Örme Soruları
 • Örme Soruları

   

   

  1. Örme makinesinin ilk olarak keşfi hangi yılda yapılmıştır?

   

  A) 1841 B) 1589 C) 1489 D) 1870

   

  2. Örme iğneleri, platinler, kilit mekanizması ve çelik tablası örme makinelerinin hangi elemanlarıdır?

   

  A) Cağlık elemanı B) Yağlama elemanları C) Örücü makine elemanları D) Kontrol ve güvenlik elemanları

   

  3. Aşağıdakilerden hangisi, atkılı örme makinelerinde kullanılan iğne türlerinden biri değildir?

   

  A) Esnek uçlu iğne B) Delikli iğne C) Sürgülü iğne D) İki ucu kancalı dilli iğne

   

  4. Çözgülü örmede ilmeği oluşturan makine elemanı hangisidir?

   

  A) Delikli iğneler B) Dilli iğneler C) Baskı platinleri D) İğne rayları

   

  5. Örme makinelerinde örme sırasında iğnelerin seçilmesini ve hareket ettirilmesini hangi örücü eleman sağlar?

   

  A) Kilit mekanizması B) Makine iskeleti C) Platinler D) Mekikler

   

  6. Aşağıdakilerden hangisi örgü elemanı değildir?

   

  A) İlmek B) Askı C) Atlama D) İğne

   

  7. Düz örme makinelerinde doku çekimini sağlayan eleman hangisidir?

   

  A) Kasnak B) Merdane C) Dişli D) Mil

   

  8. Aşağıdakilerden hangisi atkılı örme sisteminde düz ilmeğin ifadesidir?

   

  A) Sol ilmek B) Sağ ilmek C) Açık ilmek D) Kapalı ilmek

   

  9. Aşağıdakilerden hangisi, çözgülü örme örgü elemanıdır?

   

  A) Sağ ilmek B) Sol ilmek C) Açık ilmek D) Askı

   

  10. Aşağıdakilerden hangisi, tek plaka örme kumaş yüzeyini ifade eder?

   

  A) R/R B) R/S C) L/L D) R/L

   

  11. L/L Örme yüzeyleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

   

  A) Kumaş yüzü ve tersi sol ilmek görünümlüdür.B) Kumaş yüzü ve tersi sağ ilmek görünümlüdür.C) Kumaş yüzü sol ve tersi sağ ilmek görünümlüdür.D) Kumaş yüzü sağ ve tersi sol ilmek görünümlüdür.

   

  12. R/R Örme yüzeyleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

   

  A) Kumaş yüzü ve tersi sol ilmek görünümlüdür.B) Kumaş yüzü ve tersi sağ ilmek görünümlüdür.C) Kumaş yüzü sol ve tersi sağ ilmek görünümlüdür.D) Kumaş yüzü sağ ve tersi sol ilmek görünümlüdür.

   

  13. Örme kumaşlarda iplik, örme kumaş yüzeyinde hangi şekilde görülür?

   

  A) Atkı B) İlmek C) Çözgü D) Yatay

   

  14. Triko örme kumaşlar hangi makinelerde üretilir?

   

  A) Dokuma makinelerinde B) Çözgülü örme makinelerinde C) Düz örme makinelerinde D)Yuvarlak örme makinelerinde

   

  15. Aşağıdakilerden hangisi atkılı örme sistemli makinelerdendir?

   

  A) Çözgülü örme makineleri B) Rachel örme makineleri C) Yuvarlak örme makineleri D) Dokuma makineleri

   

  16-. Örme kumaşların esnek olmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) İplik düzgünsüzlüğü B) Makine inceliği C) İplik numarası D) İlmek yapısı

   

  17. Aşağıdakilerden hangisi, çözgülü örme sistemli makinelerdendir?

   

  A) Dokuma makineleri  B) Rachel makineleri C) Düz örme makineleri D) İnterlok makineleri

   

  18. Çözgülü örme sistemli kumaşların esnekliğinin dokuma kumaşlara yakın olmasının nedeni hangisidir?

