Yarım veya Soter Raport
 • Yarım veya Soter Raport

   

  Yarım (Soter) Raport Sistemi ve Özellikleri

   

  Birim raport karesinin bir yöne doğru 1/2 oranında (atkı yönünde), diğer yöne doğru ise (çözgü yönünde) dik açı yapacak şekilde sıralanması ile oluşan raport sistemidir. Bir raport karesi altı akstan meydana gelir. Düz raporttaki gibi dört köşe aksı, buna ilâve olarak da tam ortada iki aks daha vardır. Yani desen bir yönde düz raport sistemine uygun giderken diğer yönde 1/2 kayarak kumaş üzerine yerleşir. Kayma birim raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Yarım raporttaki kayma atkı yönünde ya da çözgü yönünde olabileceği gibi sağa ya da sola doğru da olabilir. Şablonun boyu kumaşın enine baskı yapar. Üretim sürecinde şablonda enine soter olarak görülen çalışma kumaşın boyuna soter baskı yapar. Şablonda boyuna soter olarak görülen çalışma kumaşın enine baskı yapar.

  Genellikle büyük hacimli desenlerde uygulanır. İşletmelerde sıkça tercih edilen raportlama tekniklerinden biridir. Bu rapor sistemi motif tekrarının daha aralıklı sıralanmasını sağlar.

   

   

   

   

  1raporta6a

   

   

   

  Yarım (Soter) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

   

  1-Birim raport ölçüleri belirlenir.

  2-Milimetrik kâğıt yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Daha sonra raportun tam ortasından karşılıklı iki aks daha alınır. Toplamda altı adet aks alınmış olur. Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir. (A B aksları ile E F aksları üst üste getirilir.) Daha sonra desen bir yönde 1/2 oranında kayarak ilerleyeceğinden çapraz akslar üst üste getirilir. (A C ile D F - B D ile C E aksları üst üste getirilir.) Akslar oturtulurken dikkat edilmelidir. Yapılacak bir hata desende kaymalara neden olacaktır.

   

   

   

   

  1raport6a

   

   

   

   

  3-Tasarım ilkeleri doğrultusunda birim raport alanı içerisine kurşun kalem ile desen çizilir. Desende raport dışına taşan motiflerde düzenlemeler yapılır. Bu düzenleme sırasında desenin karakterini bozmadan ilave motifler kullanılabildiği gibi çıkarmalar da yapılabilir. (Eğer hazır bir desen raportlanacak ise aynı düzenlemeler o desen için de yapılır.).

  4-Bu düzenleme yapılırken desenin genel yapısını bozmamaya dikkat edilmelidir. Yanlardan taşan motifler raport tekrarında enine doğru 1/2 oranında kayma olacağı dikkate alınarak doğru köşeye taşınmalıdır. A ile C aksları yanından taşan motifin D ile F aksları arasına dik taşınacağı unutulmamalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra birim raport hazır duruma getirilir.

   

   

   

   

  1raport6aa 

   

   

   

   1raport6b

   

   

   

  5- Yarım raport çoğaltılırken birim raport 1/ 2 oranında kaydırılır.

  6-Boyuna doğru yapılan tekrarlarda ise tam raport uygulaması yapılır.

   

   

   

   

  1raport6bb 

   

   

   

  7- Raport yana ve üste doğru istenildiği kadar ilavelerle çoğaltılır.

   

   

  1raport6c 

   

   

   

   

  1raport6d 

   

   

   

   

  1raport6e 

   

   

   

   

  Yazan %AM, %11 %320 %2017 %09:%Şub in Baskı Okunma 7370 defa

Yarım veya Soter Raport

?<