• Tekstil Terimleri K

   

  Kontaminasyon


  Pamuk elyafının içine herhangi bir şekilde pamuk dışındaki maddelerin tarladan toplama-çırçırlama ve ambalajı nedeniyle karışması sonucu ipliğin bünyesine girmesidir.

   

  Kişisel koruyucu donanım (KKD)

   

  Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır.

  Kalender

   

  Oluşturulan dokunun (tülbendin) sabit hale getirilmesi için gereken, desenli ve/veya düz sıcak silindirdir.

  Kapiler kopma

   

  İpliğin düzeden çıkışı sırasında bir flamanın kopması edeniyle meydana gelen hatadır.

  Kaplama ( covering ) metodu

   

  Kaplama işlemi, elastik olmayan filament ya da kısa stapel ipliğin, merkezdeki elastan filament üzerine sarılması esasına dayanan bir prosestir.

  Kısa kesilmiş lif ( short-cut fibre)

   

  Hav (tüy) kaplama ve yaş proseslerle non-woven üretiminde kullanılan sentetik liflerdir.

  Kopuk lif

   

  Çırçırlama esnasında kopan lif parçacığıdır.

  Kütlü pamuk

   

  Çiğitli pamuktur.

  Kütlü verimi

   

  Tek bitkiden veya birim alandan (genellikle dekardan) alınan kütlü pamuk miktarıdır.

  Katlama makinesi

   

  İki veya daha fazla ipliğin üst üste katlandığı makinedir.

  Kılavuz

   

  İpliğin, koniğe sarımı esnasında kontrolden çıkışını engelleyen parçadır.

  Klips

   

  Fitil ya da şeridin geçtiği çekim bölgesindeki orta baskı silindirlerinin arasını uygun bir mesafede açmaya yarayan makine yardımcı parçasıdır.

  Kopça

   

  İpliğe büküm verilmesine ve masuraya sarılmasına yardımcı olan parçadır.

  Konik (patron)

   

  İpliğin üzerine sarılarak bobin oluşturulmasında kullanılan konik veya silindir biçiminde olup karton, tahta, plastik vb.den yapılan gereçtir.

  Kops

   

  Ring makinesinde üzerine iplik sarılmış masuradır.

  Kops kutusu

   

  Kopsların taşınması/depolanması için kullanılan gereçtir.

  Kova

   

  Şeridin/Bandın bir makineden diğer makineye taşınması için kullanılan gereçtir.

  Kulak tıkacı

   

  Makine gürültüsünden etkilenmemek için kullanılır.

  Kartela

   

  Boya, kumaş, halı gibi ürünlerin çeşit ve renklerini küçük parçalar halinde gösteren listedir.

  Kaplama payı

   

  Pat kenarı ile giysi ortası arasındaki mesafedir.

  Kap (cup) ölçüsü

   

  Sütyen beden tanımlamalarında kullanılan göğüs çevresi ile göğüs altı çevresi arasındaki ölçü farkına göre oluşturulan tablodur.

  Kapitone

   

  En az iki tekstil malzemesinin üst üste konularak düzlemsel olarak birleştirilmesi işlemi

  Kavadora

   

  Dikişte omuz ve kolun birleştiği yeri, kol oyuntusudur.

  Kazayağı

   

  Çapraz dikiştir.

  Kemer

   

  Giysinin bel kısmına dikilen temizleme ve form amaçlı parçadır.

  Kibrit çıma

   

  0,3 cm genişliğinde dikilen üst dikiştir.

  K.K.

   

  Kumaş katı

  Kolevi

   

  Giyside kolun takıldığı bölümdür.

  Kontre

   

  İki kumaşın karşı karşıya getirilmesidir.

  Kopça ( agraf )

   

  Eteklere /pantolon vb. giysilerin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araçtır.

  Köprü

   

  Pantolon /etekte kemer takılan yerdir.

