Dar Dokuma Kumaş Analizi
 • Dar Dokuma Kumaş Analizi
   
  Lastik dokumaları diğer dokumalardan ayıran en belirgin özellikleri dar enli olmalarıdır ve çözgü ipliklerinin arasına yerleştirilmiş olan lateks iplikler ve özel kenar oluşumudur.
  >>> Elastan iplik kullanıldığından boyuna yönde çok fazla esner.
  >>> Elastan ipliklere paralel olan iplikler çözgü iplikleridir.
  >>> Dokuma lastikler dar enlidir.
  >>> Yazılı lastiklerde yazı genellikle enine doğru uzanır.
  >>>  Kenarında genellikle yardımcı iplik kullanılır. 

   

  Ağırlık hesaplamaları yapılırken lastik doku olduğu gibi sökülür ve atkı iplikleri, çözgü iplikleri ve kullanılan elastan iplikler (lâteks veya gipe iplikler) birbirinden ayrılarak tartılır. Bulunan değer üzerinden orantı kurularak atkı, çözgü ve elastan iplik ağırlıkları ve kumaş ağırlıkları bulunur.Dar dokuma lastiklerde iplik numara hesabı düz dokuma kumaş analizinde yöntemlerle aynıdır. Genellikle lâteks iplikler mikron değeri üzerinden çapları belirtilerek ifade edilir (28/32, 36/40, 44/50 gibi). 36/40 değerindeki bir lâteks ipliğin çapı 36 ile 40 mikron aralığındadır. İplik çapı mikrometre veya mikroner ile ölçülerek bulunur.Analiz işlemi yapılırken çalışılacak ortamın temiz olması,ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyonlarının tam olması önemlidir.Analizde aşağıdaki  işlemler yapılır ;
  >>> Analiz edilecek lastiğin kesilerek kenarları düzeltilir.(  Lastiğin kenarlarının düzgün kesmesine özen gösterilir).Bu işlem yapılırken cetvel ile hassas ölçüm yapılır.
  >>>  Numune lastik tartılarak gramajı bulunur.
  >>> Numune kumaşın kenarlarından iplik çıkararak saçak oluşturulur.(Dar dokumaların yardımcı iplikli kenar oluşumu nedeniyle dokundukları yöne doğru tek  yönde sökülebildiklerini unutulmamalıdır).
  >>> Çözgü ve atkı yönünü tespit edilir.( Lastiklerde elastik ipliklere paralel iplikler çözgü iplikleridir).
  >>> Analiz edilecek lastiğin yüzü bulunur.( Yardımcı iplikli veya ipliksiz kenarı sağımıza aldığımızda üstte kalan taraf kumaşın yüzüdür. Fakat tek renk ve tek örgü ile dokunan lastiklerde kumaşın her iki tarafı da yüzü olarak kabul edilebilir).
  >>> Boya, baskı ve apre özelikleri belirlenir.
  >>> Kullanılacak ipliklerin cinsi belirlenir.
  >>> İplik numarası, kat sayısı, büküm yönü ve sayısı, flaman sayısı bulunur.
  >>> Numune kumaşın çözgü ve atkı sıklığı lup kullanarak veya çıplak gözle analiz tığı yardımıyla belirlenir.( Çözgü sıklığı belirlenirken elastik çözgüler ayrı sayılır).
  >>> Çözgü ve Atkı renk raporu belirlenir.( Çözgü raporunu belirlerken elastik iplik oranına da dikkat ederek sayılır).
  >>> Numune lastiğin örgü raporunu belirlenir.
  >>> Tahar ve Armür planları yapılır.
  >>> Numune lastiğin enden ve boydan çekmelerini bulunur. (İplik cinsi ve kullanılan örgü göz önüne alınır).
  >>> Tarak Eni hesaplanır.( İstenilen mamul kumaş eni ve enden çekme yüzdeleri göz önüne alınır).
  >>> Toplam Çözgü Tel sayısı bulunur.( Çözgü sıklığının doğru tespit edildiğine dikkat edilmelidir).
  >>> Tarak dişinden geçen çözgü tel sayısı bulunur.( Taraktaki çözgü sıklığı ve tarak eni göz önüne alınır).
  >>> Tarak Numarası bulunur.
  >>> Numune lastiğin çözgü, atkı ve kumaş ağırlıkları hesaplanır. (Farklı numaralarda çözgü ve atkı iplikleri kullanılmış ise her birinin ağırlıkların ayrı ayrı hesaplanır. Çözgü, atkı ve elastik ipliklerin ağırlıklarını lastik dokuyu söküp birbirinden ayırarak ayrı ayrı hassas terazi ile tartılır).

   

   

   

  Yazan %PM, %25 %459 %2017 %13:%Kas in Dokuma Okunma 3370 defa

Dar Dokuma Kumaş Analizi

?<