Dokuma Desinatörlüğü Soruları 2
 • Dokuma Desinatörlüğü soruları 2

   

   

  S.1.Dokuma nedir?

   

  C.1.Dokuma, tekstilde yüzey oluşturma tekniklerinden biridir. İki iplik sisteminin dik açıyla belirli kurallara göre bağlantı yapmasıyla oluşan kumaşlara dokuma denir.

   

  S.2.Çözgü ne demektir?

   

  C.2.Dokuma kumaşın uzunluğu boyunca kenara paralel olan ipliklere çözgü denir.

   

  S.3.Atkı ne demektir?

   

  C.3. Dokuma kumaşta çözgü iplikleri arasından enine yönde kumaşın bir kenarından diğer kenarına geçen ipliklere atkı denir. 

   

  S.4.Örgü raporu nedir?

   

  C.4. Dokuma örgüsünün enine (atkı) ve boyuna (çözgü) yönde aynı biçimde tekrar eden en küçük birimine örgü raporu denir.

   

  S.5.Desen Kağıdı nedir?

   

  C.5. Kumaşı oluşturan atkı ve çözgü bağlantılarının gösterildiği kareli kâğıda desen kâğıdı denir.

   

  S.6.Desen Kâğıdında Boş Kare neyi ifade eder?

   

  C.6. Dokuma kumaş üzerinde atkı ipliğinin çözgü ipliği üzerinde olduğu noktalar, desen kâğıdında boş kare olarak adlandırılır. Desen kâğıdında bu kesişme noktası boş bırakılır. Desen kâğıdı üzerinde her boş nokta, atkı ipliğinin çözgü ipliği üzerinde olduğunu göstermektedir.

   

  S.7. Desen Kağıdında Dolu Kare neyi ifade eder?

   

  C.7.  Çözgü ipliğinin üstte, atkı ipliğinin altta olduğu noktalar desen kâğıdında dolu kare olarak adlandırılır. Desen kâğıdında bu kesişme noktası doldurulur. Desen kâğıdı üzerinde her dolu nokta çözgü ipliğinin atkı ipliği üzerinde olduğunu göstermektedir.

   

  S.8. Dokuma Örgülerini Sınıflandırınız?

   

  C.8. Dokuma örgüleri 6 grupta toplanır;

   

  1-Ana örgüler

  2-Türetilmiş örgüler

  3-Birleştirilmiş örgüler

  4-Kuvvetlendirilmiş örgüler

  5-Çok katlı örgüler

  6-Havlı örgüler

   

  S.9.Ana Örgülerden türetilen örgüler nelerdir?

   

  C.9. Ana Örgülerden türetilen örgüler;

  a-Bez ayağından türetilen örgüler

  b-Dimi örgüsünden türetilen örgüler

  c-Saten örgüsünden türetilen örgüler

   

  S.10.Bez ayağı örgüsünden türetilen örgüler nelerdir?

   

  C.10. Bez ayağı örgüsünden türetilen örgüler;

   

  a-Rips Örgüleri

  b-Panama Örgüleri

   

  S.11.Rips Örgüleri nelerdir?

   

  C.11.Rips örgüleri;

   

  a-Atkı Ripsi

  b-Çözgü Ripsi

  c-Meyilli Rips

  d-Desenli Rips

   

  S.12.Panama Örgüleri nelerdir?

   

  C.12. Panama Örgüleri: 

  a-Düzenli Panama

  b-Düzensiz Panama

  c-Desenli Panama

   

  S.13-Dimi örgüsünden türetilen örgüler nelerdir?

   

  C.13- Dimi örgüsünden türetilen örgüler: 

  a-Kırık dimi

  b-Dalgalı dimi

  c-Diyagonal dimi

  d-Balıksırtı dimi

  e-Zigzag dimi

  f-Meyilli dimi

  g-Kesik dimi

  h-Gölgeli

   

  S.14.Bez ayağı örgüsü nedir?

   

  C.14. En basit dokuma örgüsü bezayağı örgüsüdür. Atkı ipliğinin kumaş eni boyunca çözgü ipliklerinin bir altından, bir üstünden geçerek ikinci atkı ipliğinin ise ters hareket yaparak oluşturduğu örgüdür. Bezayağı örgüsünde çözgü ve atkı ipliklerinin bağlantısı hasır veya sepet örgüye benzemektedir.Tek sayılı çözgü ipliklerinin tek sayılı atkı iplikleriyle, çift sayılı çözgü ipliklerinin çift sayılı atkı iplikleriyle bağlantı yaparak meydana getirdiği örgü şeklidir. En sık kesişmeyi, kenetlenmeyi sağlayan bezayağı, dokuların çok ince ve sağlam oluşmasına olanak sağlar.

