Çift Katlı Örgüler
 • Çift Katlı Örgüler

   

  İki çözgü ve iki atkı sisteminden oluşan, birinci çözgü ve atkı sisteminin üst kumaş dokusunu, ikinci çözgü ve atkı sisteminin alt kumaş dokusunu meydana getirdiği örgülere çift katlı kumaş örgüleri denir. Çift katlı kumaş örgüleri; kalın, gramajlı ya da her iki yüzü farklı desen ve renkte kumaş yapısı elde etmek için kullanılır.

   

  İki kumaş dokusu birbirine çözgüden veya atkıdan ilave iplik bağlantısıyla ya da değişen yüzlü çift katlı kumaş örgü tekniği kullanılarak bağlanır. Bu örgü çeşitleri kullanılarak ön ve arka yüzü farklı, renkli ve desenli çift yüzlü kumaş dokusu elde edilir. Çift katlı kumaş örgüleri genellikle kalın, ağır battaniye ve döşemelik kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  ciftkat4

   

  Çift katlı kumaşlarda üst kumaş ile alt kumaş arasında bağlantı sağlamak için kullanılan farklı yöntemler bulunur. Bu yöntemlere göre çift katlı kumaş örgüleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

  1-Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı örgüler

  A-Üst çözgü-alt atkı bağlantılı çift katlı örgüler

  B-Alt çözgü-üst atkı bağlantılı çift katlı örgüler

  C-Üst çözgü-alt atkı ve alt çözgü-üst atkı bağlantılı çift katlı örgüler

  2-iplik bağlantılı çift katlı örgüler

  A-İlave atkı bağlantılı çift katlı örgüler

  B-İlave çözgü bağlantılı çift katlı örgüler

  3-Değişen yüzlü çift katlı örgüler

  Çift katlı örgülerin özellikleri

  1-Çift katlı örgülerde üst ve alt iplik hareketleri belirli oranlara göre çizilir. Çözgü ve atkı oranları aynı olabileceği gibi farklı da seçilebilir. Örneğin; çözgü oranı = 1/1( bir üst çözgü-bir alt çözgü), atkı oranı = 2/1 ( iki üst atkı- bir alt atkı) veya çözgü ve atkı oranı = 1/1şeklinde verilebilir.

   

  2-Çift katlı kumaşlarda genellikle üst ve alt örgü aynıdır. Ancak her iki kat ayrı ayrı oluşturulduğu için farklı örgüler de kullanılabilir.

   

  3-Çift katlı kumaşlar için tahar işlemi yapılırken genellikle üst kumaş çözgüleri ön çerçevelere, alt kumaş çözgüleri arka çerçevelere gruplandırılır. Bu işleme uygun şekilde tahar ve armür planları çizilir.

   

  4-Üst ve alt kumaş için farklı örgü raporları kullanılacaksa kullanılan örgülerin çözgü ve atkı sayıları verilen orana göre eşitlenmelidir.

   

  5- Üst ve alt kumaş örgüleri olarak genellikle bezayağı, dimi, saten gibi basit ve küçük raporlu örgüler kullanılır.

   

  6- Çift katlı kumaş örgüleri üst giyim, perde ve döşemelik kumaş, battaniye, yatak örtüsü yapımında kullanılır. 

  Çift katlı kumaş oluşumu

  Çift katlı kumaşların dokunmasında belirlenen atkı oranına göre sırasıyla üst ve alt ağızlık oluşturulur.

   

   

  ciftkat1

   

   

  Üst ağızlık açılırken üst çözgülerin bir kısmı dokunacak örgüye göre yukarıda, bir kısmı aşağıda yer alır. Alt çözgülerin tamamı aşağıdadır. Ağızlıktan üst atkı ipliği atılır.

   

   

  ciftkat2

   

  Alt ağızlık açılırken alt çözgülerin bir kısmı dokunacak örgüye göre yukarıda, bir kısmı aşağıda yer alır. Üst çözgülerin tamamı yukarıdadır. Ağızlıktan alt atkı ipliği atılır.

   

   

  ciftkat3

   

  Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir. Bu durumda dokuma sırasında bütün üst çözgüler alt atkıların üzerinde bulunmaktadır. Çift katlı örgülerin çiziminde üst ve alt örgüler yerleştirildikten sonra üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir.

  Üst Çözgü-Alt Atkı Bağlantılı Çift Katlı kumaş Örgüler

   

   

  ciftkat13

   

  Alt Çözgü-Üst Atkı Bağlantılı Çift Katlı kumaş Örgüler

  Alt çözgü – üst atkı bağlantı sisteminde, alt çözgüler sadece belirlenen noktalarda üst atkıların üzerinden geçerek üst ve alt kumaşın birbirine bağlanmasını sağlar.

   

   

  ciftaltcuat1

   

   

  Üst Çözgü-Alt Atkı ve Alt Çözgü-Üst Atkı Bağlantılı Çift Katlı Örgüler

  Üst çözgü – alt atkı ve alt çözgü – üst atkı bağlantı sisteminde, bazı noktalarda üst çözgüler alt atkıların altından, bazı noktalarda ise alt çözgüler üst atkıların üzerinden geçerek üst ve alt kumaşın birbirine bağlanmasını sağlar.

   

   

  ucaltlatust1

   

   

  İlave Çözgü Bağlantılı Çift Katlı Kumaş Örgüler

  İlave çözgü bağlantılı çift katlı örgüler, iki kumaş arasındaki bağlantının özel bir çözgü ipliği ile sağlandığı çift katlı örgülerdir. İlave çözgü bağlantılı örgülerde bütün bağlantı çözgüleri alt atkıların üzerinde bulunmaktadır. Çift katlı örgülerin çiziminde üst ve alt örgüler yerleştirildikten sonra bağlantı çözgüleri ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir. 

   

  iialeve1

   

  İlave Atkı Bağlantılı Çift Katlı Kumaş Örgüler

  İlave atkı bağlantılı çift katlı örgüler, iki kumaş arasındaki bağlantının özel bir atkı ipliği ile sağlandığı çift katlı örgülerdir. İlave atkı bağlantılı örgülerde bütün bağlantı atkıları üst çözgülerin üzerinde bulunmaktadır. Çift katlı örgülerin çiziminde üst ve alt örgüler yerleştirildikten sonra bağlantı atkıları ile üst çözgülerin kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir.

   

   

  ilave19

   

   

  Değişen Yüzlü Çift Katlı Kumaş Örgüler

  Değişen yüzlü çift katlı örgüler, belirli bir plana göre örgü üzerinde bazı bölgelerde üst kumaş,bazı bölgelerde alt kumaşa ait çözgü ve atkı ipliklerinin üstte çalıştığı örgülerdir. Değişen yüzlü çift katlı örgülerde üst örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün üst çözgüler alt atkıların üzerindedir. Bu kurala uygun olarak üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir. Değişen yüzlü çift katlı örgülerde plana göre alt örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün alt çözgüler ile üst atkıların üzerindedir. Bu kurala uygun olarak alt çözgüler ile üst atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir.

   

   

  double1

   

   

  Yazan %PM, %10 %904 %2018 %23:%Nis in Desen

Çift Katlı Örgüler

?<