   

  A) Platin yapısı B) Makine inceliği C) İlmek yapısı D) İğne yapısı

   

  19. Aşağıdakilerden hangisi düz örme kumaşların kullanım alanı değildir?

   

  A) Kazak B) Mayo C) Kaşkol D) Hırka

   

  20. Endüstriyel alanda en yaygın kullanılan örme kumaşlar aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Dokuma kumaşlar B) Çözgülü örme kumaşlar C) Düz örme kumaşlar D) Yuvarlak örme kumaşlar

   

  21. İlmek gövdesi ilmek başının altından geçiyorsa bu ilmek yapısına ne denir?

   

  A) Düz ilmek B) Ters ilmek C) Kapalı ilmek D) Açık ilmek

   

  22. Tek iplikle enine ilmek sıralarıyla oluşturulan örme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Jakarlı örme sistemi B) Atkı örme sistemi C) Trikot örme sistemi D) Çözgü örme sistemi

   

  23. Aşağıdakilerden hangisi bir ya da daha fazla iplikten oluşan ve iç içe geçen ilmeklerden meydana gelen tekstil yüzeyleridir?

   

  A) Tafting B) Halı C) Dokuma D) Örme

   

  24. Hangi ilmek türünde ilmek gövdesi bir alttaki ilmek başının üstünden geçer?

   

  A) Düz ilmek B) Ters ilmek C) Askı D) Atlama

   

  25. Penye örme kumaşlar hangi makinelerde üretilir?

   

  A) Dokuma makinelerinde B) Çözgülü örme makinelerinde C) Düz örme makinelerinde D) D)Yuvarlak örme makinelerinde

   

  26. Dokuma ve örme kumaşlar esneklik olarak kıyaslandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   

  A) Dokuma kumaşlar daha esnektir. B) Örme kumaşlar daha esnektir. C) Örme kumaşların esnekliği yoktur. D) Dokuma kumaşlarla örme kumaşların esnekliği aynıdır.

   

  27. Aşağıdakilerden hangisi ipliği örücü elemanlara yönlendiren atkılı örme makine elemanıdır?

   

  A) Doku çekim sistemi B) Çelikler C) Platin D) Mekik

   

  28. Aşağıdakilerden hangisi örücü makine elemanı platinin görevidir?

   

  A) İpliğe yön vermek B) İğneye ilmek oluşumunda yardımcı olmak C) İplik beslemek D) Doku çekimi yapmak

   

  29. Aşağıdakilerden hangisi iğnenin sembolik şeklidir?

   

  A) Dik çizgi B) Üçgen C) Kare D) Yatay çizgi

   

  30. Aşağıdakilerden hangisi örücü makine elemanlarından biri değildir?

   

  A) İğne B) Askı C) Platin D) Mekik

   

  31. Aşağıdakilerden hangisi LL yüzeylere örnek kumaşlardandır?

   

  A) Haroşa B) İnterlok C) Ribana D) Süprem

   

  32. Aşağıdakilerden hangisi ilmeğin kısımlarından biri değildir?

   

  A) Baş  B) Gövde C) Parmak D) Ayak

   

  33. İpliğin yatay olarak kumaşın bir kenarından, diğer kenarına doğru kumaş eni boyunca yönlendiği ve örücü elemanlar tarafından atılan ipliğin ilmek formuna getirildiği sökülebilir yapıya ……………………………denir.

   

  34.. Düz örme makinelerinde üretilen, atkılı örme sistemli kumaşlara ……………….denir.

   

  35. RL düz örgü ile üretilmiş kumaşların bir tarafında yalnızca düz …., diğer tarafında ise yalnızca …… ilmekler görülür.

   

  36. Örme kumaşın yüzü ve tersi sol ilmek (L) görünümlü ise bu yüzeylere… yüzey denir.

   

  37. Ribana ve interlok makinelerinde iğne yatakları ve iğneler birbirlerine dik ve karşılıklı olarak yerleştirildikleri için bu makinelerden üretilen kumaşlar ………………..

   

  38. Yuvarlak örme makinelerinde bir uzun, bir kısa olarak düzenlenmiş tek ucu kancalı iğneyle yapılan kumaşlar …………..örgü ile örülür.