   

  S.15.Bez ayağı örgüsünün özellikleri nelerdir?

   

  C.15.

   

  • Çözgü ve atkı ipliklerinin yüzme (bir ipliğin kendisine dik olan birden fazla ipliğin üstünden veya altından geçmesi) yapmadığı tek örgüdür.
  • Bez ayağı örgüsü, en küçük raporlu dokuma örgüsüdür. Örgü raporunda iki çözgü ve iki atkı ipliği bulunur.
  • Her bağlantı noktası diğer bağlantı noktalarıyla dört köşeden temas eder. Atkı ve çözgü bağlantılarının sık olmasından dolayı en dayanıklı dokuma şeklidir.
  • Bez ayağı örgülü kumaşın ön ve arka yüzü de aynıdır. Kumaşa herhangi bir desen oluşturma işlemi uygulanmamışsa bez ayağı örgünün desen etkisi yoktur.

   

  S.16.  Dimi örgüsünde çözgü ipliği atkı ipliğinden oran olarak daha fazla ise hangi dimi grubuna girer?

   

  C.16. Dimi örgüsünde çözgü ipliği atkı ipliğinden oran olarak daha fazla ise Çözgü yüzlü dimi grubuna girer.

   

  S.17.Bez ayağı örgüsünün kullanım alanları nelerdir?

   

  C.17. En basit ve dayanıklı dokuma örgüsü olduğundan her tür kumaş dokunmasında yani pamuk, yün, ipek ve sentetik ipliklerle yapılan dokuma kumaşlar için uygundur.

  Elbiselik, gömleklik, astarlık, pijamalık ve branda kumaşlar, yağmurluklar, mutfak takımları, yatak takımları, tülbentler, perdelikler, koltuk örtüleri gibi çok geniş bir kullanım alanı vardır.

   

  S.18. 

   

   

  anasoru07

   

      

  S.19. 

   

   

  anasoru08

   

   

  S.20. Tahar nedir?

   

  C.20. Dokumada çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre çerçevelerdeki gücü gözlerinden ve tarak dişleri arasından geçirilmesi işlemine tahar denir.

   

  S.21.Tahar planı yapmanın amacı nedir?

   

  C.21.Tahar planı, bir örgünün en az kaç çerçeve ile dokunabileceğini ve hangi çözgünün hangi çerçevede yer alması gerektiğini gösterir. Desen kâğıdında örgünün üst ya da alt kısmında yer alır.

   

  S.22. 

   

   

  anasoru03

   

   

  S.23.   

   

   

  anasoru04

   

   

  S.24.  

   

   

  anasoru05a

   

  S.25.  

   

   

  anasoru06

   

   

  S.26. Tarak planının çizimi nasıl yapılır?

   

  C.26. Tarak planı desen kâğıdında tahar planı ile örgü raporu arasında yer alır. Tarak planında desen kâğıdının yatay yönde her bir karesi bir çözgü telini gösterir. Bir diş boşluğundan geçecek tel sayısı kadar karenin yan yana içi doldurulur. Yan yana bulunan iki diş boşluğunun karışmaması için örgü raporu boyunca iki satır kullanılır.

   

  S.27.

   

   

  anasoru037

   

   

  S.28. 

   

   

  anasoru038

   

   

  S.29.

   

   

  anasoru039

   

   

  S.30.Tahar çeşitleri nelerdir?

   

  C.30.

  A-Sıra Tahar

  B-Amalgan Tahar

  C-Saten Atlamalı Tahar

  D-Zikzak ( V) Tahar

  E-Kırık Tahar

  F-Grup Tahar

  H-Karışık Tahar

  İ-Çift Katlı Tahar

   

  S.31.Bir örgü tasarlayınız. Bu örgünün taharı sıra tahar olsun ?

   

  S.32.Atlama tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.33. Zik Zik tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.34. Kırık tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.35.Grup tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.36.Karışık tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.37.Amalgan tahara bir örnek çiziniz?

   

  S.38.Armür planı nedir, açıklayınız?

   

  C.38. Armür planı; dokuma tezgâhında atılacak atkı sırasına göre örgü raporu ve tahar planına uygun şekilde çerçevelerin aşağı yukarı hareketlerini gösteren plandır. Dokuma işleminin gerçekleşmesi için ilk temel hareket ağızlık açılmasıdır. Ağızlık, çerçevelerin hareketi ile çözgü ipliklerinden bir kısmının yukarıda, bir kısmının aşağıda bulunması sonucu iki çözgü grubu arasında oluşan boşluktur.

