Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüleri
 • Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüleri

   

   

   

  Çözgü ipliğinin üstte olduğu bağlantı noktası ilâvesi ya da ÇÖZGÜ SATEN ÖRGÜLERİNEatkı ipliğinin üste olduğu bağlantı noktası ilâvesi ile elde edilen örgülere KUVVETLENDİRİLMİŞ SATEN ÖRGÜLERİ denir.

   

  Böylelikle iplik yüzmeleri azaltıldığından dokuya daha sağlam bir yapı kazandırmak mümkündür. Kuvvetlendirilmiş saten örgüleri; Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüleri ve Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüleri olmak üzere iki çeşittir. 

    

  • ÇÖZGÜ YÖNÜNDE KUVVETLENDİRİLMİŞ SATEN ÖRGÜSÜ:

    

  Çözgü yönünde kuvvetlendirilecek herhangi bir atkı sateni örgüsünde, çözgü ipliğinin üstte olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilâve edilir. Çözgü sateni örgüsünde ise çözgü ipliğinin altta olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü oluşturulur. Çözgü sateninde doluların azaltılması, atkı sateninde doluları artırılmasıyla elde edilen satene denir.

   

   

  .02tursaten

   

  Yukarıda görülen 1 dolu 4 boş 3 atlamalı 5’li atkı sateninden; Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsünü yapalım.

  Önce; Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizin rapor sınırlarını belirleyelim. Örgü çizgimizin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız.

  Bu bize rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.1+4=5 Yani;5 Çözgü ve 5 Atkı

   

   

  Şimdi rapor sınırlarımızı belirleyelim.

   

  04tursaten

   

  Bundan sonra ;Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizi rapor sınırları içerisine çizelim veya yazalım.

   

   

  03tursaten

   

  Bu saten örgümüze; çözgü yönünde bir bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü yapalım. Yani ;her çözgüdeki dolu üzerine bir dolu ilave edeceğiz.

   

   

   

  06tursaten

   

  Şimdi her dolu noktaya 1 bağlantı noktası ilave ederek çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüzü yapalım.

   

   

   

  07tursaten 

   

   

   

   

  Bu şekilde ;Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizde her çözgüde bir dolu nokta ilave ederek Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüzü yapmış oluruz.

   

   

  08tursaten

   

   

   

  Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizde her çözgüde bir dolu nokta ilave ederek Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsünün 5 Rapor çözgü ve 5 Rapor atkı görüntüsü görülmektedir.

   

   

   

   

  09tursaten 

   

   

   

  010tursaten

   

   

  Şimdi yine 1dolu 4 boş 3 atlamalı 5'li atkı sateninden çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsünü yapalım.Burada her saten noktasının üzerine 2 ilave nokta ilave edeceğiz ve çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsü elde edeceğiz. Önce; Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizin rapor sınırlarını belirleyelim. Örgü çizgimizin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız. Bu bize rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.1+4=5 Yani; 5 Çözgü ve 5 Atkı. Şimdi rapor sınırlarımızı belirleyelim.

   

  011tursaten

   

   

  Bundan sonra ;Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizi rapor sınırları içerisine çizelim veya yazalım.

   

   

  012tursaten 

   

   

  Bu saten örgümüze; çözgü yönünde İKİ bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü yapalım. Yani ; her çözgüdeki dolu üzerine İKİ dolu ilave edeceğiz.

   

   

   

  013 0tursaten 

   

  Şimdi her dolu noktaya 2 bağlantı noktası ilave ederek çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüzü yapalım.

   

  013tursaten

   

  Bu şekilde; Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizde her çözgüde İKİ dolu nokta ilave ederek Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüzü yapmış oluruz.

   

  014tursaten

   

   

   

  Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li atkı satenimizde her çözgüde İKİ dolu nokta ilave ederek Çözgü yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsünün 5 Rapor çözgü ve 5 Rapor atkı görüntüsü görülmektedir.

   

  015tursaten

   

   

  ATKI YÖNÜNDE KUVVETLENDİRİLMİŞ SATEN ÖRGÜSÜ:

   

   

  Atkı yönünde kuvvetlendirilecek herhangi bir atkı sateni örgüsünde, çözgü ipliğinin üstte olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilâve edilir. Çözgü sateni örgüsünde ise çözgü ipliğinin altta olduğu her bağlantı noktasına bir veya birden fazla bağlantı noktası ilave edilerek kuvvetlendirilmiş saten örgüsü oluşturulur.

   

   

   023tursaten

   

   

   

   

   

   Yukarıda görülen 1 dolu 4 boş 3 atlamalı 5’li atkı sateninden Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsü elde edelim;

   Önce; ATKI yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li ATKI satenimizin rapor sınırlarını belirleyelim. Örgü çizgimizin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız. Bu bize rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.1+4=5 Yani;5 Çözgü ve 5 Atkı

   

  024tursaten 


   

   

   

   

  Bundan sonra ;ATKI yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li çözgü satenimizi rapor sınırları içerisine çizelim veya yazalım.

   

   

  030tursaten 


  Bu saten örgümüze; ATKI yönünde YANİ SOLDAN SAĞA DOĞRU her atkıdaki dolu noktaya BİR DOLU İLAVE ederek kuvvetlendirilmiş saten örgüsünü yapalım. Yani ;her atkıdaki DOLU üzerine 1 DOLU ilave edeceğiz. Yani; Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsüne esas teşkil edecek saten örgüsü ÇÖZGÜ SATENİ ise, her ATKIDAKİ DOLU noktalar BİR veya daha fazla AZALTILIR. Yani;Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsüne esas teşkil edecek saten örgüsü ATKI SATENİ ise,her ATKIDAKİ DOLU noktalar BİR veya daha fazla ARTTIRILIR.

   

  031tursaten 

   

   

  Şimdi her ATKIDAKİ DOLU noktaya 1 DOLU ilave ederek ATKI YÖNÜNDE KUVVETLENDİRİLMİŞ SATEN örgümüzü yapalım. Yani; Her ATKIDAKİ DOLU noktaya soldan sağa doğru1 DOLU nokta ilave edelim

   

   

  032tursaten 

   

  033tursaten 

   

   

  Atkı yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgümüze esas olan 3 atlamalı 5'li ATKI satenimizde her ATKIDA DOLU noktaya SOLDAN SAĞA doğru1 DOLU nokta ilave ederek ATKI yönünde kuvvetlendirilmiş saten örgüsünün 5 Rapor çözgü ve 5 Rapor atkı görüntüsü görülmektedir.

   

  034tursaten

   

  Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüleri
  Yazan %PM, %01 %622 %2017 %16:%Oca in Desen Okunma 3997 defa

Kuvvetlendirilmiş Saten Örgüleri

?<