  Korsaj

   

  Üst bedende; göğüs altından belin bitimine kadar, alt bedende; bel hattı ile kalça düşüklüğü arasındaki, bedeni saran yapıda şekillendirilmiş enine kesiklerdir.

  Kruvaze

   

  Kapamalı giysi modellerinde, kapama payının gerekli olan ölçüden daha fazla pay verilerek çalışıldığı kapama çeşididir.

  Kup

   

  Giysiye beden formu vermek ve model özelliği kazandırmak için kalıbın üzerinde yapılan boyuna kesiklerin oluşturduğu parçadır.

  Kuşgözü

   

  Giysinin değişik bölümlerine yapılan/açılan deliklere takılan küçük madeni halkadır.

  Kalandırlama

   

  Tekstil mamul yüzeyinin yüksek sıcaklık ve basınca sahip silindirler arasından geçirilerek sıkıştırılması ve düzgün, parlak yüzeyli hale getirilmesidir.

  Kumaş açıcı

   

  Kumaş kontrol makinesinde kumaşın eni boyunca düzgün ilerlemesini sağlayan helisel silindirlerdir.

  Kürk (kürklü deri)

   

  İşlenmiş, yüzeyi kürklü/tüylü hayvan (av hayvanları hariç) derisidir.

  Kütlü (Çiğitli-Çekirdekli) Pamuk

   

  Kozasından ayrılmış, çırçırlanmamış pamuktur.

  Kopuk lif

   

  Çırçırlama esnasında kopan lif parçacığıdır. Sawgin işletmelerde çok görülür.

  Kütlü Verimi

   

  Tek bitkiden veya birim alandan (genellikle dekardan) alınan kütlü pamuk miktarıdır. Kozaları iri ve fazla olan varyeteler daha verimlidir.

  Katyonik

   

  Modifiye polyester, modifiye naylon, ve akrilik için kullanılan boya cinsi. Kumaşta katyonik boyanabilen iplikler ile standart iplikler bir arada kullanılarak desen oluşturulabilir ve iki boya banyosu ile iki iplik de boyanarak desen daha belirgin hale getirilebilir. Ayrıca bu iki iplik birleştirilip kumaşta farklı ve özel melanj renkleri elde edilebilir.

  Kaynama çekme

   

  Elyafın, ipliğin ya da kumaşın ıslanıp kuruduktan sonra veya yüksek sıcaklığa maruz kaldığında en veya boy yönünde çekmesidir.

  KDK

   

  Kıvrımlı yapıda bir ipliğin elde edildiği tekstüre yöntemidir. Bu proseste iplik önce örülür, sonra örülen kumaş fikselenir ve iplik tekrar örüldüğü halde geri sökülerek bobine sarılır. Fiksenin etkisiyle örgü ilmekleri ipliğin yapısında kalır.

  Kesikli elyaf

   

  Uzunluğu 1.25 cm. ile 45 cm. arasında değişen kısa elyafçıklara verilen ad. Yün, pamuk, keten gibi doğal elyaflar sadece kesik elyaf olarak vardırlar. Sentetik elyaflar ise kontinü filamanların belli uzunluklarda kesilmesi ile oluşturulur.

  Kesik elyaflı iplik

   

  Kesik elyafların beraber bükülerek tek bir iplik oluşturulmasıdır..Pamuk, yün gibi doğal iplikler, sentetik kesik elyaflı iplikler ve bunların karışımları örnekleridir.

  Kontinü flament iplik

   

  Bir ya da daha fazla filamandan oluşan sürekli ipliktir. Tek filamanlı iplikler monofilaman, daha fazla filamandan oluşan iplikler multifilaman olarak adlandırılır.

  Kırışma dayanımı

   

  Bir tekstil materyalinin kullanım sırasında oluşan buruşmaya dayanımı ve/veya düzelebilmesidir.

  Kalender makinesi

   

  Kumaşa parlaklık kazandıran makinedir.