  Ağızlıktan geçirilen atkı ipliği, üstteki çözgülerin altında, alttaki çözgülerin üstünde kalır. Bu şekilde çözgü ve atkı ipliği arasındaki bağlantı sağlanarak dokuma örgüsü oluşturulur. Çerçeve hareketlerinin örgüyle bağlantılı olması gerekmektedir.

   

  S.39. Sağ armür planı ne demektir.?

   

  C.39. Sağ armür planı: Sağ armür planı, desen kâğıdında tahar planının sağ tarafında yer alır. Örgü raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru okunup sağdan sola doğru çizilir. Tekrar eden çözgü hareketleri armür planına sadece bir kez alınır.  Sütunlara sağdan sola, çerçeveleri gösteren satırlara yukarıdan aşağıya doğru numara verilir. Her atkı ipliği için yukarıda olması gereken çerçeve veya çerçeveler armür planında dolu karelerle gösterilir.

   

  S.40

   

   

  anasoru01a

   

   

   S.41.

   

   

  anasoru02

   

  S.42 

   

   

  anasoru09

   

   

  S.43.Aynalı Armür ne demektir?

   

  C.43. Aynalı armür planı: Desen kâğıdında örgünün sağ tarafında yer alır. Taharın sağ tarafına çerçeve sayısı kadar olan ve ayna adı verilen kareler çizilir. Örgü raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla aşağıdan yukarı doğru okunup ayna yardımıyla yine aşağıdan yukarı doğru çizilir. Aynanın görevi çözgü hareketlerinin tahar ve armür planı arasında hizalanmasını sağlamaktır.

   

  S.44.

   

   

  anasoru035

   

   

  S.45. 

   

   

  anasoru036

   

   

  S.46.Bez ayağı örgüsünü 10x10 boyutlarında çiziniz?

   

  S.47. Bez ayağı örgüsünü 12x12 boyutlarında çiziniz ve taharını yapınız?

   

  S.48. Bez ayağı örgüsünü 10x10 boyutlarında çizerek, armürünü yapınız?

   

  S.49. Bez ayağı örgüsünü 10x10 boyutlarında çizerek;

   

  a-Birinci çözgünün kesitini çiziniz?

  b-Birinci atkının kesitini çiziniz?

   

  S.50. Dokumayı oluştururken çözgü ve atkı arasındaki açı kaç derecedir?

   

  C.50.Doksan ( 90 ) derecedir.

   

  S.51. Dokumada yüzeyi oluşturan ipliklerden kumaşın kenarına paralel, uzunlamasına olan ipliklerin adı nedir?

   

  C.51.Çözgü iplikleridir.

   

  S.52. Dokuma örgüsünün enine ve boyuna yönde aynı biçimde tekrar eden en küçük birimi nasıl adlandırılır?

   

  C.52.Örgü raporu olarak adlandırılır.

   

  S.53. Çözgü ipliğinin atkı ipliği üzerinde olduğu konum desen kâğıdında nasıl gösterilir?

   

  C.53.Dolu.

   

  S.54. Örgü raporunda iki atkı ve iki çözgü bulunan örgünün adı nedir?

   

  C.54.Bezayağı örgüsüdür.

   

  S.55.Dimi örgüsünün özellikleri nelerdir?

   

  C.55.

  a-En küçük dimi örgü raporu, üç çözgü ve üç atkıdan meydana gelir.

  b-Dimi örgü raporlarında çözgü ve atkı sayısı eşittir.

  c-Dimi diyagonali sağ yollu (Z) dimi örgülerinde soldan sağa, sol yollu (S) dimi örgülerinde ise sağdan sola doğru yükselmektedir.

  d-Dimi örgülü kumaşın her iki yüzü de birbirinden farklıdır. Kumaşın ön yüzünde dimi diyagonali, sol yollu ise tersinde sağ yolludur.

  e-Bez ayağı örgüye göre iplik sıklıklarının artırılmasına daha uygun bir yapıdadır.

  f-Bundan dolayı bez ayağı örgüye göre daha ağır, kalın ve dayanıklı kumaş dokumak mümkündür. Ağır olması kolay buruşmasını engeller.

  g-Dimi örgülü kumaşlar, bez ayağı örgülü kumaşa göre daha esnek ve dökümlüdür.

  h-Dimi örgülü kumaşlar, şardonlama işlemi için uygun bir zemin oluşturur.

   

  S.56.Dimi örgülü kumaşların kullanım alanları nelerdir?

   

  C.56. Dimi örgüsü ile üretilen dokuma kumaşlar genellikle kadın ve erkek elbiselik kumaşlar ile denim (Blue Jean), battaniyelik ve gömleklik kumaşların dokunmasında kullanılmaktadır.

   

  S.57.Dimi örgüler kaça ayrılır, isimleri nelerdir?

