corap

   

   

   

   

  Bize verilen numunenin iğne diziliş formunu belirlerken lastik varsa başlangıcına bakılır, yoksa lastikten sonraki aktarma işlemine bakılır. Tek yatakta örülmüşse uygun iğne diziliş formu aşağıdaki gibidir.

   

   

   

   

  012corap

   

   

   

   

  Atlamalı jakar modelinin belli olduğu taraf, kumaş yüzüdür. Modelin belirsiz olduğu bazı çökme noktalarının göründüğü taraf, kumaşın arka yüzüdür. Ayrıca lastik başlangıcı varsa ona da bakılır.

   

   

  DOLU JAKAR ÖRGÜLERİN ANALİZİ

   

   

  Dolu jakar örgüler, çok veya iki renkli olarak sınırsız denebilecek çeşitlilikte örgü desenlerle üretilir. Dolu jakar örgülerin kumaş elastikiyetleri azdır. Yani fazla esnemez. Kalın ve tok bir görünümü olduğu için kenarlardan kıvrılma yapmaz. İki adet iğne yatağının birbirine çapraz yerleştirilmesi ile ipliğin her iki yatakta iğneler tarafından ilmek oluşturulması sağlanır.

   

   

   

   

  03corapanaliz

   TORBA JAKAR ÖRGÜLERİN ANALİZİ

   

  Torba jakar örgüler desenlendirme tekniğine göre ön plaka iğnelerin modele göre zaman zaman örmesi, zaman zaman da torba yapması ile elde edilir.

   

   

   

   

  04corapanaliz

   

   

   

  FİLE JAKAR ÖRGÜLERİN ANALİZİ

   

   

  File jakar örgüler makine kızak mekanizması ya da makineye takılan ek aparatlarla örülebilen narin ve zarif yapılı örgülerdir. Genel yapıları açık ve gözeneklidir.

   

   

   

  06corapanaliz 

   

   

   

   
  Yazan %PM, %19 %541 %2016 %14:%Mar in Örme Okunma 6352 defa

Örme Çorap Analizleri

?<