  Kantara

   

  Bir polyester kumaş tipidir.

  Kaset

   

  Tasnif bölümünde düzenlenerek dikişe hazır hale getirilen demetlerin üretimde hareketliliğini sağlamak amacıyla kullanılan giysi türüne uygun malzemelerle donatılmış, altında rulmanlı tekerlek olan araçtır.

  Kaşkorse

   

  Bir ribana tipi Konveyör banttır.

  Taşıyıcı bant Kursör

   

  Nevresim veya yastıklarda fermuarı açık kapamaya yarayan plastik yada demir fermuar başlığıdır.

  Kuşe

   

  Paketteki desenin tamamını gösteren resimdir.

  Kaynama çekme

   

  Elyafın, ipliğin ya da kumaşın ıslanıp kuruduktan sonra veya yüksek sıcaklığa maruz kaldığında en veya boy yönünde çekmesidir.

  Kopma gücü

   

  Kopma testinde kumaşın yırtılana kadar taşıyabildiği maksimum güç.

  Kumaş dayanımı

   

  Kumaşın sürekli kullanımına karşı gösterdiği dayanıklılıktır.

  Kanaviçe

   

  El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezidir.

  Kapsül

   

  Rüstikli perde modellerinde, kumaşlar üzerine belli kalıplarla delinen deliklerin üzerine takılan farklı renklerde metal veya plastikten yapılan yuvarlak aksesuarlardır.

  Koteks

   

  Amerikan bandı denilen cirt banttır.

  Koton

   

  Pamuk bitkisi ve bu bitkiden elde edilen pamuklu kumaştır.

  Kenar şeridi

   

  Halı kenarına, kenarları korumak ve sağlamlaştırmak ya da süslemek için dikilen bant ya da şerittir.

  Kesik havlı halı

   

  Kesik hav ipliklerinden oluşan yüzeye sahip halı dokusudur. Günümüzün en popüler üretim tekniklerinden biri olan kesik havlı halı, dayanıklılığını yapımda kullanılan ipliğin cinsi, kümelerin yoğunluğu ve düğüm miktarı gibi etmenlerle elde eder.

  Kesik ve bukle havlı halı

   

  Bir tür halı dokusu olup kesik uçlu hav iplikleri ve buklelerin kombinasyonundan oluşur.

  Kir önleyici

   

  Elyaf ya da halı yüzeylerine kirin yapışmasını önlemek amacıyla uygulanan kimyasal bir ciladır.

  Kapişon

   

  Bir çeşit başlıktır.

  Konfeksiyon

   

  Ölçülere göre seri halde yapılıp satılan hazır giyim eşyasıdır.

  Konsiye

   

  Satılmadığında iade edilen maldır.

  Klasik

   

  Hiçbir zaman modası geçmeyen değerli modeldir.

  Kloş

   

  Genişlemiş etek

  Korsaj

   

  Bel ile kalça düşüklüğü arasındaki kesittir.

  Komandatura Koza

   

  Olgunlaşmamış pamuk meyveleri. Beyaz pamuk lifleri kaplıdır.

  Kup

   

  Giysi üzerindeki kesiktir.

  Kulisan Kemer

   

  Tünel şeklinde yapılıp içinden kordon veya lastik geçen kemerdir.

  Kesici mastar

   

  Test numunesi hazırlarken kumaşı belirli boyutta kesmeye yarayan alettir.

  Kılavuz

   

  Test cihazında iplik geçiş yollarını belirleyen rehberdir.

  Kondisyonlama

   

  Standart atmosfer şartlarında (izafi rutubet (%65 +/-4) ve sıcaklık (20 santigrat derece +/-2)) 2 saatte bir tartarak fark % 0,25 altına ininceye kadar olan işlemdir.

  Yazan %PM, %23 %778 %2016 %20:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 3785 defa
Tekstil Terimleri

Tekstil Terimleri K

?<