   

  C.57.Dimi örgüler 3 ‘e ayrılır;

  A-Eğim sayısına göre

  B-Eğim yönüne göre

  C-İplik dağılımına göre

   

  S.58. Eğim sayısına göre Dimi örgüleri kaç çeşittir, isimleri nelerdir?

   

  C.58. Eğim sayısına göre Dimi örgüleri 2 çeşittir;

   

  A-Tek eğimli

  B-Çok eğiml

   

  S.59. Eğim yönüne göre Dimi örgüleri kaç çeşittir, isimleri nelerdir?

   

  C.59. Eğim yönüne göre Dimi örgüleri 2 çeşittir;

  A-Sağ yollu ( Z )

  B-Sol yollu ( S )

   

  S.60. İplik dağılımına göre Dimi örgüleri kaç çeşittir, isimleri nelerdir?

   

  C.60. İplik dağılımına göre Dimi örgüleri üç çeşittir;

   

  A-Atkı yüzlü

  B-Çözgü yüzlü

  C-Eşit yüzlü

   

  S.61. Tek eğimli dimi ne demektir?

   

  C.61. Tek eğimli dimi: Dimi örgü raporunda tek diyagonal oluşuyorsa buna tek eğimli dimi denir.

   

  S.62. Çok eğimli dimi ne demektir?

   

  C.62.Çok eğimli dimi: Dimi örgü raporunda birden fazla diyagonal meydana geliyorsa çok eğimli dimi oluşur.

   

  S.63. Sağ yollu dimi (Z) dimi ne demektir?

   

  C.63. Sağ yollu dimi (Z): Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal, soldan sağa doğru yükseliyorsa buna sağ yollu dimi denir.

   

  S.64. Sol yollu dimi (S) dimi ne demektir?

   

  C.64. Sol yollu dimi (S): Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal, sağdan sola doğru yükseliyorsa buna sol yollu dimi denir

   

  S.65. Çözgü yüzlü dimi ne demektir?

   

  C.65. Çözgü yüzlü dimi: Kumaşın ön yüzünde çözgü ipliği atkı ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna çözgü yüzlü dimi örgüsü denir.

   

  S.66. Atkı yüzlü dimi ne demektir?

   

  C.66. Atkı yüzlü dimi: Kumaşın ön yüzünde atkı ipliği çözgü ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna atkı yüzlü dimi örgüsü denir

   

  S.67. Eşit yüzlü dimi (dengeli) ne demektir?

   

  C.67. Eşit yüzlü dimi (dengeli): Kumaşın ön yüzünde çözgü ve atkı iplikleri eşit oranda görünüyorsa buna eşit yüzlü dimi örgüsü denir.

   

  S.68. Dimi örgüsünün en küçük raporu kaç çözgü ve kaç atkıdan oluşur?

   

  C.68. Dimi örgüsünün en küçük raporu 3 çözgü 3 atkıdan oluşur.

   

  S.69. 

   

  anasoru010a

   

   

  S.70. En küçük dimi örgüsü için kullanılacak çözgü ve atkı sayısı kaçtır?  

   

  C.70. iki çözgü ve bir atkı. Veya 1 çözgü iki atkı.

   

  S.71.  

   

   

  anasoru011

   

  S.72. 

   

   

  anasoru012

   

       

  S.73. 

   

   

  anasoru013

   

      

  S.74. 

   

   

  anasoru014

   

  S.75.

   

   

  anasoru015

   

  S.76

   

   

  anasoru016

   

   

  S.77.   

   

   

  anasoru017

   

  S.78.

   

   

  anasoru018

   

  S.79.

   

   

  anasoru019

   

  S.80.

   

   

  anasoru020

   

  S.81.

   

   

  anasoru021

   

  S.82.

   

   

  anasoru022

   

  S.83.

   

   

  anasoru018

   

  S.84.

   

   

  anasoru024

   

  S.85.

   

   

  anasoru025

   

  S.86.

   

   

  anasoru026

   

  S.87. 

   

   

  anasoru027

   

  S.88.

   

   

  anasoru028

   

  S.89.

   

   

  anasoru029

   

  S.90.

   

   

  anasoru030

   

   

  S.91.

   

   

  anasoru032

   

   

  S.92. 

   

   

  anasoru034

   

   

  S.93.A)   

   

   

  anasoru040a

   

   

  B) 

   

   

  anasoru040b

   

   

  S.94.

   

   

  anasoru041

   

  S.95.

   

   

  anasoru042

   

  S.96.

   

   

  anasoru043

   

   

   

   

    

  Yazan %PM, %03 %769 %2017 %20:%Kas in Desen

Dokuma Desinatörlüğü soruları 2

?<