Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü
 • Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü

   

   

  Herhangi dimi örgüsü raporunun atkı istikametinde bir rapor büyütülmesi ile oluşan örgülerdir. Birinci alana; verilmiş olan Dimi örgüsü raporu tekniğine uygun olarak çizilir. İkinci alana; birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluşturacak şekilde çizilir.

   

   

  050ad1

   

   

  Atkı yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil edecek olan Dimi örgüsünün; Rapor içerisinde bulunması gereken çözgü tel sayısı 4 ve atkı tel sayısı 4 telden meydana gelmektedir. Önce bu dimi örgüsünün rapor alanını belirleriz.

   

   

  051ad1

   

   

  Atkı yönünde KIRIK DİMİ örgüsünün; Çözgü tel sayısı 4 teldir. Atkı tel sayısı ise ;Esas örgünün Atkı tel sayısının 2 katıdır.Yani;4x2 = 8 teldir.

   

   

  052ad1

   

   

  Önce; ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil eden Dimi örgüsünü çizeriz.

   

   

  053ad1

   

   

  Bundan sonra;5.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 3.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  056ad1

   

   

  6.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 2.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  057ad1

   

   

  7.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 1.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  058ad1

   

   

  8.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 4.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  059ad1

   

   

  Bu şekilde ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ Örgünün çizimi tamamlanmış olur.

   

   

  059ad1

   

   

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ Örgüsünün çözgüde 8 rapor, atkıda 4 rapor çizimi görülmektedir.

   

   

  055ad1

   

   

    Şimdi de aşağıda görülen dimi örgüsünden ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ ÖRGÜSÜNÜN çizimini yapalım.

   

   

  060ad1

   

   

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil edecek olan Dimi örgüsünün; Rapor içerisinde bulunması gereken Çözgü tel sayısı 5 ve atkı tel sayısı 5 telden meydana gelmektedir. Önce bu dimi örgüsünün rapor alanını belirleriz.

   

   

  051ad1

   

   

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsünün; ÇÖZGÜ tel sayısı 4 teldir. ATKI tel sayısı ise ;Esas örgünün Atkı tel sayısının 2 katıdır.Yani;5x2 = 10 teldir.  

   

   

  062ad1

   

   

  Önce;ATKI yönünde esas KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil eden Dimi örgüsünü çizeriz.

   

   

  063ad1

   

   

  Bundan sonra; 6.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 4.atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  066ad1

   

   

  7.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 3.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  067ad1

   

   

  8.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 2.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  068ad1

   

   

  9.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 1.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  069ad1

   

   

  10.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 5.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

   

   

  070ad1

   

   

  Yukarıda görüldüğü gibi  ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ Örgünün çizimi tamamlanmış olur.

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ Örgüsünün çözgüde 6 rapor, atkıda 2 rapor çizimi görülmektedir.

   

   

  065ad1

   

   

  Yazan %PM, %30 %658 %2016 %17:%Eki in Desen

Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü

?<