   

  39. ………………..çift plakada yapılmasına karşın tek katlı bir kumaştır.

   

  40. Örme kumaşlar, örgü yapısı nedeniyle ……………………göre esnek kumaşlardır.

   

  41. Raşel, trikot, kroşet ve diğer çözgülü örme makinelerinde üretilen kumaşlara ……….………………denir.

   

  42. …………, iki set çözgü ipliğinden yapılan en basit kumaştır.

   

  43. …………… örgüde ön ve arka yüzündeki ilmeklerin her ikisi de sağ (R) ilmektir.

   

  44. ……………..; çözgü ve atkı ipliğinin belli bir düzene göre birbirleri ile bağlantılar yaparak oluşur.

   

  45. Enine yönde elastikiyeti en yüksek olan kumaşlar ……………. örgü ile örülmüştür.

   

  46. …………………………yapısı nedeniyle raşel makinelerine göre daha hızlı çalışır.

   

  47. Trikot çözgülü örme makinesinin desenlendirme olanakları …………………..nazaran daha düşüktür.

   

  48. ……………………………..ipliğin yönü, kumaşın eni yönündedir.

   

  49. …………………………….. ilmek oluşturan her iplik, kumaşın boyuna doğru zikzak yaparak gider.

   

  50. Tek iplikli örme kumaşlar ………………………. göre daha hacimli, yumuşak ve dökümlüdür.

   

  51. Örme kumaş üretimi ………………….. göre daha hızlıdır.

   

  52. Dokuma kumaşlar, ……………………. göre daha çabuk buruşurlar.

   

  53. Aşağıdakilerden hangisi desenlendirmeye en fazla olanak tanıyan örgüdür?

   

  A) Haroşa örgü B) İnterlok örgü C) Süprem örgü D) Ribana örgü

   

  54. Renklerin kısım kısım seçildiği, çok renkli örme tekniği ile üretilen düz örme kumaşlara ne denir?

   

  A) Strüktür jakarlı düz örme kumaşlar B) Renk jakarlı düz örme kumaşlar C) İntersia düz örme kumaşlar D) Düz düz örme kumaşlar

   

  55. Düz örme kumaşların üretiminde genellikle hangi iplikler kullanılmaktadır?

   

  A) Sentetik iplikler B) Filament iplikler C) Pamuk iplikler D) Yün ve yün karışımı iplikler

   

  56. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak örme kumaşların yapılara göre sınıflandırılması değildir?

   

  A) Plaka sayılarına göre sınıflandırma B) Kullanım alanlarına göre sınıflandırma C) Örgü yüzey görünüşlerine göre sınıflandırma D) Makine çaplarına göre sınıflandırma

   

  55. Aşağıdaki kumaşlardan hangisi çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşların ve bunların varyasyonlarının üretimi için tasarlanmış kumaşlardan değildir?

   

  A) RL düz örgü B) RR ribana C) RR interlok D) LL haroşa

   

  56. En çok elastikiyetleri ile tanınan kumaşlar aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Düz örgülü kumaşlar B) Ribana kumaşlar C) İnterlok kumaşlar D) Haroşa kumaşlar

   

  57. Çift plakada yapılmasına karşın tek katlı olan kumaş aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Haroşa B) İnterlok C) Süprem D) Ribana

   

  58. Yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşların genelde kullanım alanları nelerdir?

   

  A) Döşemelik B) Çarşaf C) İç giyim D) Halı

   

  59. Aşağıdakilerden hangisi genel örme kumaşlarının çeşidi değildir?

   

  A) Franse B) Trikot C) İntersia D) Tuch

   

  60. Raporu üç iğne ile gerçekleştirilen çözgülü örme kumaş aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Milanse B) Simpleks C) Samt D) Tuch

   

  61. ( ) Örme kumaştaki delik ve patlak hataları, makinede çalışan işçi kaynaklı bir hatadır.

   

  62. ( )Ham kumaş yüzeyindeki boyuna çizgi hataları iğne veya platin kaynaklıdır.

