Pamuk İnceliğinin Ölçülmesi
 • Pamuk İnceliğinin Ölçülmesi

   

  Bu deneyin amacı pamuk liflerinin HVI cihazında hava akımı yardımı ile inceliğinin belirlenmesidir. Pamuk lifi için bir ölçü olan incelik (mikroner) değeri, bilinen bir hazne içindeki liflerden belli ölçüde hava akımının geçirilmesi ve basınç değerinin not edilmesiyle bulunur.( TS 1174 - ISO 2403 )

  Lif inceliği, temel bir özelliktir ve lifin nerelerde kullanılabileceğini belirler. Lif inceliği iplik numarası, düzgünsüzlük, mukavemet ve telef değerleri açısından önemlidir. Mikroner, elyaf inceliğinin bir ölçüsü olup, elyafın birim uzunluğunun ağırlığıdır. 1 inç uzunluğundaki elyafın mikrogram olarak ağırlığının ifadesidir.

   

  Kullanılan Malzemeler

  Standart atmosfer şartları, HVI (High-Volume Instruments), hassas terazi (%0,2 hassasiyette),elyaf numunesi.

  ( HVI cihazı;hava geçirgenlik prensibine göre çalışır. Cihaz 1 inç2 alan içerisine sıkıştırılan sabit ağırlıktaki lif yumağı içerisinden geçirilen sabit basınç altındaki havanın akış hızını ölçerek, bir skala sistemiyle basınç farklılıklarını kaydeder.) 

   

   

  Numune Hazırlanması 

  Balyadan alınan yeterli ağırlıktaki bir numune bütün testlerde kullanılabilmektedir. Numuneler; tohum, kum, sap v.b, gibi yabancı maddelerden arındırılarak temizlenir. Her biri 9,5 g – 10,5 g olacak şekilde deney numuneleri hazırlanır. Numuneler standart atmosfer şartlarında hava akımına maruz ortamda 4 saat ya da durgun ortamda 12 saat süre ile kondisyonlanır.

   

  Deneyin Yapılışı

  İncelik testi fibrofine tarafından yürütülür. Fibrofine; hassas terazi ve numune haznesinden oluşmaktadır. Bilgisayar ekranından incelik testi seçilir. Bilgisayara testi yapılan balya numarası girilir. Elyaf numunesi cihazın hassas terazisinde 9,5 g – 10,5 g arasında olmak üzere tartılır. Cihaz ölçümü yapılan ağırlığı hafızasına otomatik olarak kaydeder. Numune lifleri cihazın ölçüm haznesine elle bir miktar açıldıktan sonra yerleştirilerek haznenin kapağı kapatılır. Test başlar. Numune içerisinden 6 bar – 6,5 bar basınçlı hava geçirilir ve elyafın içinden geçen hava akımı sayesinde küme elyaf incelik değeri (mikroner) değeri ölçülür. İşlem tamamlandığında numune otomatik olarak dışarı fırlatılır. Yukarıdaki işlemler diğer numuneler için tekrarlanır.

  Test tamamlandıktan sonra ekranda görünen sonuçlar, pamuk lifinin inceliğini mikroner olarak vermektedir. İncelik değerleri (mikroner) cihazın yazıcısından çıktı olarak alınır ve değerlendirilir. Mikroner değerine göre incelik değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

   

  Mikroner Değeri ve Değerlendirmesi

  Mikroner Değeri (μg/inç)            Değerlendirme 

  3,0 dan az                                  Çok ince 

  3 – 3,9                                           İnce 

  4 – 4,9                                           Orta 

  5 – 5,9                                           Kalın 

  6 Üstü                                        Çok kalın

   

   

   

   

  HVI Cihazıyla Pamuk İnceliğinin Ölçülmesi
  Yazan %AM, %21 %371 %2016 %10:%May in Kalite Kontrol

Pamuk İnceliğinin Ölçülmesi

?<