• Tekstil Terimleri H

  Harç

   

  Giysilere süs için dikilen hazır şerit

   

  Hav

   

  Kısa kalan liflerdir (1-4 mm arası lifler).

   

  Hava jet tekstüre

   

  Kontinü filamanlı ipliklerin fazla besleme ile yüksek basınçlı hava jeti vasıtasıyla ipliğin filamanlarının birbirine karıştırılması ve doğal elyaf görüntüsü sağlanması için uygulana tekstüre tekniği. İki yada daha fazla farklı veya aynı özelliklere sahip iplikler bu yöntemle birleştirilebilip tek bir iplik elde edilebilir.

   

  High-count

   

  Dpf denye/filaman) oranının 1 ve 2 arasında olduğu iplikler.

   

  Haslık

   

  Kumaşın günlük hayattaki bazı şartlara (yıkama, ter, güneş ışığı gibi) dayanımının ölçülmesi

   

  Hav

   

  Kumaş yüzeyindeki tüycükler ve bunların uçuntuları

   

  Havya

   

  Tül perdeyi ısıyla kesmeye yarayan sivri uçlu araç

   

  Hızar band bıçaklı makine

   

  Sabit ya da hareket ettirilebilen, genellikle serim masalarının uç kısımlarında ya da ayrı bir kesim masasında yer alan kumaş katlarının kesimci tarafından el ile kontrol edilerek kesildiği bant bıçağa sahip kesim makinesi

   

  Ht

   

  Yüksek sıcaklık ve basınçta boyama

   

  Hava geçirgenliği

   

  Kumaşın yapısından hava geçirebilme kabiliyeti

   

  Halı konstrüksiyonu

   

  Tufted ya da dokuma gibi üretim metotları kullanılarak üretilen halının iplik ve dolgu malzemelerinin teknik özelliklere uygun olarak yapılan son düzenlemesidir.

   

  Halı sıklığı

   

  İki iğne deliği arasındaki mesafenin santimetre cinsinden ölçüsüdür.

   

  Hav

   

  Halının görünen üst yüzeyini oluşturan, bukle ya da kesik doku yapısıdır.

   

  Hav ezilmesi

   

  Yoğun trafik ya da ağır mobilyalar nedeniyle halı hav kalınlığındaki azalmadır. Eğer hav ipliğinin direnci yetersiz ya da hav yoğun trafik için yetersiz bir yoğunluğa sahipse geri dönüşümü olmayabilir. Düzenli vakumlama havın ezilmesini önleyeceği gibi halının ömrünü de uzatır.

   

  Heat-set

   

  İpliklerin zaman içinde daha sıkı olabilmeleri için düğümün ısı veya buharla sağlamlaştırılma işlemidir. Kesik havlı halılarda önemlidir. Kesik havlı naylon, olefin ve polyester halılar heat-set;tir.

   

  Halat Sistemi

   

  Kumaşın halat (tüp) şeklinde boyanması

   

  Harman-Hallaç

   

  Elyaf açma, temizleme ve karıştırma işlemlerinin tamamı

   

  Hacimsel yoğunluk

   

  Bir cismin kütlesinin, aynı hacimdeki suyun kütlesine oranıdır.

   

  Hoy ( higly oriented yarn )

   

  Yüksek oranda yönlendirilmiş ipliktir. 4000 – 6500 m/dk. arasındaki sarım hızlarından elde edilmektedir.

   

  Hammadde

   

  İpliği oluşturmak için gerekli olan elyafın işlemeden önceki hali

   

  Hava jeti iplik ( eğirme) makinesi

   

  Hava lülesi kullanılarak iplik üretimi yapılan makine

   

  HASLIK

   

  Renkli tekstil malzemesinin çeşitli etkilere karşı (ışık, sıvı, mekanik, vb) rengini koruyabilme özelliği / yeteneği

   

   

  Yazan %PM, %23 %774 %2016 %20:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 3283 defa

Tekstil Terimleri H

?<