Harman Hallaç makinesi
 • Harman Hallaç makinesi
   
   
  Harman-hallaç dairesi birbirine bağlı makinelerden oluşur.Sistem görevine çırçırlanmış presli balyaların açılmasıyla başlar.Hazırlanan harman reçetesi gereği pamuk balyaları daireye alındıktan sonra balya hâlindeki bu pamukların işletme şartlarında rahat çalışabilmesi için klima şartlarında 20 – 24 ºC sıcaklıkta ve %50-65 rutubette 24–48 saat süreyle bekletilmesi gerekir.Harman reçetesi hazırlanırken aynı yöre pamuklarından oluşan partilerin belirli bir oran dahilinde karıştırılarak aynı zamanda bitmesi hedeflenir.Böylece o parti ipliğin birinci metresinden sonuncu metresine kadar elyaf özelliklerinin her yerde aynı kalması sağlanmış olur.
  Pamuk yetiştiren ülkeler arasında önemli bir yeri olar ülkemizde pamuk hasadı elle yapılmakta ve çırçırlama işlemi sırasında da genellikle Roller Gin metodu kullanılmaktadır.İplikhanede çalışacak pamuğun yabancı maddelerden temizlenmiş olması tüm işletmecilerin ortak dileğidir.
   
   
  ipl36
   
  HARMAN-HALLAÇ DAİRESİ :
   
  1-Lif topaklarının açılmasını
  2-Çepel ve çiğit kırığı gibi yabancı maddelerin pamuktan temizlenmesini
  3-Hammadde kütlelerinin homojenleştirilmesi ve karıştırılmasını
  4-Tozlardan arındırılmasını sağlar.
  Harman hallaç bu görevleri yerine getirirken liflerin en az derecede zedelenmesi gerektiği ve temizlemenin yüksek çalışma hızlarında gerçekleşeceği gözönünde bulundurulmalıdır.Harman Hallaç dairesinde  temizleme dereceni etkileyen parametreler şöyle sıralanabilir ;
   
  1-Hammaddenin etkisi :
   
  a-Hammadde içindeki yabancı madde miktarı
  b-Hammaddenin temizlenme işlemine karşı göstereceği direnç
   
  2-Makinenin etkisi :
   
  a-Makinenin temizleme etkinliği.
  b-Makinenin saatte temizleyeceği hammadde miktarı,yani kapasitesi.
   
  3-İşletmenin etkisi :
   
  a-Temizleme işlemi sırasında hammaddeyi yani elyafı açma kademeleri
  4-Klimanın etkisi :
  a-Elyafın harman hallaçta çalışması sırasında sahip olduğu rutubet.
  İplik işletmesinde çalışan pamuk bugün için eskiye göre daha değişik görüntüler sergilemektedir.Özellikle temiz pamuğa karşı olan talep arttıkça ve kalite sıralamasında çok temiz pamuğa prim tanıdıkça,çırçır tesislerinde kullanılan testere dişli temizleme sistemlerinin ( cleaner) pasaj sayısının arttırılması sonucu pamuktaki yabancı maddeler çok belirgin şekilde azalmıştır.
  Fakat bu arada pamuğun tarladan makineler vasıtasıyla toplanması esnasında pamuğun kırılması,ezilmesi,ufalanması ve içine yabancı maddelerin karışması ayıklama işlemini zorlaştırmıştır.
   
  AÇMA VE TEMİZLEME İŞLEMİ :
   
  Lif topaklarının açılması ve içindeki yabancı maddelerin temizlenmesi sırasında özellikle iki prensip kullanılmaktadır.
  Bunlardan serbest haldeki pamuk kütlesine vurma prensibine göre çalışan makinelerde büyük lif topaklarının açılması ve büyük ve ağır yabancı maddelerin temizlenmesi hedeflenmektedir.
  Lif tutarak vurma prensibine göre çalışan makinelerin ilk açma ve temizleme kademesi olarak yerleştirilmesi halinde liflerde büyük oranda zedelenme tehlikesini beraberinde getirmektedir.
   
  SERBEST HALDE VURMA :
   
  Bu prensibe göre çalışan temizleyicilerde pamuk topaklarına vurucu kollar veya pimler vasıtasıyla serbest halde vurulur.İvme ve atalet kuvvetlerini dönüşümlü etkileri sonucu lif topakları açılmaya başlar.Yabancı maddelerin temizlenmesi hem elyafa göre daha ağır olmaları ve hem de ızgaralar üzerinde gerçekleşen savurma kuvvetiyle gerçekleşir.
   
  Harman hallaç sistemindeki takip eden gelişmeleri etkileyecek faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir ;
   
  1-Açma ve temizleme etkinliğinin arttırılması vurucuların arttırılmasıyla değil,vurucu organların randımanlı çalışmasıyla sağlanmalıdır.
  2-Harman hallaç sistemi kısaltılmalıdır.
  3-Çalışma sırasında lifler zedelenmemelidir.
  4-Metallerin ayrılması ve yangın alarm sistemleri vasıtasıyla işletme emniyeti arttırılmalıdır.
  5-Makine yerleşim alanı ve enerji ihtiyacı en aza indirilmelidir.
  6-Toz ve kirler emilmelidir.
  7-Havanın temizlenerek yeniden işletmeye verilmesi merkezi olmalıdır.
  8-Makinelerde ayar değişiklikleri kolayca gerçekleşmelidir.
  9-Çeşitli hammadde tiplerine kolayca uyum sağlayabilmelidir.
  10-Harman hallaç dairesinde çalışan personel periyodik zamanlarda ve gerektikçe sürekli eğitime alınmalıdır.
   
  HARMANLAMA İŞLEMİNİN AMAÇLARI
   
  1- Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak
  2-Farklı ham madde türlerini karıştırmak
  3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak.
  4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
   
  HALLAÇ MAKİNESİNİN GÖREVLERİ
   
  1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak.
  2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
  3- Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak.
  4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak
   
   
   
   
  Yazan %PM, %03 %773 %2016 %19:%Mar in İplik Okunma 9404 defa

Harman Hallaç Makinesi

 

 

ipl35

?<