   

  63. ( )Farklı harmana sahip iplikler bir arada kullanılırsa kumaşta enine çizgi görünümlü hata oluşur.

   

  64. ( )İğne ve dilin eğilmesi kumaş yüzeyinde boyuna yönde hata oluşumuna neden olur.

   

  65. ( )Makine düzenli temizlenmediği takdirde elyaf uçuntuları kumaş yüzeyinde hataya neden olur.

   

  66. ( )İplik gerginliğinin iyi ayarlanmaması çift ilmek nopen (askı-fang) hatasına neden olur.

   

  67. ( )Örme kumaşlardaki hatalar kalite kontrol masasında incelendikten sonra belirlenir.

   

  68. ( )İpliklerin ilmek durumlarının bozulup aşağıya doğru biçimsiz bir şekil alması ilmek kaçığıdır.

   

  69. ( )Örme makinesinde çalışan elemanın hatalar konusunda eğitime ihtiyacı vardır.

   

  70. ( )Üretimden kaynaklanan hataların en aza indirilmesi için giderilme çarelerinin bilinmesi gerekir.

   

  71. ( )Eskimiş, kırılmış arızalı iğneler değiştirilip yeni kullanılmamış iğneler takıldığında kumaş yüzeyindeki görünüm değişmez.

   

  72. ( ) Makinede çalışan elemanın kumaş topu çıktıktan sonra may ayarlarının yeniden ayarlaması gerekir.

   

  73. ( ) Örme kumaş yüzeyinde oluşan hatalar anında düzeltilebilir.

   

  74. ( ) Örme kumaşlarda depolamanın kumaş çekmeleri üzerinde büyük etkisi vardır.

   

  75. ( ) Örme kumaştaki ilk yıkamadan sonraki boyutsal değişime çekme adı verilir.

   

  76. ( ) İlmeklerin boyutları büyüdükçe daha kalıcı stabil yapıda kumaş oluşur.

   

  77. ( ) İlmek yapmak için kullanılan ipliğin azalmasıyla kumaş eninde daralma oluşur.

   

  78. ( ) Örme kumaşın depolanması esnasında üzerine çok fazla yük binmesi sonucu kumaş yüzeyinde kırık izleri oluşur.

   

  79. ( ) İlmek çubuklarının birbirine 90º’lik açılarından sapma göstermesi may dönmesi olarak adlandırılır.

   

  80. ( ) Örmede kullanılan ipliğin büküm yönü, ilmeğin yatış yönünü belirler.

   

  81. ( ) Örgü çekmeleri kullanım sırasında özellikle ilk yıkamadan sonra örme mamulünün boyutlarının değişmemesidir.

   

  82. ( ) Örme işlemi sırasında kumaşa uygulanan gerilmelerin etkisi ilmek şeklini değiştirmez.

   

  83. Aşağıdakilerden hangisi örme makinesi kaynaklı örme kumaş hatasıdır?

   

  A) İplik abrajı B) Kesikli enine çizgi C) Delik ve patlak D) İğne ayağının kırılması

   

  84. Aşağıdakilerden hangisi örmeden kaynaklanan yüzeysel hata gurubuna girer?

   

  A) Su lekesi B) Karga ayağı C) Renk çıkması D) May dönmesi

   

  85. Aşağıdakilerden hangisi iplik kaynaklı bir örme hatasıdır?

   

  A) Çekmezlik B) Desen kayması C) Delik ve patlak D) Gevşeklik

   

  86. Aşağıdakilerden hangisi işçi ve usta kaynaklı bir hatadır?

   

  A) Renk akması B) Aşırı en ve boy daralması C) Kumaş çekmesi D) Makine ayarsızlığı

   

  87. Farklı numaradaki veya farklı partilerin ipliklerinin karışması nedeniyle örme kumaşın eni boyunca oluşan hata aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) İplik abrajı B) Kesikli enine çizgi C) Kalın iplik D) Elyaf uçuntusu

   

   

   

   

  Yazan %PM, %24 %896 %2022 %23:%Oca in Ders Soruları

Örme Soruları

 
 
 
?<